Věra Nováková : Před hradbami aneb když hradby už rozhrneme jako oponu

23.02.2016 14:30

Novoměstská radnice - Praha

10. 2. - 6. 3. 2016

 

Na vernisáži nové (neprodejní) výstavy, výstavy tentokrát olejů i plastik malířky a sochařky Věry Novákové (*1928), jsme si se zájmem prohlédli nejnovější práce stále vitální a svěží umělkyně. Její tvorba vychází z citlivé vnitřní reflexe a je prodchnuta duchovním obsahem, vycházejícím z prožívané víry,  je  podobně jako tvorba jejího muže Pavla Brázdy, v rámci našich dějin výtvarného umění pozoruhodným fenoménem. Autorka byla akci osobně přítomna a jako kurátorka promluvila Lucie Šiklová.

 

Tvorba Novákové je prostoupena tématy narození, života a smrti. Svět kolem sebe vnímá i díky své křesťanské víře. Jejím hlavním tématem je člověk, jeho utrpení, biblické motivy či archetypální zobrazení muže a ženy.

 

 V 50.  letech 20. stol. Věra Nováková vedle svého muže Pavla Brázdy a Ivana Sobotky sdílela společnou potřebu výrazu zjednodušeného umění, oproštěného od formalismu i artificialismu vyčerpaných avantgard. Počáteční veristické formální zpracování redukované později až k znakově založeným tvarům slouží především ke srozumitelnému lidskému výrazu. Tak vznikají výtvarné glosy, metafory a zkratky, které oslovují a inspirují svojí myšlenkovou čistotou a odvážnou přímočarostí. Věra Nováková je plná svěžího ducha a neustálé invence a tvoří do různých tematických i výrazových stran. V malbě se od staromistrovského realizmu posunuje k uvolněnějším formám, čas od času opouští figuru a přechází na hranici abstrakce. Promýšlí tvary a významy jednotlivých písmen abecedy a vyvíjí osobitou formu lettrismu, kterou neváhá převádět do třetího rozměru v reliéfu a soše. Vstupuje na území instalace, jako tomu bylo v případě Provazochodce (Galerie Navrátil, 2013).

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vera-novakova%3a-provazochodec-aneb-kdyz-%c2%b4provazochodci%c2%b4-jsme-vsichni%e2%80%a6/

 

Provazochodec pro mě znamená vratkost‘‘, shrnula poselství této výstavy. Podobně tematicky  pojala i tuto i výstavu v Galerii Novoměstské radnice. Jako by volně navazovala na hraně se pohybujícího provazochodce, rozvíjí dál téma hrany. Na prahu postní doby znovu a hlouběji reflektuje stav ocitání se na prahu, na hranici, abstrahujíc od osobně prožívaných hran, hranic, a jejich přechodů. Zastavuje se na prahu lidského bytí tady před tam, bytí ve smíru, pohrávajíc si se slovy a významy: ve smíru dotýká se nekonečna – vesmíru. Vše u ní pramení z citlivé vnitřní reflexe a je prodchnuto duchovním obsahem, vycházejícím z prožívané víry. (zdroj: Lucie Šiklová, kurátorka výstavy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Věra Nováková-Brázdová

  • narodila se 17. 1. 1928 v Praze
  • za války vystudovala  klasické gymnasium
  • 1947 – přijata na AVU
  • 1949 – byla při politických prověrkách vyloučena ze studia na začátku 4. Semestru
  • 1950 - byla přijata do 3. ročníku Vyšší školy uměleckého průmyslu
  • od 1958 měla úředně povoleno živit se výtvarnou prací, ale nesměla vystavovat
  • ilustrovala knihy odborné i dětské
  • 1973 až 1974 - překreslovala střepy v Archeologickém ústavu
  • přitom se věnuje stále volné tvorbě
  • až po roce 1989 již samostatně vystavuje…

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vera.novakova.brazdova/?fref=ts

 

Vstup: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Galerie v přízemí Novoměstské radnice

Máme otevřeno úterý  - neděle:  10.00  - 18.00 hodin

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tiskové zprávy)

Foto: © Ing. Olga Koníčková