Veronika Šrek Bromová: Příběh Chaosu aneb když se vracíme k přírodě, mnohdy krutější?!

17.09.2014 09:46

Galerie Václava Špály – Praha

5. 9. – 26. 10. 2014

 

Na vernisáži fotografií,  videí,  kreseb Veroniky Šrek Bromové, které se také  autorka osobně zúčastnila, jsme byli uvedeni trošku do chaosu, nejen do ´Příběhu Chaosu´, jak praví název nejnovější výstavy v Galerii Václava  Špály.    A proč ´Příběh Chaosu´? Protože ….

…autorka (na foto uprostřed v černém)  se svým mužem Ivanem Šrekem odputovala v roce 2009, oba silně znechucení již pro ně nemagickou Prahou, na bývalou zemědělskou usedlost, již Šrek pojmenoval jako  Chaos. Chaos  je vzdálen 4 km od Poličky ve Východních Čechách, 180 km od Prahy, 70 km od Brna.  Autorka se snaží ve svých fotografiích zviditelnit, třeba i formou hry zrcadlení, polaritu mezi zdánlivými protiklady, které touto vizuální hrou splývají v jedno. Spatříme zde většinu trojici tváří jednoho člověka, protože člověk má  přece mnoho tváří, vrstev, nálad a kvalit. Mnohdy jsou snímky dosti zneklidňující, ba odstrašující… Fotografická část výstavy se pohybuje na hranici dokumentu a inscenované fotografie…autorka ve svých dílech využívá  viditelnou či neviditelnou manipulaci s obrazem,  když  jsme  v současnosti manipulováni přece všichni.

 

Jak řekl Ivan Šrek

„Vládnou tu stále zažité modely – 'jiný názor je problém, přistěhovalec je nepřítel, změna je vždy k horšímu, chlap je ten co stojí za tím, co jednou řekl, i kdyby to byla pitomost a ženský do toho nemají co mluvit, tvrdá ruka a násilí je jediný dobrý výchovný model...' Autoritu tu mají ti nejostřejší v těchto názorech a ti se pak dostávají do parlamentu, kde skutečně společnosti škodí. A těch je, svou mocí zblblých lidí víc než prospěchářů z největších měst….

Mám rád vodu a práci s ní. Koupil jsem pozemek v záplavovém území. Mám rád tradiční způsoby obživy ať již v zemědělství nebo řemesle. Cesta zvyšování produkce pomocí mechanizace je cesta do pekel a jsme s tím konfrontováni denně. Devastace přírody i vztahů jak rodiny, tak společnosti je v mojí generaci tak viditelná, že jen blázen by v tom chtěl pokračovat. 4 hektary Chaosu se tomu budou snažit bránit.“

 

A co řekla Veronika Šreková Bromová?

„Dvěma stručnými odbočkami z prostoru usedlosti Chaosu a blízkého okolí byla návštěva Jihozápadní Ugandy, kde jsem měla možnost pobýt dva měsíce na začátku roku 2012. A do Singapuru v roce 2009, oba tyto náhledy „jiného světa“ mě jen potvrdily, že naše směřování je správné.

 

 Koncepce výstavy se zaměřuje na možnost alternativních způsobů života.

 

Své přemítání, proč jsem našla své místo zrovna tady, se mi vysvětlilo „náhodným“ důkladným pročtením rodných listů svých předků. Má praprababička a prababička pochází z nedaleké Vysočiny. Zájem o ekologii, nejen přírody i mezilidskou, permakulturu, přírodní stavitelství, zdravou výživu, soužití s dalšími tvory, přicházen a přirozené i násilné odcházení živých bytostí a rostlin. Rodiny, vztahů, přátel, lásky, práce. Proměny přírody. Velmi obyčejná témata, jejichž akcentaci považuji za důležitou.“

 

 

 

 

 

 

„Slovo chaos navozuje představu ztráty kontroly, a to řadu lidí znervózňuje. Pochází ze staré řečtiny, kde slovo 'chaos' znamenalo prázdný prostor anebo propast. Většina z nás se bojí prázdnoty, protože ji považujeme za vakuum, za negativní sílu. Ve skutečnosti je to pozitivní prostor, naplněný potenciálem a oproštěný od omezení a struktur každodenního světa. Chaos nás učí mnoha způsoby: je to místo, kde se všechny protiklady, jako například ženské a mužské, rozpouštějí: kde se protiklady překračují a sjednocují. V chaosu je běžné být vizionářem, a proto je chaos říší umění.“

 /Gabrielle Roth, Vypoťte své modliby, Pět rytmů naší duše, 1997, Maitreia 2012./

Kurátor:  Ivan Šrek

 

 

Ze životapisu Veroniky Šrek Bromové

  • narozena 1966 v Praze
  • žije a pracuje ve Stříteži u Poličky a v Praze
  • studovala Střední školu Václava Hollara
  • 1993 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, Ateliér ilustrace a grafiky

 

www.planeta-chaos.cz

 

Galerie Václava Špály

110 00 Praha 1

Národní 30

Máme otevřeno: denně 11.00 – 19.00 hodin

www.galerievaclavaspaly.cz

 

 

Základní vstupné: 40 Kč

Studenti:  20 Kč

Zdarma: senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let, studenti uměleckých škol

 

Zdarma komentované prohlídky s autorkou:

 čtvrtek 25. 9. 2014 a 23. 10. 2014 v 17.30 hodin

 

 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková