VIP sklo/XI. mezinárodní sklářské sympozium IGS 2012 aneb zlaté ručičky českých sklářů

16.05.2013 10:41

Uměleckoprůmyslové  muzeum v Praze - výstavní sál UPM

16. května -18. srpna 2013

 

UPM připravilo výstavu rozmanitých artefektů děl 98 sklářských umělců, legend světového a českého skla i začínajících autorů, kteří se v Novém Boru  4. až 7. října 2012 setkali z celého světa a zúčastnili  XI. Mezinárodního sklářského sympozia IGS (International Glass Symposium), které považujeme za největší akcí svého druhu na světě.

 

Jak nám na tiskové konferenci 15. 5. 2013 sdělila ředitelka UPM Helena Königsmarková, UPM mělo již v dubnu 2013 ukončit s výstavní činnosti  v pražské budově UPM  kvůli plánované  rekonstrukci, ale protože nové depozitáře k dispozici nejsou,  tak UPM ve výstavní činnosti pokračuje.

 

Sympozium IGS je tradiční oslavou sklářského umění a řemesla

Mezinárodní sklářské sympozium IGS Nový Bor 2012 tak navázalo na tradici sympozií započatou novoborským státním podnikem Crystalex a Ústavem bytové a oděvní kultury ÚBOK v roce 1982 – tedy přesně před 30 lety.

 

Na IGS 2012 vybral kurátor mezi účastníky např. Blanku Matragi či Bořka Šípka, abychom zdůraznili, že české sklo žije kreativitou a že město Nový Bor je jeho tradičním centrem. Na výstavě jsou svými díly zastoupeni věhlasní světoví i domácí sklářští výtvarníci, designéři i řemeslníci, umělci z oblasti malby nebo oděvního a produktového designu. Umělci čtyř generací reprezentovali kromě České republiky země jako Japonsko, Jižní Korea, Čína, Mexiko, USA, Libanon, Izrael, Rusko, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Itálie, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko a Slovensko.

 

I děti můžeme vzít sebou

Na sympoziu se umělcům jejich fantazii, rozmanitosti technik a přístupů ke sklu meze nekladly, a tak můžeme spatřit nejen skleněné housenky (Zdeněk Kunc), skleněná česká monstra – Jožina z bažin (Josja Caecilia Shepman), skleněné berušky, ale i skleněné šaty – orchidej (Blanka Matragi) v životní velikosti, několikavrstvou rytinu běžícího Běžce, kde pomocí sofistikovaného  nasvícení rytiny dokázal Jaroslav Šára sklo rozpohybovat, ……, prostě vše, čím opěvujeme krásu skleněného materiálu, přes technologické experimenty, instalace, konceptuální projekty, vitráže a obrazy, od  průmyslového designu až k radostně nevázanému projevu. Samozřejmě musíme poděkovat i zlatým ručičkám českých mistrů sklářského řemesla, technologů a dalších odborníků, bez jejichž přispění bychom úžasné umělecké artefakty nikdy nespatřili….

 

Studentské sympozium

Neodmyslitelnou součást IGS Nový Bor 2012 tvoří výsledky studentského sympozia připraveného novoborskou sklářskou školou a Crystalexem, kterého se zúčastnily střední a vyšší odborné sklářské školy z Lednických Rovní, Nového Boru, Kamenického Šenova a Železného Brodu a sklářské ateliéry vysokých uměleckých škol z Bratislavy, Prahy, Ústí nad Labem, Zlína a Liberce.

 

´V antickém Řecku slovo sympozium znamenalo mimo jiné filozofické disputace.´

 

Z historie sklářských sympozií

 

  • V Československu se od roku 1970 konala sympozia ve sklářské huti ve Škrdlovicích, jež se ještě osmkrát opakovala do roku 1983, a vloni znovu v nedalekém Karlově. V Kamenickém Šenově proběhlo několik sympozií rytého skla jako trienále (1996–2008), další sympozia byla v devadesátých letech v karlovarské sklárně Moser, v roce 2012 na huti sklářské školy v Železném Brodě, opakovaně se konalo v Libereckém kraji Sympozium uměleckoprůmyslových škol. Několikrát v uplynulých letech, naposledy v roce 2012, hostila sympozium sklárna RONA v slovenských Lednických Rovních poblíž hranic s Českou republikou.

 

  • Mezinárodní sklářská sympozia IGS po roce 1982 pokračovala v letech 1985, 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, 2006 a 2009. V roce 1994, v době privatizace sklárny Crystalex, se sympozia pod názvem Glass Ambitions ujaly soukromé sklářské firmy. Roku 2009 převzalo iniciativu v pořádání IGS město Nový Bor ve spolupráci s tamní sklářskou školou, Crystalexem a dalšími firmami. Nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy organizaci setkání zajistilo ve spolupráci s pražským UPM, novoborským Sklářským muzeem a Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, sklárnami Ajeto Group, Slavia, TGK, Ave Clara, Astera, Pačinek, řemeslnou společností Kolektiv a samozřejmě s podnikem Crystalex a také s Preciosou, coby generálním partnerem XI. IGS.

 

  • Výběr z kolekce výsledků většiny dosavadních ročníků IGS (1982–1991 a 1997–2003) je po zakoupení z prostředků evropské dotace nyní připraven k vystavení v rekonstruované historické sklárně, budoucím Centru sklářského umění, ve středočeském sklářském městě Sázavě. Sbírka byla za podpory MK ČR a za pomoci UPM v Praze zachráněna před rozprodejem a bude dál sloužit k propagaci výsostného sklářského umění, jako tomu po léta bylo na zámku Lemberk poblíž Nového Boru. Sázavské centrum zahájí svou činnost po rekonstrukci tamní hutě František v roce 2014.

 

Kurátor: Milan Hlaveš

  • Komentovaná prohlídka v úterý 21. 5. 2013 v 17.00 hodin - kurátor výstavy
  • Komentovaná prohlídka v úterý 18. 6. 2013 v 17.00 hodin - kurátor výstavy + vystavující umělci

(Součástí výstavy je aktivní program pro návštěvníky a pracovní listy – Krajina se sklem)

Hodnocení: 80 %

www.igsymposium.cz

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

110 00 Praha, 17. listopadu 2

výstavní sál UPM)

16. května -18. srpna 2013

Otevřeno: denně kromě pondělí 10.00 -18.00 hodin

                                      v úterý   10.00 -19.00 hodin

Vstupné na výstavu: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Jiří Koudelka  - UPM