Viktor Kolář – Retrospektiva aneb proč jsme se vrátili z exilu domů?

12.06.2013 12:46

Galerie hlavního města Prahy

Dům u Kamenného zvonu

7. 6. – 29. 9. 2013

 

„Fotografie je koncentrovaná paměť,“  Dagmar Hochová

 

Na tiskové konferenci  ve čtvrtek 6. 6. 2013 jsme se mohli osobně seznámit s autorem výstavy, se sympatickým a prostým Viktorem  Kolářem,  jako jsou jeho prosté fotografie o lidech, které fotografuje ze své vnitřní potřeby. Sdělil nám, že fotografuje  z přetlaku své energie, jinak že by to nešlo, a že od určitého věku máme již  energie méně. A že každý z nás máme jiný energetický potenciál, který si může prosadit.  Jak nám autor sdělil, vidíme na fotografiích s lidmi  především sami sebe. Dozvěděli jsme se, že když se Viktor Kolář vrátil v roce 1973 z emigrace, že mu tady nikdo nerozuměl, že ho nikdo nechápal, že se vrátil  a že se opravdu změnilo i u nás hodně.  A že měl štěstí, že nebyl, i když byl v nepřítomnosti odsouzen na 16 měsíců s dvouletou podmínkou, zavřený. A kurátorka  Pavlína Vogelová vyjádřila potěšení nad tím, že se tato výstava uskutečnila i nad tím, že vycházejí monografie o Viktorovi Kolářovi.

 

Retrospektivní výstava byla vybrána z černobílých fotografií (barevné nepořizoval), pořízených Viktorem Kolářem od roku 1959, kde hlavním tématem je Ostrava I. ,1968 – 1973:  Kanada- USA,  1973 - Ostrava I I, až do současnosti, kde na fotografiích zachycuje konkrétní místo a silný časový akcent vytržený z toku lidského bytí…. Snímky formálně mají  nejblíž ke street photography a k dokumentu humanisticky pojatému.

 

 Atraktivitu a drásavost  na snímcích nenajdeme

Viktor Kolář, fotograf okamžiku nadčasovosti, solitér, nepotřebuje velké události.  Fotograf si všímá základních životních situací a stavů člověka. Nastavuje fotografické zrcadlo nesmlouvavosti, drsnosti, osobitosti a specifičnosti ostravské i kanadské krajiny.  Autor ostražitě vyčkává na pravý okamžik (proto nechce mít svou tvář nikdy zmedializovanou, aby ho nikdo nepoznal,  jinak by nemohl fotografovat lidi)  na přiblížení se k člověku, aby se zmocnil rozhodujících okamžiků světa kolem sebe a předal svou  výpověď o devastaci krajiny i lidské duše, výpověď o člověku, jeho zakódování a dekódování v daném čase  i  prostoru, výpověď o mezilidských vztazích, o faktorech odcizení a vykořenění spojených se změnami  společenských podmínek, životních stylů, povah generací a kultur. Spíše než intuice je pro Viktora Koláře důležitá přirozenost a přesnost vnímání hodnot lidské existence.

(převzato ze zprávy kurátorky  Pavlíny Vogelové)

 

Tři období Kolářovy tvorby

Koncepce výstavy je rozčleněna do tří základních celků, a to na 1) tvorbu do roku 1968 s ostravským tématem, 2) na kanadské období z let 1968–1973 a 3) na období po návratu zpět do Ostravy až do současnosti.

       1.  Ostrava I. - fotografie zachycují autentickou povahu i poetiku městské svérázné průmyslové krajiny protkané haldami, jezírky, kaňoky (důlní voda),  či „korýtky“ u vysoké pece Žofinky, kde v létě i v zimě cirkuloval uzavřený teplý tok vody.  Obrazy starých červených dělnických domků, důlních věží a komínů… jsou obestřeny posunutou realitou ostravského života. Porážka Pražského jara v roce 1968, ale i osobní zvědavost na svět „tam venku“ vedly Viktora Koláře k odchodu ze země.

 

2.  Kanada - Cesta vedla do Kanady do Vancouveru, ale V. K. neuměl anglicky, jeho domácí zkušenosti nabyté v domovské Ostravě  byly nanic, nechápal odlišnosti tamní společnosti, společenské tempo mnohem rychlejší než u nás, svět měl velký náskok, po půl roce bez možnosti kvalifikované práce Viktor Kolář nastoupil na těžkou,  ba přímo galejnickou, na práci  v dolech na molybden v indiánské rezervaci.  Poté se na podzim 1969 vrátil do Toronta. Koupil si novou Leicu M4, pracoval  v torontských fotografických laboratořích. Přátelství s kanadským fotografem Michaelem Semakem mu napomohlo  k  realizaci komorní výstavy v knihovně.

 

3.  Ostrava II. - Přesto v té době vážněji V. K. pomýšlí na návrat domů, nejen kvůli  tomu, co tam musel prožít (emigrant, k tomu ještě český = obrovské závaží), ale i  protože jsme u nás v roce 1973 vyhlásili beztrestnou amnestii pro emigranty, i když se nevztahovala na ty  politické. 18. prosince 1973 se přes Paříž a Londýn vrací zpět. Ani v Ostravě, ani v Kanadě si však Viktor Kolář nikdy nenechal vzít svou osobní svobodu.  V současné době už se konečně probral do naší oproti světu zpomalenější reality…“fotím, protože jednoduše řečeno, nic jiného neumím,“  Viktor Kolář se nám tak krásně na tiskovce přiznal …přejeme hodně zdraví a energie k  jeho nikdy nekončící fotografické vášni!

              

 • Viktor Kolář  se narodil v roce  1941 v Ostravě
 • otec : Viktor Kolář st. – byl fotograf, filmař a obchodník s filmovou a fotografickou technikou
 •  fotograf, pedagog, profesor pražské FAMU
 •  držitel prestižní americké ceny nadace Mother Jones International Award (San Francisco, 1991) a ceny Osobnost české fotografie za rok 2010
 • Inspiruje se  fotografiemi Henriho Cartiera-Bressona
 • v letech roce 1968 – 1973 během emigrace v Kanadě a Spojených státech seznámení se  s Michaelem Semakem, Williamem Ewingem či Cornellem Capou
 •  od roku 1984 -  člen Českého fondu výtvarných umění a pracuje jako volný fotograf
 • od roku 1994 učí na pražské FAMU na katedře fotografie, kde působí dodnes
 • v roce 2000 habilituje na docenta, později je jmenován profesorem
 • od roku 1964 vystavuje (Amsterdam, Atény, Berlín, Dortmund, Frankfurt, Chicago, Lausanne, Londýn, Montreal, New York, Portland, San Francisco)
 • je zastoupen je ve sbírkách Art Institute of Chicago, International Center of Photography New York, Moravská galerie v Brně, Musée de l’Elysee pour la photographie Lausanne, Museum Ludwig Köln am Rhein, Museum of Fine Arts Houston, National Film Board of Canada Ottawa, Slezské zemské muzeum Opava; Texas University Austin, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Victoria and Albert Museum London, Yale University New Heaven (výběr)

 

V souvislosti s realizací retrospektivní výstavy Viktora Koláře vychází v nakladatelství KANT po velké monografii Viktora Koláře OSTRAVA menší monografie CANADA, představující Kolářovy fotografie vzniklé za jeho pětileté kanadské emigrace.

 

[] Po celých 5 let kanadského exilu mne provázela moje kamera, se kterou jsem se snažil zachytit vše, co jsem denně prožíval. Byl to setrvalý boj se strachem, únavou, věrnými „spojenci“ v životě emigranta. Zachytit „nový svět“ bez autocenzury, to bylo mé jediné zadání [].“ Viktor Kolář

 

Kurátorka výstavy: Pavlína Vogelová

Koordinátorka výstavy za GHMP: Olga Malá

Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Hlavní mediální partneři: Časopis FotoVideo, iFotoVideo

Mediální partneři: A2, Literární noviny, Foto, Metropolis, Art and Artiques, ArtMix, Ateliér, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1, Kulturní Pecka, ArtMap

 

Doprovodný  program:

Autorské prohlídky s Viktorem Kolářem a Pavlínou Vogelovou: čt 20. 6. a 29. 8. v 17.00 hodin

Lektorské prohlídky: út 18. 6., 16. 7., a 20. 8. v 16.30 hodin

 

Interaktivní prohlídky pro školy:

Můžeme se zúčastnit  interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol. Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

 

Tvořivé dialogy s uměním:

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, jsme připravili a realizovali  v edukačním oddělení. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Můžeme se seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

sobota 13. 7. 2013, 13:0018:00 hodin, Dům U Kamenného zvonu, „Industriální krajina”

sobota 14. 9. 2013 , 13:0018:00 hodin, Dům U Kamenného zvonu, „Hry s prostorem”

 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu budeme formálně i obsahově experimentovat s tématem „krajina”.  Reprodukce zde přítomných fotografií budeme prostřednictvím dokreslování, fotomontáží, koláží a retuší nejrůzněji proměňovat. Budeme např. kombinovat prvky z fotek industriálních (Ostrava) s detaily

z fotodokumentací přírody (Kanada). Industriální prostředí tak získá některé přírodní motivy a čistá kanadská příroda bude doplněna o některé atributy průmyslového prostředí. Vznikne tak výjimečný „fotosurrealistický”  svět – fiktivní neexistující krajina, kde se bude křížit čas i prostor. Kde se také tím pádem mohou náhodně potkat osoby, které by se za normálních okolností nikdy setkat nemohly.

 

Derniéra výstavy: ne 29. 9. 2013

16.00 hodin  Autorská prohlídka s Viktorem Kolářem a Pavlínou Vogelovou

18.00  hodin Koncert Petra Wagnera- viola da gamba

 

110 00 Praha 1

Staroměstské náměstí 13

 

Máme otevřeno:  úterý –neděle  10.00 – 20.00 hodin

Vstupné: 120,– Kč plné (dospělí) / 60,– Kč snížené (studenti) / 30,– Kč (senioři)

www.ghmp.cz

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: GHMP