Vladimír Merta: Sacrum aneb když performance klademe na oltář malby

25.10.2013 20:51

Galerie U Prstenu – Praha 1

24. 10. — 1. 12. 2013

 

Byli jsme pozváni do pro nás dosud nenavštívené Galerie U Prstenu  na vernisáž výstavy nové série obrazů Vladimíra Merty.  V prostorách, no spíše v bludišti, Galerie U Prstenu, jsme si vyslechli skvělá slova kurátorky Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro, Ph. D.  (za Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků).  Galerie Behémót spolu s Galerií U Prstenu připravila výstavu v těchto krásných prostorách, což zřejmě potěšilo i paní Vlastu Čihákovou. Nejen instalace výstavy v krásném a navíc tak členitém prostoru, ale i sólo plátna vytvořily spolu skvělou, ba přímo nebývalou, či sakrální atmosféru.

 

V čem se podobají baroko a konec II. tisíciletí?!

Navazujeme tak  na jeho starší cyklus z počátku 90.  let, v níž fotografické dokumentace děl akčních umělců převedl malířskými prostředky do recyklovaného, klasického obrazu. Obrazy ze série ´Sacrum´ upozorňují na překvapivou vizuální i obsahovou příbuznost dvou epoch v dějinách umění, baroka a konce II. tisíciletí. Kompozice těchto rozměrných obrazů jsou vytvořeny intuitivním spojením několika ikonických performancí různých umělců do jedné obrazové plochy a rozkrývají tak nové významové souvislosti. V galerii U Prstenu jsme obrazy nainstalovali do rámce sakrální atmosféry jakýchsi soudobých oltářů. Projekt ´Sacrum´ usmiřuje postupy barokní výstavby obrazu s konceptuálními a akčními tendencemi v současném umění.

 

 

Co o výstavě napsala kurátorka Vlasta Čiháková Noshiro? (z vybraných pasáží)

 

Oltář Umění Akce

„V novém cyklu obrazů, nazvaném Sacrum, klade Vladimír Merta na oltář věčnosti akční umění, jež jsme dosud chápali jako dílo okamžiku, založené na sdílení jedinečné zkušenosti určité události, zachovávané hlavně v naší paměti. Jde o smělý zdařilý pokus nahradit malou reprodukovatelný záznam performance, jež bez dodatečné manipulace je považován vždy za sekundárni, v poměru k živé síle neopakovatelného aktu. Polemizovalo se, zda záznam vůbec dokáže nahradit zážitek performance, když mu existenciální rozměr chybí.  Malba ve své jedinečnosti a neopakovatelnosti však umí posvětit akci i s jejím záznamem, neboť sama je akcí, a zároveň nadčasovým médiem, spojujícím život s dokumentem.

 

Účin Mertova obrazového cyklu Sacrum spočívá nejen v jeho námětu, ale i ve specificky volené technice a provedení malby. Vychází z barokní výstavby olejového obrazu, kde na tmavém podkladu je podmalba tvořená tzv. škálou šedi, kremžskou bělobou, a na ni jsou nanášeny lazurní vrstvy. Účelem je, aby podkladové vrstvy zesilovaly účinek malby a přenášely barvu co nejsvítivěji směrem k divákovi světlem. Galerijní prostor sice není žádný chrám, ale jeho členitost umožňuje, aby první tři plátna menších rozměrů, z celkového počtu osmi, byly nainstalované jako malá výstava ve společné místnosti. Pět ostatních obrazů, jež mají monumentální rozměr, jsou pak samostatně instalované s různými rámy na způsob oltáře….

 

…Performance byla vždy manifestací svobodné vůle v nesvobodně pociťovaném světě a jakýkoli narcisismus či dobrovolně podstupovaná sebetrýzeň jejích aktérů směřovala k duchovní katarzi za spoluúčasti diváků. Její smysl se proto aktualizuje vždy v době vystupňovaných pocitů krize a frustrace z marasmu hodnot. Není asi náhodou, že se aktualizuje i dnes jako strategie socio-kritického vstupu umění do života, spojená často s komunitními či participativními požadavky na společenskou angažovanost. Na oltáři malby však nabývá na neobyčejné důraznosti, protože sama tato malba, ačkoli svým charakterem věčná a nadčasová, je akční svým procesuálním a situačním provedením.

 

Galerie U Prstenu

Jilská 14

110 00 Praha 1 - Staré Město

 

tel.: +420 774 681 316

e-mail: marie.hola@uprstenu.cz

e-mail: marie.uprstenu@seznam.cz

 

www.facebook.com/galerieuprstenu

www.mertavladimir.cz

 

 

Hodnocení: 95 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

 

Vysv.: sacrum z lat. = posvátná věc, oběť, bohoslužba, kříž