Vladimír Suchánek: Litografické příběhy aneb když tajemství litografie nerozluštil zatím ani divák, ani samotný tvůrce …

01.02.2018 14:12

Galerie Hollar – Praha

31. 1. - 25. 2. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR nás pozvalo na zahájení prodejní výstavy Vladimír Suchánek: Litografické příběhy. V expozici byly vystaven drobné grafické listy i plakát. Vzhledem k tomu, že návštěvníků bylo dostatek, ba šlo až o život (zástupy až k vrátnici), nemohli jsme na www.www-kulturaok-eu.cz vernisáž v celém jejím průběhu fotograficky zdokumentovat. Zůstala nám tajemstvím, tak jako tajemství litografie je tajemstvím dosud i pro Vladimíra Suchánka, který oslaví v únoru 2018 své 85. narozeniny.Výstavu zahájil Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar
Úvodní slovo měl grafik Michal Cihlář
Na flétnu zahrál Jiří Válek s kytarovým doprovodem Františka Prokopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Suchánek se představuje kulturní veřejnosti po 5 letech, které uplynuly

od velké retrospektivní výstavy,

pořádané k jeho 80. narozeninám v Císařské konírně Pražského hradu.

Dnešní výstava, nesoucí název Litografické příběhy,

je výběrem z jeho litografického díla.

Je jakousi sondou do padesátileté historie umělcovy bohaté tvorby (nejstarší listy nesou vročení 1967), jejíž neodmyslitelnou součástí je Suchánkova nejoblíbenější grafická technika – litografie.

Tu dokonce, podle odborné kritiky, obohatil o nové přístupy v lavírování na litografickém kameni.

Mistrovským ovládáním litografie vzbudil pozornost už koncem 60. let,

kdy výstavou v Galerii mladých v pražském Mánesu vstoupil na českou výtvarnou scénu  

     a stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

(Tehdy netušil, že bude 20 let jejím předsedou!)

 

Svou grafickou tvorbu pak vystavoval na mnoha mezinárodních přehlídkách

a bienále grafiky v zahraničí, odkud si odnesl řadu významných cen.

 

Suchánkovy Litografické příběhy hovoří nejen osobitým výtvarným projevem,

ale především jsou výpovědí o vnitřním světě umělce, o jeho vztahu k okolnímu světu.

 

Každý z jeho grafických listů, často poznamenaných jistou nostalgií,

nese v sobě příběh niterného zážitku nebo naopak kritickou metaforu vládnoucího režimu. Tento rys Suchánkových litografií je nejzřetelněji cítit v grafických listech z totalitních 70. let 20. století.

Příznačným zůstává i jakési tajemství, které v sobě nesou jednotlivé litografie. P

odle autorova doznání je toto tajemstvím nejen pro diváka, ale i pro tvůrce samotného. Z

důvodňuje to intuitivním způsobem práce na litografickém kameni, k němuž přistupuje často bez předchozí přípravy a skic.

Po celé uplynulé půlstoletí až do dnešních dnů dokázal umělec odolávat módním vlivům,

zachovat si svou nezávislost, tvůrčí svobodu a pracovní nasazení.

Jeho barevné litografie bezesporu patří k trvalým hodnotám české grafiky.“

(text: Jan Novotný)

 

Ovládaná náhoda

„Když jsme si s Vladimírem Suchánkem povídali nad jeho grafikami,

použil v souvislosti s jednou svou bohatě lavírovanou litografií magický výraz

ovládaná náhoda.

 

A řekl to jen tak mezi řečí, jaksi na okraj, pokorně, přestože tím jasně definoval celý svůj umělecký postoj.

V těchto dvou slovech velmi trefně shrnul své výtvarné know show.

 

Ovládaná náhoda. Znělo to sice trošku tajemně, až eroticky, něco jako milostná předehra nebo tantrický sex.

Přitom mluvil jen a jen o dlouhých desetiletích experimentování s rozmýváním litografické tuše na litografickém kameni a o následném, dokonale načasovaném leptání.

Jeho výsledkem je pak ta průzračně jemná škála vlasových linií ve zčeřených plochá barevného tónu,

tolik se podobajíc zaprášené pavučině chvějíc se průvanem.

Může se nám zdát, že to vlastně nic není, ale mnohé Vladimírovy grafické listy by právě bez této devizy byly fádní jako beruška bez teče. A obor litografie by byl ochuzen o jednu ze svých dimenzí…

Tady, v v lavírování litografického kamene, hledejme základy Suchánkova mistrovství,

v jeho nekončícím koketování  s náhodou,  již má tak dokonale pod kontrolou.

Za těch více jak padesát let, co žije v blahodárném vztahu se solenhofenským vápencem,

stvořl vizuální fenomén, dílo, které se už dávno stalo synonymem samotného slova litografie.“

 

(úryvek z textu z katalogu - Michal Cihlář)

 

 

Doprovodný program v době trvání výstavy

středa 7. 2. 2018 v 16.00 hodin/Hudební podvečer s GRAFIČANKOU

středa 14. 2. 2018 v 16.00 hodin/

Vladimír Suchánek

s uměleckým tiskařem Petrem Korbelářem předvedou vznik a tisk litografie

středa 21. 2. 2018 v 17.00 hodin/komentovaná prohlídka výstavy

Vladimírem Suchánkem

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1
Smetanovo nábř. 6

Máme otevřeno: denně kromě pondělí

Tel.: +420 737 288 309
www.hollar.cz

 

Vladimír Suchánek (* 12. 2. 1933 v Novém Městě nad Metují)

činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris

 

  • 1952 – 1954: studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana
  • 1954 – 1960: studoval na AVU v Praze v grafické speciálce profesora V. Silovského
  • člen SČUG Hollar
  • 1995 – 2015: předseda SČUG HOllar
  • do 2017 uspořádal celkem 169 samostatných výstav v České republice i v zahraničí
  • získal 31 cen za svou tvorbu
  • 1997: jmenován členem Evropské akademie věd a umění – Salcburk
  • 2006: státní vyznamenání - Medaile za Za zásluhy v oblasti umění

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková