Vladimír Škoda/Harmonices Mundi - Johannes Kepler aneb fatální pyramida…

10.04.2018 14:25

Galerie hlavního města Prahy/Zámek Troja - Praha

28. 3. – 4. 11. 2018

 

Na tiskové konferenci, která se konala v rámci otevření sezóny na Zámku Troja u příležitosti  nové výstavy Harmonices Mundi - Johannes Kepler, byl Vladimír Škoda, který vystavuje v Praze ještě  v Muzeu Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkové, osobně přítomen.

 

Oba projekty se koncepčně liší a zároveň vytvářejí zajímavou synergii. Zatímco na Kampě se setkáváme s širokým retrospektivním záběrem jeho díla, v Troji se jedná o interakci s interiérem, který se podle našich předchozích zkušeností bez odporu snoubí s minimalistickými a geometrickými formami a vytváří díky silnému kontrastu skvělé prostředí pro sochařská díla tohoto ražení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vladimír Škoda je naturalizovaný Francouz. Z Československa odešel v roce 1968 v touze věnovat se umění a zbavit se pocitu nesvobody. Nezbavil se však utkvělé vzpomínky na genia loci, který vyzařoval Dům U Francouzské koruny, v němž působil Johannes Kepler. On a posléze i další z věhlasných astronomů minulosti se stali jeho celoživotní inspirací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučil se u soustruhu a toto „aristokratické“ a matematicky přesné řemeslo jej dokonale připravilo pro jeho příští uměleckou dráhu.

 Osudové setkání s francouzským sochařem Césarem Baldaccinim na pařížské Akademii výtvarných umění zanedlouho dovršilo jeho hledání sochařského výrazu.

Kov pak jako mnohotvárný materiál dominoval v jeho práci v nejrůznějších podobách. Dnes se Vladimír Škoda přesunul od kovářské výhně, kladiv a bucharů k mnohem sofistikovanějším technikám zpracování kovu a sférické tvary dovedl k dokonalosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerez, měď a bronz jsou nejfrekventovanější a jejich povrch pak dál zpracovává pískováním, patinováním nebo gravurou. Témata jeho prací jsou stále úzce svázaná s Keplerovými teoriemi a s myšlenkami matematiků a astronomů, kteří jej fascinují neutuchající snahou popsat zákony fungování vesmíru a naší pozice v něm. K tomu používá právě tvaru koule a kruhu, které si ztotožňujeme s planetárním systémem a které jsou zároveň symbolem nekonečna.

 

Harmonices Mundi je Keplerova rozsáhlá práce z roku 1619, která vedle souzvuku v hudbě, astrologii a dalších oblastech pojednává také v jedné z 5 kapitol o harmonii v pohybu planet. Tento titul, převzatý od Škodova oblíbeného učence, přiléhavě pojmenovává jeho vlastní celoživotní úsilí, které směřuje k harmonii a čistotě tvarů a precizní definici jejich vzájemných vztahů. Zrcadlící plochy sfér a elipsoidů pak vytvářejí optickou hru s okolním prostorem. Fresky a štuky zámeckých stropů se vzdalují, přibližují nebo mizí v závislosti na místě našeho pozorování. Setkávají se tu dva jindy nespojitelné světy a historické a mytické výjevy nástropních maleb jsou uchváceny magickou hloubkou zrcadel jako gravitačním polem." (text: Magdalena Juříková)

 

Kurátorka: Magdalena Juříková

 

Entropie grande: 1 – nekonečno

vytvořeno v letech 2001 – 2018

plocha 30,26 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cca 196 700 kuliček z leštěné oceli (každá) o průměru 13,5 mm

váha 1967 kg

 

Vladimír Škoda (* 1942 Praha)

 • 1958 -1960: vyučil se soustružníkem – frézařem
 • 1960- 1967: studuje kresbu jako autodidakt a zajímá se také o malbu
 • 1968: přichází do Francie a začíná se sochařstvím
 • 1968 -1969: studuje na École des Arts Décoratifs v Grenoblu
 • 1970 -1972: studuje v Césarovĕ ateliéru na École Nationale Supérieure des Beaux - Arts v Paříži
 • 1973 -1975: pobývá na Académie de France – Villa Medici v Římě, kde vytváří sérii soch ze železného drátu
 • 1975: začíná vytvářet první práce v kovárně, které vyúsťují koncem 70. let v realizaci monumentálních soch
 • 1975- 1980: pobývá na Cité internationale des arts et Cité Norvins v Paříži
 • 1975- 1977: realizuje první autorské výstavy v galerii Primo Piano v Římě (1975) a v galerii Ilanne           v Paříži (1977)
 • 1979: vytváří monumentální dílo Horizontal – Vertical pro sympozium Situation 1 v Regensburgu
 • 1980 -1985: profesor na École Supérieur d’Art v Le Havre
 • 1985 -1994: profesor na École Supérieur d’Arts et de Design v Marseille, Grand Luminy
 • 1987: realizuje autorskou výstavu de l’intérieur v Muséed'ArtModerne de la Ville de Paris (Muzeum moderního umění města Paříže)
 • 1988: v jeho práci se objevuje dokonalá sféra
 • 1991: vytváří první sférické sochy se zrcadlovĕ leštĕným povrchem a rok pozdĕji je představuje v Moulins Albigeois v Albi
 • 1994: inspiruje se pohybem kyvadla a vytváří dílo Hommage à Foucault (Pocta Foucaultovi), které je v roce 1995 představeno na výstavĕ Konstelace v Galerii Rudolfinum
 • 1994 -2007: profesor na École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ve Štrasburku
 • 1995 -1996: vytváří stěžejní díla Kora a Bez názvu (Harmonices Mundi), kde se poprvé v jeho tvorbě             setkáváme s využitím vyleštěného konkávního zrcadla
 • 1999: jeho dílo badria je představeno na výstavĕ Cosmos v Musée des Beaux - arts v Montrealu a v Palazzo Grasi v Benátkách
 • inspiruje se vibračním a otočným pohybem zrcadla a vytváří sérii děl nazvaných Miroir du temps (Zrcadlo času), představených v roce 2006 na výstavě Sppechio del tempo v italském Spoletu a v roce 2007 na výstavě Čtvrtá dimenze ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze
 • 2013: zahajuje sérii výstav ve Francii, Německu a České republice, kterou doprovází monografie de I'intérieur (z nitra), nabízející průřez jeho tvorbou od 90. let až do současnosti

 

Záštitu nad výstavou převzal pan Luc Lévy, ředitel Francouzského institutu v Praze

Kurátorka výstavy: Magdalena Juříková

Grafické řešení: Jiří Příhoda

Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Koordinace: Renáta Leroy - Vávrová

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

 

170 00 Praha 7

U Trojského zámku 1

Máme otevřeno kromě pondělí:

út – čt, so – ne 10.00 –18.00 hodin

pá 13.00 – 18.00 hodin

zahrady do 19.00 hodin

 

 

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

 

www.ghmp.cz

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, Expres FM, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA

Doprovodný program k výstavě

Sobotní výtvarné workshopy

 • Eko - ateliér v oranžerii Zámku Troja

so 30. 6. 2018, 13.00 - 18.00, Hry s odrazy

so 14. 7. 2018, 13.00 - 18.00, Od atomu k vesmíru

so 22. 9. 2018, 13.00 - 18.00, Zrcadlení prostoru

Východiskem výtvarných reakcí se stanou autorovy abstraktní formy,

které jsou inspirovány především kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi a zákony Johannese Keplera.

Dokonalý tvar koule, zrcadlící okolní prostor,

se stane hlavním prostředkem pro vytvoření drobných i rozměrných soch, objektů a instalací.

Zaměříme se také na tvorbu ve stylu land-artu a site- specific.

 

Během konání workshopů výsledná díla dočasně a krátkodobě instalujeme do vybraných míst v zahradě.

Navážeme na materiály, které autor nejčastěji využívá, tedy nerez, měď a bronz.

Objekty budeme sestavovat z koulí se zlatým a stříbrným povrchem, umožňujícím reflexi okolního prostředí.

Budeme se zabývat ztvárněním mikro- i makro- světů/ atomů, molekul a také planet,

nacházejících se nejen v naší sluneční soustavě, ale i neznámých vesmírných těles a hvězd.

Kromě vytváření reálných skulptur budeme moci  do reprodukcí fotografií

interiéru i exteriéru zámku navrhnout formou skic prostorové realizace,

které jsou  koncipované přímo pro daný prostor.

V rámci prohlídek upozorníme i na barokní sochy ze schodiště Tartar,

kde jsou mnozí zobrazení antičtí bohové nositeli jmen planet (Jupiter, Mars, Pluto, Neptun, Merkur).

K výstavě se budou realizovat i speciální haptické výtvarné dílny určené pro nevidomé a slabozraké návštěvníky a celodenní výtvarné dílny pro širokou veřejnost, a to kontinuálně během letních prázdnin.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

Eko - ateliér v oranžerii Zámku Troja

pá 13. 7. 2018, 15.00 – 18.00, Stvořený svět v objektu I.

ne 15. 7. 2018, 15.00 – 18.00, Stvořený svět v objektu II.

pá 24. 8. 2018, 15.00 – 18.00, Abstraktní formy versus geometrie I.

ne 26. 8. 2018, 15.00 – 18.00, Abstraktní formy versus geometrie II.

ne 24. 6. 2018, 13.00 – 18.00, Zahradní slavnost I.

ne 22. 7. 2018, 13.00 – 18.00, Zahradní slavnost II.

 

Interaktivní workshopy budou reagovat na principy tvůrčí práce Vladimíra Škody.

Soustředíme se na inspirační zdroje autora,

kterými jsou vesmír, koule jako dokonalý tvar a geometrické formy.

Během realizace budeme řešit hranice abstrakce a geometrie, prostorové plány a vnitřní versus vnější svět.

Zaměříme se na sestavování objektů i na práci s perspektivou a obrazem.

V rámci 1. série dílen se budeme pohybovat v rovině objektového umění a land-artu.

Ve 2. sérii dílen se budeme koncentrovat na výtvarné experimenty s povrchem a tvarem koule.

Tématem závěrečného setkání se stane zahradní slavnost, která se odehraje za doprovodu živé hudby.

Výtvarné dílny probíhají v zahradě nebo v eko - ateliéru Zámku Troja.

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková