Věra Janoušková – Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo aneb když andělé ze smaltovaného plechu hned tak odletět nemohou…

29.12.2015 19:43

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

15. 12. 2015 – 28. 2. 2016

 

Na předvánoční vernisáži nové komorní výstavy, kterou v předvánočním čase zpřístupnilo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových,  jsme zhlédli osobně Medou Mládkovou  vybraná díla obou sochařů – Věry a Vladimíra Janouškových. Jak řekl JUDr. Jiří Pospíšil , chystají v roce 2016 v prostorách Musea Kampa soubornou výstavu díla Vladimíra Janouška (* 1922 /+ 1986), které se ujal PhDr. Karel Srp.  

 

Na závěr vernisáže jsme si mohli kromě slavnostního rozsvícení vánočního stromu na nádvoří Musea ochutnat vánočku, perníčky i svařák,  které nám návštěvníkům vernisáže v tomto předvánočním čase, plném jarního vzduchu,  připravilo Museum Kampa.

 

Na výstavě si jistě se zájmem prohlédneme zajímavá dílka Věry Janouškové, tři podoby Ukřižovaného Krista (Jedna podoba z nich se nazývá ´Kristus v koupelně´), které jsou svařované ze smaltovaného plechu a které autorka vytvořila bez náboženského záměru, aby mohla prostřednictvím navyklého ikonického symbolu vyjádřit vlastní představu o tísni, jež provází strázně, které sama zažila (ke zpovědi z tísně osamění ji přivedl předčasný skon jejího muže Vladimíra Janouška).  Na výstavě nechyběli ani Věry Janouškové andělé v barvách pastelových….

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevný akord svařených zlomků smaltovaných plechů působí silnou emocionalitou. Je ostatně příznačné, že její projevy vycházely přednostně z pojmenování pocitů, jaké jí v široké škále poskytovaly prožitky.

 

Ústředním dílem výstavy je nový zisk muzejních sbírek, jímž je Velké kyvadlo od Vladimíra Janouška, který na něm pracoval od počátku 80. let. Motivem se zabýval od závěru 60. let, většinou v komorním měřítku. Splňoval umělcovu představu o symbolickém postižení nelítostného času, který plyne nezávisle na našich tužbách, tím méně pak na naší vůli. Chtěl dát podmanivému motivu monumentální měřítko, když promyslel do podrobnosti skladbu díla s akcentem na jeho pohybovou složku. Od fakticky dokončeného díla ze svařovaných kovových plátů ho však odvolalo vážně onemocnění.  Po sochařově smrti zůstala plastika na zahradě ateliéru, vystavená nepřízni počasí a korozi. Při návštěvě u Věry jí nabídl přítel obou umělců, architekt Michal Uher, že by si torzo převzal a vrátil mu umělcem zamýšlenou podobu. Tak se stalo a Věra nadšená výsledkem dílo Michalu Uhrovi věnovala. Pro sbírky Musea Kampa je jeho získání zásadní událostí.“.

(Jiří Šetlík – 2015)

 Věra Janoušková  (* 1922 /+ 2010)

  • 1941 – 1942/ studium - Střední uměleckoprůmyslová škola sochařsko-kamenická, Hořice v Podkrkonoší
  • 1942 – 1944/Uměleckoprůmyslová škola v Praze u Karla Dvořáka
  • 1945 – 1948/Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze u Josefa Wagnera

 

www.museumkampa.cz

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva – Jiří Šetlík)

Foto: © Ing. Olga Koníčková