Víc než pouhá povinnost aneb lidský přístup španělských diplomatů během holokaustu

31.03.2022 16:35

 

Víc než pouhá povinnost

02. 03 – 28. 04. 2022

Instituto Cervantes de PRAGA

 

 

Tato výstava vzdává hold španělským diplomatům vyslaných během 2. světové války do zemí okupovaných německou armádou. Vydali Židům stovky pasů i povolení s odkazem na to, že se jedná o Židy sefardského původu, a tudíž občany Španělska. Ve skutečnosti většina z nich občanství neměla, a tak díky těmto mimořádně významným cestovním dokladům mohli během posledních let 2. světové války uniknout plynovým komorám.

 

 

Jména jako Ángel Sanz Briz, Miguel Ángel de Muguiro, Sebastián Romero Radigales, Bernardo Rolland y de Miota, Eduardo Propper de Callejón či José Ruiz Santaella zůstanou navždy spjata s těmi, které zachránili před smrtí.

Ohrožovali přitom bezpečnost svých rodin i svou vlastní. Sanz Briz, Chargé d´affaires Velvyslanectví Španělska v Budapešti, Romero Radigales, Generální konzul v Aténách a otec Typaldos, vedoucí hospodářského oddělení Velvyslanectví Španělska rovněž v Aténách, dostali od Izraele ocenění Spravedlivý mezi národy jako poděkování za svou významnou humanitární činnost.

Přípravy této výstavy umožnily studovat a objevit další významné postavy zapojené do boje proti holocaustu, doposud ukryté v anonymitě.

 

 

Správná připomínka ve správný čas

 

Děsivé reminiscence šílené doby 40. let tohoto století, v čase 2. světové války, peklo na zemi rozpoutané v Evropě zběsilým režimem, jenž se vymknul z kloubů i zásad jakékoli lidskosti, nelze ve dnech, kdy znovu propukla na evropském kontinentě vyhlazovací válka v myslích zaplašit. Vrací se, co o té době a činech té doby známe od svých rodičů a hlavně prarodičů, co známe ze škol, z dokumentů k této době se vážících a srovnáváme a domýšlíme. Snad planě, snad předčasně, ale úporně. A nejde s tím nic dělat. Vymkne-li se však režim z kloubů, jako se to stalo v inteligentním národě, jakým Německo bylo a je, je možné uvěřit, že šlo jenom o dějinnou peripetii, na níž nelze sice nikdy zapomenout, i když by pro všechny zapomenout bylo lepší. Vymkne-li se však jiný režim, v jiné zemi, v jiném souručenství národů, s jinou mentalitou a kulturní úrovní, je mysl blízka vidině možné apokalypsy. Zejména, když jde o jadernou velmoc, kde stačí jeden jediný klik na jedno jediné osudové tlačítko a bude po všem. Tam, zde a všude. Proto je dobře, že jinak velice optimistické, pozitivní a především zajímavě poznávací výstavy, konané v pražském Instituto Cervantes, pro jednou doplnila výstava věnující se celkem neznámé skutečnosti z období celoevropského běsnění holocaustu.

 

 

Výstava jako výsledek dlouhodobého bádání 

 

Kurátorem této - pro Instituto Cervantes – opravdu poněkud nečekané výstavy, je přední španělský odborník, profesor José Antonio Lisbona. Tento vědec je odborníkem právě na zahraniční vztahy Španělska a židovských obcí. Na toto téma podstoupil rozsáhlou a dlouhotrvající výzkumnou práci, jejímž završením byl pověřen přímo Kanceláří státního tajemníka pro zahraniční vztahy, tedy vrcholným orgánem, do jehož kompetence sledovaná problematika spadá. A výsledek, uspořádaná výstava tomu odpovídá.

Základem je samozřejmě celkem 19 panelů, věnovaných jednotlivým bodům skládajícím v celek obraz tohoto, více méně, všeobecně neznámého tématu. Bohatá fotodokumentace, faksimile dokladů, faktografie a přehlednost je do jisté míry srozumitelná i přes jazykovou bariéru. A pro úplnost je na výstavě k dispozici český text ozřejmující základní fakta z této výstavy.

 

 

Georg Orwell a „jeho“ psychologický vitamin

 

Kurátor výstavy, profesor José Antonio Lisbona, ve své kurátorské zprávě cituje Georga Orwella z jedné jeho eseje napsané v době 2. světové války. Jde o Orwellovu úvahu o tom, že lidstvu chybí lék na jeden civilizační neduh. Dovolte nám tuto pasáž v citaci provedenou profesorem Lisbonou, sdílet:

 

 

„Georg Orwell ve své eseji napsané v době z 2. světové války varoval, že naší civilizaci schází „psychologický vitamín“ jež by jednou provždy zabránil trendu označovat celé politické, kulturní či náboženské skupiny za – ze své podstaty – perverzní a v extrémním případě usilovat i o jejich vyhlazení. Antisemitismus - podle Orwella – byl a bohužel i nadále je, výsledkem tohoto kolektivního přesvědčení, jehož nejděsivějším vyjádřením se stal holocaust.“             

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.    

 

 

Víc než pouhá povinnost

02. 03 – 28. 04. 2022

Instituto Cervantes de PRAGA

Na Rybníčku 536/6 120 00 Praha 2

Telefon: + 420 221 595 211, Fax:+ 420 221 595 299

cenpra@cervantes.es praga.cervantes.es  

Návštěvní doba: Pondělí - pátek, 10:00 - 19:00

Vstup zdarma

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce)