Vladimír Birgus, Jindřich Štreit: Dvojice / Pairs aneb proč ve dvou se pořád ještě lépe táhne!?

08.01.2015 14:59

Artinbox  gallery - Praha

8. 1. - 3. 2. 2015

 

V  Artinbox  gallery nejnověji instalovaná foto- dvojvýstava  představila  zvláštní souznění černobílých a  (velkoformátových) barevných fotografií dvou fotografů a pedagogů Jindřicha Štreita a Vladimíra Birguse.   Na této první novoroční vernisáži nebylo však vůbec  k hnutí. Přišli další renomovaní  umělci, fotografové, kurátoři…a tak dále…zdá se, že fotografie jako fenomén současnosti se stane i fenoménem další budoucího času (statisticky na  www.www-kulturaok-eu.cz jsou nejvíce zaznamenány články z foto-výstav).  

 

Proč kurátorka vybrala tak dvě rozdílné fotografické osobnosti?

Tvorbu dvou fotografů a pedagogů Vladimíra Birguse a Jindřicha Štreita jsem pro tuto výstavu nevybrala náhodně. Na první pohled jsou to dva odlišné celky, na ten druhý pohled poznáme, že jsou to dvě součásti celku jednoho. Proto tak dobře souzní fotografie barevné snímané povětšinou v kulisách světových velkoměst od Vladimíra Birguse a snímky černobílé z prostředí venkova – českého, moravského i francouzského od Jindřicha Štreita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba autory spojuje příklon k dokumentární fotografii. Jak ve městě, tak na venkově se odehrávají příběhy. Na venkově jsou si lidé o něco blíž, taky fotograf se k nim víc přibližuje, jako by byl přímo součástí jejich soukromí. Vztahy dvojic jsou tu jasně dané: Milenci. Partneři v očekávání potomka. Matka a dítě. Modlící se kněz u sochy Spasitele na kříži. Kněz a křtěný. Opilí kamarádi u piva. Dva zaměstnanci pohřebního ústavu nesou máry po zesnulém…

 

Ve velkoměstech plných lidí jakoby se jednotlivci od sebe spíš vzdalovali. Nebo nám jenom víc skrývají to, co mezi nimi probíhá. Jsou to dvě v průsečíku se potkávající přímky, či dvě paralelně běžící čáry? Jak jeden druhého ovlivňuje, co mu přináší či bere? Co je mezi těma dvěma? Láska? Přátelství? Pokrevní vztah? Nic?

 

Interakce mezi aktéry na barevných snímcích Vladimíra Birguse jsou nám jakoby dobře známé. Prodavačka a nakupující. Žebrák a kolemjdoucí. Pán a pes. Pes a pes. Kluk a pták. Člověk a jeho stín.

 

Co to však je, co nás znepokojuje, nutí ty obrazy zkoumat? Ty snímky dávají prostor imaginaci, skrývají tajemství. Dvě míjející se ženy v newyorské ulici, ani jedné nevidíme do tváře, ale červený kabát a šarmantní silueta u jedné a černý kabát a čepice a unavený shrbený postoj u druhé naznačují míjející se mládí a stáří.

 

Někde jen interiéry, exteriéry či předměty v nich, potichu svědčí o tom, co zde asi prožívali jejich uživatelé. Člověk je zde všudypřítomný, i když absentující či anonymní….

 

Propojením těchto dvou různých formálních i obsahových přístupů vzniká zvláštní napětí. Interakce dvou pohledů na vztahy mezilidské, na vztahy se světem kolem nás i na vztah se sebou samým, vytváří atmosféru, jež nás vtahuje do zamyšlení nad tím, kde v tomto světě je to naše místo, s kým to místo sdílíme, kdo vlastně jsme, kam, s kým a proč směřujeme…“  N. R. Leden 2015

Kurátorka: Nadia Rovderová

 

Technická spolupráce: Antonín Vrňák, Lucie Černá, Dana Michlová

Výstavu  pořádáme ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

 

110 00 Praha 1 - Staré Město

Perlová 370/3, Dům v Kisně

www.artinbox.cz

https://www.mydestination.com/prague/culture/133642/artinbox-gallery

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jindrich-streit-fotografie-pavel-forman-obrazy-identita-reality-aneb-presto-iluze-neztracejme-/

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková