Viktor Frešo: ´Art is nice´ aneb bylo by to krásný bejt …

24.08.2014 14:39

Galerie dvorak sec contemporary  - Praha

20. 8. – 17. 9. 2014

Na vernisáži  nové výstavy multimediálního slovenského autora Viktora Freša (na foto největší muž)  ´ Art is Nice‘ jsme zhlédli  za autorovy  osobní  přítomnosti zhlédli jeho nejnovější objekty, z nichž některé v nás vzbuzovaly rozpaky, neboť  autor disponuje   svérázným humorem a sarkasmem. Svou odpověď na svou otázku, co je a co není umění, kterou si autor položil,  autor promítl do své  poslední konceptuální práce a  malířské i sochařské tvorby.

 

Umělecká tvorba Viktora Freša často reflektuje  samotnou výtvarnou scénu,  a to velmi kriticky a pohrdavě, s podtónem lehkosti, humoru a hry. Mnozí ho známe rovněž např. z jeho prací ikon V. Havla, kde se Frešo snažil propojit středověké a současné umění.

 

„Expozice se nedrží jedné roviny, autor pracuje s konceptuálními intervencemi, minimalistickými objekty i netradičně technicky zvládnutou malbou. Všechny umělecké počiny reagují na samo výtvarné umění. Frešo ve svých dílech používá protiklady, zažité estetické hodnoty uměleckého díla přepracovává do své osobité podoby s jistou dávkou ironie. Ať už je to malba mopem, zářící neon ve tvaru kosočtverce a s nápisem „Bůh je láska“ nad ním, nebo postava malého naštvaného človíčka.

Frešo silně reflektuje společenskou a politickou situaci, vytváří rafinované koncepty a projekty, které prezentuje zdánlivě jednoduchými výtvarnými díly, ale často jsou spojeny s kritickým a agresivním vyjadřováním a pohrdáním současné kulturní scény,"

(kurátor výstavy, slovenský historik umění Vladimír Beskid)

 

Nechutně krásné ornamenty květin v oválných rámech z pobožných ložnice našich babiček doprovázejí zahuštěné plochy pláten ze stříkacích šablon, které připomínají honosné tapety z obýváků 

 

Ze životapisu:  Viktor Frešo

  •  22. 6. 1974 narodil se v Bratislavě
  • 1999-2001 - VŠVU - sculpture studio, J. Jankovič, J. Hoffstädter:  Bratislava.
  • 2001 – 2003 v Praze  posléze docházel do malířského ateliéru Vladimíra Skrepla
  • 2003 - 2005 absolvoval studia nových médií u Michaela Bielického na Akademii výtvarných umění  v Praze
  • často spolupracuje s dalšími výtvarníky na různých projektech, například s konceptuálním umělcem Ondřejem Brodym ,  malířem Erikem Binderem, Júliusem Kollerem nebo Vladimírem Popovičem

www.viktorfreso.com

 

Absurdně pochromovaný zabodnutý krumpáč se tyčí na pozadí syntetických abstraktních maleb expresivními tahy na exkluzivních zrcadlech

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  85 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

Sochařskou instalaci zaťatého vzdoru a rebelství naštvaného jedince v anonymní  mase (sádra: ´Zrodenie Pičusa´)  střídá zářící neonový kosočtverec

a nad tím vším se prorocky vznáší neonový nápis s měnlivými barvami´Bůh je láska´.

 

 

 

I to dokládá Frešovu neustálou potřebu radikálních postojů a elementárních gest a potvrzuje slova, že ´umění je tak krásná věc…´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. S.  Pro zájemce! Jsme objevili na www.culturenet.cz

 

 Galerie dvorak sec contemporary s potěšením vyhlašuje mezinárodní výběrové řízení zaměřené na venkovní sochařské objekty určené k vystavení v prostorách nově zrekonstruovaného rehabilitačního centra v Berouně (prof. Veselého 493, 266 01 Beroun).

Zveme všechny umělce, aby využili jedinečnou příležitost předvést svou tvorbu v moderním a inspirativním prostředí. Naším cílem je vybrat 10 jedinečných návrhů, jež budou umístěny ve veřejném prostoru rehabilitačního centra v Berouně; v místech, která slouží především odpočinku a setkávání pacientů s jejich blízkými.

Jsme otevřeni všem formám kreativity. Objekty, které hledáme, tak mohou být abstraktní i figurativní, z klasických nebo alternativních materiálů, mohou to být symboly, ale také vypravěči příběhů.

Sochy musí být velkoformátové (alespoň 2 m vysoké nebo široké), vhodné k vystavení ve venkovním prostoru (odolné vůči povětrnostním vlivům a poškození). Prosíme autory, aby zasílaly své sochy, které jsou určené k jejich případnému odkoupení a následnému trvalému umístění v prostorách centra.

Účastnit se mohou jedinci i kolektivy. Každý účastník nebo kolektiv účastníků mohou předložit nejvýše 3 návrhy včetně příslušných finančních kalkulací.

Každá žádost musí být doručena na e-mail:  aneta.zmelikova@dvoraksec.com; její součástí musí být aktualizovaný životopis účastníka/účastníků spolu s fotodokumentací tvorby

Termín uzávěrky je 8. 9. 2014

Zdroj: Aneta Změlíková