Veronika Dolanská: Flowers and piano aneb proč zaběhané tradice bychom měnit neměli, ale naopak je prožívat a cítit?!

25.07.2016 13:02

Galerie Prokopka

7. 7. - 31. 8. 2016


Na vernisáži nové prodejní výstavy v Galerii Prokopka, výstavy kreseb Veroniky Dolanské, nám  na klavír hrála  Lucie Palečková AKA ORKA (na foto vlevo dole). Autorka byla osobně přítomna (na foto vpravo dole).

 

 

 

 

 

 

Její tvorba je intermediální, věnuje se kresbě, malbě, instalacím, textilnímu a grafickému designu, nebo také hudební tvorbě. V portfoliu Veroniky se často objevuje stylizovaná figurální tvorba.

 

Současné kresby se však dost zásadně liší od její předchozí tvorby. Můžeme zde evidentně vypozorovat ztrátu jejího zájmu o sebeanalytický přístup a emociální rozbor. Namísto toho autorka velmi přímočaře zobrazuje ´krásné skutečnosti´ v podobě realistických zachycení květin a rostlin, které ji fascinují (připomíná to ilustrace ve školní učebnici botaniky). V jejích kresbách je patrná i samozřejmá silná inspirace prostředím Jeruzaléma. (text: kurátorka)

 

„Vše je zde staromódní, dodržují se tradice, lidé se oblékají alespoň jednou týdně do svátečních šatů. Všechno neustále kolem kvete. Některé vůně jsou nepopsatelné, chtěla bych umět zaznamenat vůni tak, jako se  nahrává video. Miluji tu staromódnost, ten řád, ty zaběhané tradice, které nemá smysl měnit, ale má je smysl prožít a cítit.“ (Veronika Dolanská)


 

 

 

 

 

 

 

 


Veronika Dolanská (*1979)

  • studovala obor performativní média v ateliéru  Jiřího Kovandy na Univerzitě J. A. Purkyně  v Ústí nad Labem
  • během studia absolvovala stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě a na AVU v Praze v ateliéru Vladimíra Skrepla
  • od 2013 žije převážně v Jeruzalémě
  •  

kurátorka: Barbora Kamínková
 

Máme otevřeno: po - ne: 11.00  - 21.00 hodin
130 00 Praha 3

Prokopova 9
www.galerieprokopka.cz
www.artmap.cz

 

Hodnocení:  59 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková