Valerie Suchánová: Struktury a situace aneb co si odneseme z putování krajinou Šumavy?

11.10.2017 14:56

Galerie Prokopka - Praha

10. 1. – 4. 11. 2017

 

Na vernisáži výstavy desítky obrazů Valerie Suchánové  v galerii Prokopka,  byla autorka osobně přítomna. Akci uvedla kurátorka galerie Markéta Vlčková. 

 


 


 

 

 

 

Valerie  Suchánová (*  1974) neabsolvovala  žádnou  z českých  výtvarných akademií, malbu a kresbu studovala soukromě v ateliérech umělců.

 

 

Autorčina ranější expresivní tvorba byla plná rychlých až nervózních gestických tahů štětce, oproti  tomu současný umírněnější směr klade větší důraz na vyznění kontrastů hmoty, barvy i experimentu.

 

 

Výstava  STRUKTURY  A  SITUACE prezentuje cyklus abstraktních maleb, zásadním východiskem je  autorčino putování krajinou Šumavy, nepořizuje si fotografie a ani nekreslí skici přímo v plenéru. V ateliéru pracuje se vzpomínkou a vnitřním zážitkem, který je v ní uložen. Není pro ni důležité zaznamenat v obraze konkrétní místo, ale často je patrný záznam určitého ročního období či situace přírody (déšť, mlha aj.).

Expresivní poloha se zde harmonicky propojuje s experimentem, používá barevné (pastózní  i  akvarelové  nánosy, sprej) i strukturální materiály (sádra, disperzní hmota, papír aj.) a pokrývá jimi různé povrchy obrazové plochy (deska, polystyren, plátno, papír).

 

 

 

 

 

  • Malířka zdůrazňuje hmotnost obrazu, zaměřuje se na zpracování konkrétní fyzické podoby krajiny, dějů v přírodě třeba i zásahů člověka (např. detail z obrazu strukturálního otisku pohovky).

 

V procházení krajinou je pro ni důležité ticho i vnitřní klid, s ním pak intenzivněji vnímá přítomnost a tu pak přenáší do prostoru obrazů.

 

  • Malířka svou tvorbu vystavuje na samostatných autorských výstavách, tato komornější forma prezentace se přesně hodí k její soustředěné tvorbě.

 

 

 

 

 

Kurátorka (text): Markéta Vlčková

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje

k mladé a střední generaci výtvarníků,  

obsáhne všechny výtvarné obory

od malby až po nová média.

Máme otevřeno: po – ne: 11.00  - 21.00 hodin

Vstup: volný
www.galerieprokopka.cz

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková