Vladimír Kysela: Očima Hanse Christiana Andersena aneb tak, a teď budu vyprávět….

27.12.2017 12:01

Galerie kritiků v paláci Adria/1. patro – Praha

21. 12. 2017 – 14. 1. 2018

 

 

Na vernisáži II. autorské (prodejní) výstavy Vladimíra Kysely, výstavy Očima Hanse Christiana Andersena, byl Vladimír Kysela, autor dvacítky fotografií (malířské plátno a akrylátové sklo), osobně přítomen.  Výstavu zahájili kurátorka výstavy paní Vlasta Čiháková Noshiro, prezidentka Asociace českých výtvarných kritiků a Jan Pohribný, prezident Asociace profesionálních fotografů.

 

 

Výstava obrazových fotografií Vladimíra Kysely tvoří ucelený monotematický soubor, jenž vizuálně interpretuje Andersenův způsob vidění světa. Slavný dánský spisovatel pocházel z velmi chudé rodiny, měl odlišnou sexuální orientaci, trpěl vnitřní rozpolceností, přecitlivělostí vůči společnosti a jeho nestálá povaha ho nutila věčně cestovat s pocitem outsidera na útěku.

Psal vynikající pohádky, jejichž příběhy odkazují k vlastním trpkým zkušenostem a jsou i úvahou pro dospělé.

 

Cílem fotografického souboru nebylo vytvářet jejich ilustrace, spíše je identifikovat, co je v nich dobré a co špatné, co je zjevné a co skryté.

Autor šel po stopách míst, kde Andersen pobýval a tvořil, snažil se fotograficky zachytit jejich genia loci, atmosféru emoce, jež je obklopují.

Výstava je pokračováním l. významného projektu ´Máchových kontemplací´ z lednové výstavy 2017 v Galerii kritiků, souboru fotografií s alternativním pojetím krajiny na základě slavné literární předlohy Máje K. H. Máchy….

Společné oběma autorům je však lyricky pojaté, snové vidění příběhu, scenérie krajiny, vyznívající truchlivě a melancholicky, ve fotografii transponované do nadreálného světa estetické libosti, vyjadřujícího pojem krásy. …

Pokus o vizuální sblížení fotografie a malby,

tam kde se už jednou oba žánry rozešly na hranici iluze a deziluze vidění světa,

 je patrně největší hodnotou vystavených děl

 v jednotném vnímání světa a celistvém vyjádření námětové vize.“

(zdroj: text  - Vlasta Čiháková Noshiro)

 

 

U každé vystavené fotografie je umístěn krátký text (ve kterém je nějaký zlom), který autor vybral z Andersenových děl (Malá mořská panna, Anna Bětka, Při nejzazším moři, Divoké labutě, Sněhová královna, Stín, Bezová matička, Kořínkova noční čepice, Starý dům, Statečný cínový vojáček, Slavík), a který doporučujeme si přečíst.

 

“Andersen mě provázel celý rok 2017. I díky němu jsem se seznámil s celou řadou zajímavých lidí a v neposlední řadě se skvělými překlady andersenovských příběhů od Františka Fröhlicha, které podstatnou měrou přispěly ke konečnému tvaru jednotlivých obrazů a k pochopení literárního jazyka spisovatele.

Andersen pro mne není jen pohádkář s nádherným stylem vyprávění a strhující dramatik, ale také nadmíru upřímný a emotivní člověk.

 

Cílem projektu bylo pochopit a následně vizuálně interpretovat Andersenův téměř mozaikovitý způsob vidění světa kolem nás. Andersen pocházel z velmi chudých poměrů, celá rodina žila a spala v jedné malé místnosti.

Zážitky z dětství, umocněné v dospělosti složitostí jeho povahy s příklonem k homosexualitě, významným způsobem ovlivnily ladění příběhů a dodaly atmosféře dějů na temnotě, hloubce prožitku a citlivosti ke složitým lidským situacím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při četbě Andersenových povídek a pohádek vnímáme jakoby roztržitý styl,

který vzdáleně připomíná hudební improvizace scatterů. Jako bychom v ruce obraceli diamant s tisíci odrazivých plošek.

Andersen začíná větu v jednom tématu a skončí v jiném,

volně přeskakuje mezi přímou řečí a popisem a žene příběh dopředu,

neustále vybízí k fantazijnímu představování si konkrétní scény.

Je fascinující, jak jeho příběhy oscilují mezi pohádkovým příběhem pro děti,

temným dramatem pro dospělé a lehkou féerií zahradní komedie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mým záměrem nebylo vytvořit ilustrace k Andersenovým příběhům, přestože následně je lze takto identifikovat. Při práci na projektu jsem se snažil obout si Andersenovské boty a při snímání a následném post procesu interpretovat zvolenou scénu ve ´scatting´ stylu tohoto velkého spisovatele. Co je ukryté, co je zjevné, co je dobré a co je špatné – vše v jednom víru….

Vypadá to jako pevná zem, ale vítr přichází ... Přežijeme? Co bude dál?

 

Jednotlivé záběry byly foceny v Luhačovicích, Štramberku, Štiříně, Kodani, Odense, Helsingoru, Bisserupu.

Zčásti jsem hledal emoce z vybraných Andersenových příběhů  v krajině,

zčásti šel po stopách adres, na nichž Andersen delší dobu pobýval a mohly na něho mít vliv.

Velký dojem na mne udělal přístav Nyhavn v Kodani, kde Andersen posupně žil na třech různých adresách.

 

Technicky jsem používal metody ICM & ME, mnohdy i kombinace záběrů z různých míst – v tomto aspektu lze oproti Máchovi vidět posun.

Při post procesu byl pak důraz dán na posílení ´scatting´ dojmu – zvýraznění dynamiky ve vybraném barevném spektru či kontrastech.“

(text: Vladimír Kysela)

 

 

Monotematický soubor získal následující ocenění:

2. místo v MIFA – Moscow International Photo Awards 2017 v kategorich Book (Series Only)-Fine Art, Fine Art-Abstract, Fine Art-Special Effects

3. místo v IPA - Los Angeles, International Photography Awards 2017, v kategoriích Book (Self-published - Fine Art)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke své budoucí III. autorské fotovýstavě je Vladimír Kysela inspirován dalším spisovatelem, což není nikdo jiný než Antoine de Saint-Exupéry.

 

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Slavnostní přípitek autorovi byl spojen s přípitkem kurátorce Vlastě Čihákové Noshiro, jíž byl japonským císařem udělen Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou za spolupráci v kultuře.

 

 

 

Kurátorce Galerie kritiků a předsedkyni Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Mgr. Vlastě Čihákové Noshiro Ph.D., byl z rukou japonského velvyslance, Jeho Excelence pana Kaoru Shimazaki, dne 30. 11. 2017 slavnostně předán „Řád vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou“, udělený japonským císařem za zásluhy o spolupráci v kultuře. Jedná se o první národní japonský řád, založený v roce 1875 císařem Meidži, pro civilní příjemce japonských ocenění nejvýše dosažitelný, který dosud získalo pouze dvanáct Čechů. Od roku 2003 byl po reformě zpřístupněn i ženám, jednou z prvních oceněných byla paní Věra Čáslavská.

Reference k životopisu a činnosti Mgr. Vlasty Čihákové Noshiro Ph.D. nalezneme na www.vlasta-cihakova-noshiro.com.

 

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Po celý večer nás doprovázel kytarista a fotograf  Robert Rambousek

 

www.robertrambousek.com/hudba/

 

 

 

 

 

 

 

 

 


110 00 Praha 1
Jungmannova 31

www.galeriekritiku.cz


Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vladimirkysela.com/
https://www.pocketlandscape.com/

https://www.facebook.com/PhotoContemplations/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vladimir-kysela%3a-machovske-kontemplace-macha%c2%b4s-contemplation%e2%80%9c-aneb-kdyz-fotografii-pretvorime-v-malbu%e2%80%a6/