Vladimír Skrepl: Černé jezero aneb když se jinakostí nebojíme

24.02.2014 14:13

Galerie Petr Novotný - Praha

5. 2. — 20. 3. 2014

 

Na vernisáži první výstavy v roce 2014 v Galerii Petr Novotný jsme představili za osobní účasti pražského malíře Vladimíra Skrepla  nejnovější akrylové obrazy jeho obrazy. Vladimír Skrepl  patří  ke kmenovým autorům galerie. Od roku 2007 jsme vystavovali práce Vladimíra Skrepla také již  dvakrát  v rámci Galerie ad astra/Brno.

 

Jak a proč autor tak tvoří?

Vzdělání, práce kurátora, pedagogická činnost i sledování umělecké scény a teorie umění Skreplovi umožňují jistý rozhled a nadhled při vlastní tvorbě. Neznamená to však, jak se někteří domnívali, že se řídí aktuálními trendy, naopak se zdá, že se systematicky vydává na nejistý terén, kam se jiní neodvažují a tím se dostává na a pro mnohé i za hranici snesitelnosti.

 

Vladimír Skrepl se vyjadřuje jako velmi svobodný umělec, který si dělá, zkoumá a vyjadřuje, jak chce, nebojí se divnosti, ošklivosti, jinakosti, i když je používá, jen když je to z nějakého důvodu vhodné a účelné. Není to ale tvorba vystačující si sama se sebou, je zde cítit snaha o dialog a komunikaci.

 

Skrepla výstižně charakterizuje David Kulhánek:

Je to těžko uchopitelný, stále unikající živel, podléhající proteovským metamorfózám.“

 

Nynější  výstava je výběrem autorovy tvorby z poslední doby, zejména je tu představen cyklus obrazů, volně inspirovaných různými variantami Preislerova Černého jezera.

 

Autor sám ke vzniku tohoto cyklu obrazů uvádí:

najednou mi blesklo hlavou, právě v okamžiku,

kdy jsem zvedal štětec, černé jezero, kůň a někdo,

secesně mdlými náladami jsem se téměř nezabýval,

jen ke mně přiskakovaly verze jezer, jezdců a... ačkoliv tam stejně vlastně nebyli.

 

Vladimír Skrepl se za 30 let působení na zdejší scéně zapsal výrazným způsobem. Vnímání a hodnocení jeho tvorby je stále rozporuplné. Jedněmi je jeho tvorba  charakterizována jako divoká, chaotická, až úchylná, jiní ji považují nyní již za téměř akademickou. Nepopiratelný je jeho silný vliv zejména na nejmladší generaci, jeho energie vkládaná do pedagogické činnosti je obdivuhodná. Přiblížit se a proniknout k jeho způsobu myšlení a tvoření není jednoduché a vyžaduje to jisté úsilí a čas  (z tiskové zprávy Galerie Petr Novotný).

 

 Vladimír Skrepl

  •  narodil se roku 1955 v Jihlavě
  • v letech 1976 – 1981 studoval dějiny umění na filozofické fakultě UJEP v Brně
  • nyní žije a pracuje v Praze
  • od 1994 vede na pražské Akademii ateliér Malba II,  pro mnohé už dlouho nejzajímavější a nejživější ateliér na této škole

 

Praha 7 - Holešovice

Heřmanova 35

Máme otevřeno:  úterý, středa, čtvrtek 12.00 – 18.00  hodin

Vstup: volný

www.galeriepn.cz

Hodnocení: 80 %

 

Jan Preisler patří mezi zakladatelské osobnosti českého moderního umění

a spolu s Antonínem Slavíčkem je hlavním představitelem generace malířů 90. let 19. století.

Jako jeden z mála se dostal do evropských přehledů dějin umění

díky svým obrazům s tématem černého jezera (Wikipedia).

 

 

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka