Vincenc Vingler: Proč mluvit s opicemi aneb proč ´hrdý Pavián z bronzu ´ nás přijde nejdráž?!

12.05.2016 13:14

Galerie Moderna – Praha

12. 5. – 12. 16. 2016

 

Na vernisáži nové prodejní výstavy ´Proč mluvit s opicemi´, kde jsme vystavili celkem 65 plastik, kreseb a grafik Vincence Vinglera, nás uvítal nejdražší artefakt, bronzový Pavián z roku 1950. Dále jsme přivítali zamyšlenou sochařovu dceru Markétu Vinglerovou, u čehož naštěstí nezůstalo. Vinglerová se na konci vernisáže už mile usmívala a upřímně nám popřála hluboký zážitek (na foto v červeném). Výstavu uvedl Martin Zeman slovy, že sochař se zabýval figurální tématikou, a to převážně tématikou zvířat, že postupem doby se tyto plastiky z realistických podob postupně měnily v abstraktnější, hladší a oblejší…formy, a že v srpnu 2016 uplyne 35 let od úmrtí Vincence Vinglera.

 

 

 

 

 

Generace sochařů, k nimž datem svého narození i názorovým zaměřením Vincenc Vingler (1911 – 1981) patřil, nastupovala do výtvarného života před 2. sv. válkou, ale až po ní se de facto mladým umělcům otevíraly možnosti tvůrčí svobody a plného uměleckého uplatnění, které byly vzápětí přerušeny novými doktrínami nastupující diktatury.

 

Sochařské dílo Vincence Vinglera vznikalo od 2. pol. 40. let do posledních dnů umělcova života roku 1981, aniž prodělávalo nápadnější proměny či radikální názorové zvraty. Přesto lze říci, že monotematický projev Vincence Vinglera nenese v sobě jednotvárnost - rozvíjel se v mnohotvárnosti a působivosti výtvarného sdělení. Výstava představí v komorní formě dílo a osobnost sochaře Vincence Vinglera; soubor soch je doplněn o sochařské kresby, grafické listy a katalogy výstav. (z tiskové zprávy)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincenc Vingler  (1911 -  1981)

Sochař se zaměřil témě výhradně na tematiku zvířat, lidská figura se objevuje pouze výjimečně, většinou v kontaktu se zvířetem.
 • narodil se 30. 4. 1911 v Praze
 • působil v Praze
 • od 1947 člen Umělecké besedy
 • byl pokřtěn jménem František, jméno Vincenc přijal až později (1944) jako přezdívku, která vychází z jeho příjmení
 • 1927 - 1933: vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (Helena Johnová)
 • 1933 - 1938: rád a hodně cestoval (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Maďarsko, Itálie, Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Egypt)
 • 1940 - 1945: pracuje jako scénograf (Pražská divadla pro mládež Míly Mellanové, Unitarie, šéf výpravy v Karlíně)
 • 1946 - 1969: studijní pobyty ve Švédsku, Dánsku, Francii, Holandsku, Belgii, Itálii, Anglii, Číně, SSSR, USA, Indonésii
 •  1974: studijní cesta  ve Španělsku
 • rezignoval na formální výboje, styl přizpůsoboval době, v 50. letech byly jeho sochy více realistické, později přešel k abstrahovanější stylizaci tvaru
 • v 50. letech je díky nekonfliktní tématice jeho dílo oficiálně přijímáno a několikrát reprezentuje republiku na světových akcích (1954 trienále v Miláně, 1956 bienále v Benátkách a v Sao Paulu)
 • na konci 50. let se jeho elegantní modernistické tvarosloví protnulo s estetikou bruselského stylu, na EXPU 58 je také zastoupen několika díly v čsl. pavilonu (Volavka v atriu, Pelikán na terase restaurace) (text: V. Erben)
 • zemřel 14. 8. 1981 v Praze (text: V. Erben) (zdroj: sochařství.info)
 •  

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 24

 

web: www.galeriemoderna.cz

www.aukcegaleriemoderna.cz

www.facebook.com/galeriemoderna

 www.ghmp.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/sochy-zvirat-aneb-vincenc-vingler-1911-1981-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme otevřeno denně:  10.00 – 12.00/13.00 – 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková