Vánoce našich babiček – skříňové betlémy, ozdoby a dárky aneb když našim dětem tradice předáme (Christmas)

02.03.2013 16:55

Vánoce našich babiček – skříňové betlémy, ozdoby a dárky aneb když našim dětem tradice předáme (Christmas)

 

Na pražském Chvalském zámku jsme si v adventním a předvánočním čase  2012 připomenuli tři výstavy - Vánoce našich předků, potěšíme se historickými vláčky a prohlédneme si filmový loutkový ateliér o Statečné Faruze.

 

Vánoce našich babiček – skříňové betlémy, ozdoby a dárky

  1. 12. 2012  - 13. 1. 2013

 

Tradičně-netradiční vánoční výstava, kde se ve sklepení Chvalského zámku můžeme pokochat vůní jehličí, atmosférou velkých skříňových, vyřezávaných a keramických betlémů i starodávnými ozdobami a necháme se vtáhnout do té pravé vánoční atmosféry. Uvidíme skříňové a řezbované betlémy, ozdoby, formičky a dobové dárky ze sbírky Miroslava Smahy, nádherné ozdoby vytvořené panem Jaromírem Juklem z Horních Počernic, vánoční ozdoby Rautis Poniklá vytvořené Martinou Procházkovou a Martinou Krátkou a obrazy s vánoční tematikou od Aleny Kadavé – Grendisové

 

Slavnostního zahájení s tvůrčí dílnou pro děti (RC MUM) a s pouštěním skořápkových lodiček v sobotu 1. 12. od 15 hodin jsme se spolu s ředitelkou Chvalského zámku, s Mgr. Alexandrou Kohoutovou, zúčastnili i s naším fotografem Václavem Koníčkem. 

 

Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy

23. 9. 2012 - 6. 1. 2013

Společně s dětmi si prohlédneme mechanické hračky 19. a 20. století jako zmenšené modely technických objevů a vynálezů, poháněné hodinovým strojkem na klíček, parním strojem nebo elektromotorem. Uvidíme funkční vláček s parní lokomotivou, velké historické elektrifikované kolejiště i pravou historickou dopravní kancelář od železničního sběratele.

Můžeme obdivovat i první projektoskopy a kinematografy, modely parních strojů a nejstarších automobilů, dřevěné i kovové stavebnice, pohyblivé postavičky na klíček, vojáčci s vojenskou technikou a plechové vláčky. Partnerem výstavy je Muzeum technických hraček, Merkur a České dráhy.

 

Statečná Faruza – filmový loutkový ateliér na zámku

6. 10. 2012 - 13. 1. 2013

Ve sklepení Chvalského zámku jsme objevili jedinečnou výstavu originálních filmových dekorací a loutek ze slavného česko-finského filmu známé finské režiséry Katariiny Lillqvist. 

Polopohádkový příběh z oblasti středního východu vypráví o statečné dívce Faruze, která se vzepřela místnímu zvyku, kdy dívky do dvanácti let musely nosit na obličeji kovové masky. Příběh navozuje prostřednictvím staré lidové pověsti otázku ženské emancipace. Filmové loutky, vytvořené unikátní technikou „české školy animovaného filmu“ vzešly z rukou klasických českých mistrů oboru animace, spojených s tvorbou Studia Jiřího Trnky a Krátkého filmu Praha.

 

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé ......

Melodie této koledy jsme co nevidět, slyšeli všude kolem nás. Další rok má na kahánku a vánoční čas obšlapuje za dveřmi. V domácnostech našich babiček doprovázely Vánoce staré zvyky a  obyčeje   (krájení jablíček,  lití  olova,  plavení  ořechových  skořápek  po  vodě, věštění dívčího osudu z vody pramene, házení  střevícem). Tradice nás středoevropanů    představují zejména vánoční zdobení stromečku, štědrovečerní obdarovávání nebo zpěvy koled,  jež vytvářejí atmosféru vánočních svátků jako období klidu a míru. Jsou však v dnešním chaotickém světě Vánoce opravdu svátky klidu a míru? Měly by být. Záleží to hlavně na nás samých a na našem přičinění. Ulice přeplněné lidmi ženoucími se za koupí posledních dárků, koupí stromečku, pečením cukroví? Řekněme si dost!  Vánoce jsou svátky míru, klidu a pokoje. Svět kolem sebe nezastavíme, ale náš byt se může stát právě tím vysněným místem klidu a míru. Zázemí nám doma pomohou vytvořit nejen vaší blízcí, ale i květiny.

 

Pouštění lodiček

Poetický zvyk, kterým upoutáme především nejmladší členy rodiny, je pouštění lodiček z ořechových skořápek.  A jak v dávných dobách, tak i dnes se můžeme při jejich pouštění vydovádět.  Několik vlašských ořechů rozpůlíme a do vyprázdněných polovin skořápek připevníme krátkou svíčku (nejsnáze pomocí nakapaného vosku, který tak výborně poslouží jako lepidlo mezi skořápkou a svíčkou). Ořechové lodičky se zapálenou svíčkou vypustíme do větší nádoby s vodou, například do umyvadla, vany, nebo do lavoru. Jejich plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo je vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.

Gesta

- zůstala u břehu – v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém

- potopila se - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná

- při plavbě se dotýká jiné lodičky – láska a přátelství

- utvoří kruh s ostatními -  vzájemná úcta, přátelství a tolerance

- ocitne se uprostřed ostatních – potřeba ochrany a pomoci

- ocitne se mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí

- točí se v kruhu – nerozhodnost, nevíte, co od života chcete

- svíčka zhasne – neupřímnost, komplikovaný citový vztah

- dopluje sama k druhému břehu - získáte, po čem toužíte

 

Louskání ořechů

S ořechy byl spojen i další zvyk. Po večeři se tři rozlouskly, jádro se vybralo a do jedné skořápky se nasypala zem, do druhé se vložil kousek chleba a do třetí peníz. Pak se skořápky zase slepily k sobě a uložily zpět mezi ostatní ořechy. O půlnoci si každý bral z plné mísy. Pokud někdo otevřel ořech naplněný zemí, čekala ho chudoba. Chléb ve skořápce předpovídal spokojený život a peníz prorokoval velké bohatství.

 

Co bychom neměli a měli

O Štědrém dnu a na Boží hod vánoční - 25. prosince – bychom neměli hrát karty, chodit do hospody a navštěvovat příbuzné. Teprve na Štěpána 26. prosince se lidé navštěvovali, začaly první taneční zábavy a doba veselí a koledování.

Pusťme se do toho a náš osud se nám ukáže!

 

Chvalský zámek

Na Chvalské tvrzi 857

193 00 Praha 9

Tel. 281 865 763

Mobil: 602 403 750

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Václav Koníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek

www.gothichell.rajce.idnes.cz

wencanikonicek@email.cz