Věroslav Bergr: Pocta Mahlerovi aneb zajímá mě protiválečné téma, protože jsem válku prožil

06.06.2015 18:33

Villa Pellé – Malá galerie  - Praha

 1. – 14. 6. 2015

Na vernisáži výstavy a na premiéře stejnojmenného dokumentárního filmu ´Pocta Mahlerovi´, který natočila společnost Digital Experience a který jsme věnovali sympatickému téměř 90letému akademickému malíři, ilustrátorovi a sochaři, autorovi výstavy Věroslavovi Bergrovi,  návštěvníky jistě potěšila autorova osobní přítomnost. Výstava obrazů malovaných zejména na sololitu (kombinovaná technika) tohoto rázu se již konala v roce 2013 v Jihlavě, v Domě Gustava Mahlera.

 

 

 

 

 

 

Na výstavě v Malé galerii jsou zastoupeny  Bergrovy  obrazy ze souboru Mahlerovské téma i z cyklu Pocta Mahlerovi, které jsou inspirovány přímo hudbou Gustava Mahlera. Abstraktní malby  jsou navíc inspirovány  tvorbu Vladimíra Boudníka a Bergra  řadíme mezi představitele českého informelu.

 

 

 

 

 

 

 

Na filmovém dokumentu PhDr. Hana Larvová uvedla, že Bergr (na foto vpravo) patří  k typickým solitérům českého umění a že jeho tvorbu tak lze jen obtížně zařadit do českého výtvarného kontextu. Celý život totiž stál stranou aktuálního uměleckého dění. 

 

 

 

Bergrova víra v dobro člověka

Nevím, kde to vzniká, ale člověk má pocit, že musí něco dělat.“

 

Jeho specifická, ryze osobní tvorba vytváří zajímavou paralelu k výtvarným projevům, které se pohybují na hraně předmětnosti a abstrakce. Reflektuje několik inspiračních podnětů, které autor především ve svých malbách zajímavým způsobem rozvíjí. Kromě poezie je to především hudba.

V Bergrově tvorbě se přímo odráží jeho životní filosofie a výtvarné postoje.

 

Nepreferuje určitou výrazovou formu, pohybuje se mezi předmětností a abstrakcí. Obě polohy se v posledních obrazech ve zvláštní syntéze propojují. Lyrické kompozice krajiny střídají v průběhu let fantazijní představy s morálními apely, část jeho díla je pak výtvarnou transpozicí hudby. Od prvotní inspirace ´impresionistickou ´ hudbou Maurice Ravela, C. Debussyho a Leoše Janáčka v obrazech z poč. 50. let směřoval až k přímé reflexi hudby Gustava Mahlera. 

Nejdůsledněji hudbu vyjádřil v rozsáhlém cyklu abstraktních strukturálních maleb z let 1958 – 1970, které se staly přímou transpozicí hudby.  Bergr vytvořil strukturální technikou početný soubor asi 70 obrazů, který nazval jednoduše Mahlerovské téma.  Tématem se mu tehdy stala tvorba Gustava Mahlera, konkrétně jeho 10. symfonie.

 

Svůj význam má na těchto obrazech nejen rozdílná jemnost reliéfu a jeho vrstevnatost, ale i použitá barevnost, která v jemně odlišených valérech modeluje celý prostor.  Na obrazech mahlerovského cyklu pracoval Bergr paralelně s další volnou tvorbou a v roce 1970 soubor uzavřel.

Před několika lety se Bergr k mahlerovské inspiraci vrátil, tentokráte souborem strukturálních obrazů, malovaných akrylem. Nehledá v nich nová výtvarná řešení, ale chápe je jako hold osobnosti, jejíž hudba jej trvale inspiruje. Cyklus nazval Pocta Mahlerovi.

(Zdroj: PhDr. Hana Larvová)

 

 

Věroslav Bergr  - malíř, sochař, grafik, ilustrátor a spoluzakladatel skupiny A59

 • narodil se 25. května 1928 v Ředicích u Lomnice n. Popelkou
 • od pol. 50 let 20. stol.  se věnoval také dřevěné plastice (do raných abstraktních  plastik dospěl k  figurálním sochařským kompozicím )
 • v 70. a 80. letech  20. stol. vznikají biomorfní dřevěné plastiky, soubory grafik a kresby, které byly reflexí přetrvávající hrozby válečných a ekologických katastrof
 • ilustroval  50 knižních titulů (poezie, lyrická próza, ilustruje české autory, ruské prozaiky a francouzské básníky)
 • od poč. 90. let 20. stol. opět maluje
 • manželka Zdenka – básnířka a překladatelka
 •    
 • členství  ve skupinách
 •  1959 – 1965 Skupina A 59
 • 1990 Unie výtvarných umělců v Praze
 • ceny a ocenění
 • 1998 Evropský kruh Franz Kafka, Praha
 • 2007 Euro Pragensis Ars
 •  2010 Mezinárodní asociace kultury a umění Zlatá Chrpa, Francie
 •  2014 Cena Gustava Mahlera
 • 2014 diplom za zásluhy –Accademia Universale ´Gioshe Carducci´, Neapol
 • 2014 titul Akademik, Mezinárodní akademie Vesuviana, Neapol

Pořadatel :  Digital Experience

Koncepce výstavy: Věroslav Bergr

Odborná spolupráce: PhDr. Hana Larvová

www.mahler.cz

 

 

 

 

 

 

 

Praha 9 - Dejvice

Pelléova 10

 

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková