Veletrh Památky 2012 poprvé v Česku

11.04.2013 18:50

Veletrh Památky 2012  poprvé v Česku

aneb nové způsoby komunikace s veřejností

Průmyslový palác na Výstavišti

Praha 7 – Holešovice

4. - 6. 10. 2012

 

Společnost Incheba Praha připravila unikátní specializovaný veletrh Památky 2012, s podtitulem regenerace, financování a současné využití. Veletrh svoji záštitou podpořili Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Národní památkový ústav, Asociace krajů ČR, kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský i primas český.

 

Když postrádáme veletrh specializovaný

Na tiskové konferenci koordinátor projektu, PhDr. Jan Novotný, nám sdělil, že přestože stavební veletrhy hojně navštěvujeme, pociťujeme, že tu na trhu chybějí veletrhy specializované, i když z hlediska záběru jsou široké, např. na památky České republiky.  V Německu se již od roku 1994 každé dva roky v Lipsku koná ´Denkmal´, veletrh zaměřený na německé památky a vězme, že je opravdu impozantní ve své instalaci i doprovodném programu. Veletrh Památky 2012 můžeme navštívit sice jen po tři dny, od čtvrtka do soboty. Snad to jako návštěvníci zvládneme, protože podle slov společnosti Incheby Praha, nemáme nikdy záruku, že čím déle se veletrh koná, že tím přijde více návštěvníků. V tomto případě totiž nevysledovali, že by platila přímá úměra.

 

Veletrh Památky 2012 jako pionýrský počin

Veletrh Památky 2012 nám představí památky zcela v jiném světě a v mnohém nám otevře do široka naše oči.  Protože problémů s památkami v Česku máme nekonečně…  Dozvíme se, kdo všechno se na rekonstrukci památek podílí (podnikatelé, občanská sdružení, atd.), zejména ve stylu evropské aktivity, tj. jak s památkovým fondem u nás nakládáme. Ministerstvo kultury ČR napomáhá již po 20 let ´Programu regenerace památek´ tím, že přiděluje ze svého dotačního programu dotace na základě Památkového zákona, , které nejsou však určeny na záchranu celých staveb.  MK ČR vítá tuto výstavu, že je to pionýrský počin, protože je to obrovská pracovní příležitost pro malé a střední firmy.

 

Peníze památku nezachrání, nemáme-li myšlenku!

A dále na tiskové konferenci zazněla velmi zajímavá věta: „Našim památkám chybí myšlenky (problém peněz není nejdůležitější, ale problémy nastávají v okamžiku, kdy je památka obnovena, kterou by měl řešit vlastník památky, co s ní a proč?  Všichni to považujeme to za těžký úkol, jak památce prodloužíme život a jak ji ekonomicky a smysluplně využijeme ve prospěch  budoucích generací. “ A jak nám dále sdělil provinciál Řádu dominikánů v ČR,  Fr. Benedikt Mohelník OP, ThD., péče o církevní památky má hodně společného  s péčí o památky vůbec. Na výstavě se podle jeho slov seznáme s jednotlivými církevními řády.

 

Co na veletrhu uvidíme?

Regenerace historického dědictví je téma nesmírně rozsáhlé. Na veletrhu vstoupíme nejen do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví či do sféry projektování a stavitelství. Můžeme se těšit na stánky, kdy shlédneme nové trendy restaurátorství a umělecké řemeslo, poučíme se o ochraně a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, dále nebudeme postrádat prvky i systémy technické infrastruktury a vybavení budov, požární ochranu a zabezpečení objektů a areálů, a seznámíme se také s rozsáhlou problematikou soudobého využití památek a jejich uplatnění v současných sídlech i krajině, v cestovním ruchu a s řadou dalších témat. Zajímáme-li se o financování obnovy a regenerace, a to na všech úrovních, včetně fungování neziskových organizací, pak navštívíme semináře v rámci bohatého doprovodného programu, které jsou pro nás připraveny v prostorách Průmyslového paláce a máme zaručený jako návštěvníci volný vstup. Ani žhavé téma jako problematiku majetku a prostředků církví zde samozřejmě neopomeneme.

 

Kdo tam všechno bude?

Na veletrhu Památky 2012 se setkáme se 143 vystavovateli z ČR, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Německa či Velké Británie, a to na celkové výstavní ploše 6 196 m2. Mezi nimi bude i deset krajů ČR, kde nechybí zastoupení historických měst a regionů. Nenecháme si uniknout expozice muzeí, renomovaných i drobných výrobců stavebních výrobků, materiálů a technologií, stavebních firem, církevních institucí, restaurátorů, státních i neziskových organizací, řemeslníků. Za největší expozice považujeme stánky Asociace krajů ČR, Národního památkového ústavu, firmy TONDACH, společnosti Kámen Ostroměř, CIUR. Jistě se necháme překvapit samostatnou prezentací Rakouska v expozici reprezentované státní organizací Burghauptmanschaft Östereich spolu s dalšími firmami a také seminářem. Výjimečné oproti jiným veletrhům budou Památky 2012 také tím, že celá řada vystavovatelů je připravena předvádět práci se svými výrobky a materiály a také zručnost řemesla, včetně již těch zapomenutých.

 

Tři dny doprovodných programů

Oborové členění veletrhu má 156 položek! Hlavní cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou kraje, regiony, města, obce, soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů - chalupáři, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových objektů a souborů, zainteresovaná veřejnost. Na své si však každopádně přijdeme všichni, kterým leží na srdci budoucnost památek u nás v Česku. 

Obzvláště bohatý bude na veletrhu doprovodný program. Ve třech sálech souběžně odezní 34 konferencí, seminářů a workshopů, veletrh doprovodí 5 samostatných výstav – jistě budeme šokováni expozicí ´Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989´.

 

Co považujeme za atraktivní? Patří sem…

* originální zvonohra na kamionu ze Zvonařství Manoušek

* Relikviář sv. Maura ze zámku Bečov – dokonalá kopie, na niž si jistě rádi sáhneme (původně určena jako hmatová, haptická pomůcka pro návštěvníky zámku Bečova, postižených zrakovou vadou)

* ukázky stavby kachlových kamen

* jak pokrýt střechu štípanou břidlicí

*„Hliněná dílna“ aneb jak tvořit z hlíny

* křest publikace k 20 letům programu Regenerace městských památkových rezervací a zón - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (4. 10. 2012 v 11, 00  hodin)

 

Záštitu veletrhu poskytly tyto organizace:

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní památkový ústav

Asociace krajů ČR

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český

Asociace majitelů hradů a zámků, prezidentka Jana Germenis-Hildprandt

Fakulta architektury ČVUT, děkan prof. Zdeněk Zavřel

Národní technické muzeum

 

Odborná partnerství

Institut pro památky a kulturu

Český svaz stavebních inženýrů

ČKAIT – Kolegium pro technické památky

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR

ABF - nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví

ERCO Lighting GmbH

Technické muzeum v Brně

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Czech Tourism

Profesní komora požární ochrany

Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR

Družstvo AYA

Cech malířů a lakýrníků ČR

Burghauptmannschaft Östereich          

 

Veletržní výbor

Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní památkový ústav

Aleš Hozdecký, ředitel Odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj

Bc. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum

Ing. Aleš Kozák, ředitel, Institut pro památky a kulturu

Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše, Asociace majitelů hradů a zámků

Fr. Benedikt T. Mohelník OP,ThD., provinciál Řádu dominikánů v ČR

Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D, ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR

Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

Doprovodné programy: konference, semináře, workshopy, výstavy

Čtvrtek:  4. 10. 2012

           

            11,00 - 12,00  "Požární zabezpečení historických objektů", seminář   

                                    Ing. Kejklíček, Profesní komora požární ochrany ČR

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            11,00 - 12,00  "Použití jílu v soudobém stavebnictví", seminář

                                   Carl Giskes, zakladatel firmy Tierrafino, Nizozemí       

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            11,00 - 12,30  "20 let Programu regenerace městských

                                    památkových rezervací a zón", konference

                                   Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

            12,00 - 13,00  "(Ne)tušené souvislosti - technologické otázky a problémy

                                     při opravě a záchraně historických nemovitosti", workshop a seminář

                                   Ing. Dagmar Michoinová, PhD., Národní památkový ústav

                                   (workshop – venku před Průmyslovým palácem /11,30 - 12,00/

                                   seminář – PK přednáškový sál č. 2 /12,00 -13,00/)    

            13,00 - 15,00  "Zapojení drobných a malých řemeslníků

                                    do obnovy památek", seminář

                                   Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví

                                  ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            13,00 - 14,30  "Industriální a technické památky

                                    – dědictví i závazek", seminář                                                

                                    Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav,

                                   Ing. Svatopluk Zídek předseda Kolegia pro technické

                                   památky ČKAIT, Ing. Šárka Janoušková, IC ČKAIT

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            14,30 - 15,30  "Problém udržitelnosti a provozu památek", seminář

                                   Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše,

                                   Asociace majitelů hradů a zámků v ČR

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            14,00 - 15,00  "Kulturní dědictví online - eSbírky.cz", seminář

                                   Mgr. Veronika Mikešová, Národní muzeum a

                                   Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ s.r.o.

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

            15,00 - 16,00  "Zachráníme naše kulturní dědictví?", seminář

                                   Mgr. Vladimír Kelnar, diecézní konzervátor

                                   Arcibiskupství pražského

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            15,30 - 16,30  "2008 - 2012 Kostel sv. Šimona a Judy

                                    - od pádu věže po současnost", seminář

                                   Zdeněk Plaček, Lenešický okrašlovací spolek, o. s.

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            16,00 - 17,00  "Tradiční řemesla v péči o památky lidového

                                    stavitelství", seminář

                                   Ing. arch. Tomáš Efler, Ústav památkové péče,

                                   Fakulta architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

 

Pátek:  5. 10. 2012   

           

            10,00 - 11,30  "Ochrana architektonických památek

                                    z období 1945 - 1989 ", seminář

                                   prof. Rostislav Švácha, Ústav dějin umění Akademie věd ČR

                                     (PK přednáškový sál č. 1)

            10,00 - 10,30  "Vitráž, sklo zakládané do olova - restaurování", seminář

                                   Jiří Černohorský a Ing. arch. Jan Černohorský           

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            10,00 - 11,00  "20 let památek UNESCO v ČR – využití památek     pro „cestovní                                                                                               

                                   ruch“ - seminář

                                    Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu,

                                   Ministerstvo pro místní rozvoj;

                                   Ing. Michaela Severová, ředitelka, České dědictví UNESCO;                         

                                   CzechTourism

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

            11,30 - 12,30  "(Ne)tušené souvislosti - technologické otázky a problémy                                          

                                      při opravě a záchraně historických nemovitosti", workshop a                                          

                                        seminář

                                   Ing. Dagmar Michoinová, PhD., Národní památkový ústav

                                   (workshop

                                  - venkovní prostor před Průmyslovým palácem /11,00 - 11,30/

                                   seminář – PK přednáškový sál č. 2 /11,30 -12,30/)

            10,30 - 11,30  "Financování neziskové sféry v záchraně

                                    a ochraně památek", seminář

                                   Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            11,00 - 12,30  "Ochrana památek a soukromí vlastníci", seminář                                                                   

                                      Mag. Reinhold Sahl, Burghauptmannschaft Östereich

                                   /11,00 - 11,45/

                                   "Rekonstrukce fasád historických objektů

                                   – pozitivní a negativní příklady", seminář

                                   Univ. Prof.DI Dr. Friedmund Hueber, Rakouská

                                   společnost pro památky a prostředí

                                   /11,45 - 12,30/

                                   (SH přednáškový sál č. 3)                  

            13,00 - 14,00  "Cihlové pletivo Stauss, jeho stotřicetiletá historie a použití

                                    v rekonstrukcích i novostavbách se současných materiálů",

                                   seminář

                                   Mgr. Andreas Stefenelli, ředitel firmy Stauss, Rakousko                                                       

                                     (PK přednáškový sál č. 1)

            13,00 - 14,30  "MUSEION - Evidence a prezentace sbírek z pohledu

                                    zřizovatele", seminář

                                   Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT.CZ, s.r.o.

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            13,00 - 14,30  "Dolní oblast Vítkovice – výjimečný počin", seminář

                                   Ing. Petr Koudela, ředitel Dolní oblast Vítkovice,

                                   Sdružení právnických osob a Ing. arch. Josef Pleskot

                                    (SH přednáškový sál č. 3)

            14,00 - 15,00  "Požární zabezpečení historických objektů", seminář                                               

                                        Profesní komora požární ochrany ČR

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            14,30 - 15,30  "3D digitalizace památek", seminář

                                   Ing. Jiří Souček, ORIGO NOVUS, s.r.o.

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            14,30 - 15,30  "Zásady péče o památky a význam tradičních

                                    řemesel", seminář

                                   Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta

                                   architektury ČVUT Praha - Ústav památkové péče

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

            15,00 - 16,00  "Materiály kosmického výzkumu NASA uplatnitelné

                                    v rekonstrukcích a zateplování historických budov a   

                                     památek", seminář

                                   BAHAL ČR a.s.

                                    (PK přednáškový sál č. 1)

            15,30 - 16,30  "Zateplování památek - ANO či NE?", seminář

                                   Pavel Žatečka, Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů

                                   ve stavebnictví ČR a Cech malířů a lakýrníků ČR

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            15,30 - 16,30  "Jílové omítky - Materiály Tierrafino", seminář

                                   Družstvo Aya

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

            16,00 - 17,00    seminář (název bude doplněn)

                                   Ing. Michaela Severová, ředitelka, České dědictví UNESCO

                                   (SH přednáškový sál č. 3)

 

Sobota:  6. 10. 2012

 

            10,00 - 11,00  seminář (název bude doplněn)

                                   Národní technické muzeum

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            10,00 - 11,00  "Vztah člověka k obnově památek", seminář

                                   RNDr. Michal Valenčík, Zachraňme dominanty, o.s.             

                                     (PK přednáškový sál č. 2)

            11,00 - 12,00  "Soudobé prostředky pro zajištění požární bezpečnosti

                                    hradů, zámků a dalších historických objektů", seminář

                                   Ing. Václav Kratochvíl, PhD., autorizovaný inženýr v oboru

                                   požární bezpečnosti staveb, znalec z oboru požární ochrana

                                   (PK přednáškový sál č. 1)

            11,00 - 12,00  "Restaurování zvonů", seminář

                                   Petr Rudolf Manoušek

                                   (PK přednáškový sál č. 2)

            11,00 - 12,00  "Performance s hlínou - Materiály Tierrafino", seminář

                                   Družstvo Aya

                                   (SH přednáškový sál č. 3)      

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ke změnám v programu.

 

Vysvětlivky:

            PK_přednáškový sál č. 1 - Pravé křídlo Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 1

            PK_přednáškový sál č. 2 - Pravé křídlo Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 2

            SH_přednáškový sál č. 3 - Střední hala Průmyslového paláce, přednáškový sál č. 3

 

Doprovodné výstavy

4.  - 6. 10. 2012

 

  • Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989

 

Výjimečná výstava dokumentující likvidaci sakrálních staveb. Zničené kostely na území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje představují téměř polovinu zničených kostelů v celém tehdejším Československu. A zdaleka ne vždy jen v důsledku povrchové těžby uhlí. Celkem jsme na tomto území zničili 116 církevních staveb kostelního charakteru,

při započtení kaplí, kapliček a dalších sakrálních objektů dojdeme k počtu 575 zničených staveb…

Více na webu znicenekostely.cz

(Připravila Společnost pro obnovu památek Ústecka, občanské sdružení spolu s dalšími partnery)

 

  • Nové ve starém   

Výstava představuje unikátní projekt, který nahlížíme na  současnou architekturu očima památkářů. Přináší obsáhlý výběr zajímavých realizací, v němž kromě velmi dobře známých příkladů z Prahy, Brna či Litomyšle jako návštěvníci objevíme kvalitní architekturu a úspěšné revitalizace historických náměstí a veřejných prostranství i v dalších městech. Kromě pozitivních příkladů jsou na výstavě zastoupeny také případy, kdy se dialog architektů, památkářů a klientů nepovedl a novostavba historické prostředí spíše poškodila. Tyto stavby představují početně jednu čtvrtinu a měly by upozornit na nebezpečí postupného znehodnocování charakteru místa a kulturního dědictví.

Jednotlivé diskutované realizace jsou rozdělené do čtyř základních kategorií, které nám jako návštěvníkům umožní porovnávat jejich výsledek:

Nové ve starém – novostavby, které úspěšně doplnily nebo dokonce obohatily historické prostředí.

Nevratné ztráty – stavby, které místo nebo město nevratně poškodily.

Za oponou – zásahy, které nejsou na první pohled vidět, ale zásadně mění historické stavby (razantní komerční přestavby za zachovanými fasádami, podzemní garáže).

Živé město – příklady zdařilých adaptací veřejných prostor (úpravy náměstí a ulic, městský mobiliář – tj. vše, co může obohatit historické město, které jinak vnímáme jako nedotknutelné).

(Připravil Národní památkový ústav)

 

  • Stavby roku 2009 - 2012 v oblasti památkové péče    

Výběr nejlepších realizací (31 panelů), které byly oceněny v prestižní soutěži "Stavba roku" a dotýkají se regenerace historických částí měst a památkových objektů. Více na www.stavbaroku.cz

(Připravila Česká stavební akademie – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)

 

  • kostel365.cz                

Výstava přibližuje místa, kde architektura po mnoho let pomáhala lidem a doslova zastřešovala jejich duchovní cesty. Situace se proměnila a později potřebovaly pomoci samotné stavby - kostely, jejichž příběhy výstava představuje. Velkoformátové černobílé fotografie a doprovodné texty přibližují nejen místa samotná, ale také aktivity lidí, kteří tyto prostory pomáhají různým způsobem obnovovat, zastřešovat, a to jak fyzicky, ta i obsahově. Více na www.kostel365.cz

(Připravil Institut pro památky a kulturu, o.p.s.)

 

  • Necháme to tak?

 

Hlavní snahou Občanského sdružení ZACHRAŇME DOMINANTY je získávat vztah lidí k sakrálním stavbám, které potřebují zachránit a starat se o ně, křížkem počínaje a kostelem konče. Každá neopravená i opravená stavba potřebuje někoho, kdo se bude o ni dlouhodobě starat. Peníze se na opravu dají sehnat, ale dlouhodobý vztah nikde nekoupíme, ten musíme budovat v nás všech, věřících i nevěřících. Očekáváme, že nám v této aktivitě pomohou i sdělovací prostředky. Pro oslovení občanů jsme pořídili putovní výstavu s názvem Necháme to tak?

Více na www.zachranme-dominanty.cz

(Připravilo Zachraňme dominanty, o. s.)

 

  • Unikátní zvonohra

Pražská mobilní zvonohra", unikátní projekt v rámci akce PRAHA 2000 - EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY; první koncert v Praze byl v oboře "Hvězda", nyní se představí na veletrhu PAMÁTKY 2012.

(Připravilo Zvonařství Manoušek)

 

Otvírací doba: čtvrtek a pátek 4. a 5. 10. vždy od 9.00 do 17.00 hodin

                         sobota 6. 10. od 9.00  do 15.00 hodin

Vstupné: 100,- Kč

Při registraci předem na www.incheba.cz/pamatky: 30,- Kč.

www.incheba.cz/památky

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet