Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce aneb když se Stratil ve Futuře vůbec neztratil

15.10.2015 16:16

Centrum současného umění  Futura – Praha

15. 10. 2015 – 3. 1. 2016

 

Z vernisáže několika výstav, které současně probíhají ve Futuře Smíchov, jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz  nejdříve vybrali Václava Stratila, který v Centru  současného umění Futura Praha připravil výstavu obrazů, textů i fotografií ´Nedělám nic a jiné práce´, která skončila právě v Brně a přesunula se do Prahy.

 

Fotograf Václav Stratil (* 7. října 1950, Olomouc)

  • současný český umělecký provokatér, konceptuální výtvarník, portrétní a výtvarný fotograf
  • žije a pracuje v Brně
  • Jako materiál používá především svou vlastní osobu a zkoumá proměnlivost lidské identity. Cykly Řeholní pacient, Nedělám nic a menší Čistá mafie (od roku 1991 do poloviny 90. let) obsahují snímky, na kterých se Václav Stratil nechává portrétovat v komunálních fotoateliérech s různými účesy, výrazy a rekvizitami. Na jednotlivých snímcích (asi 50 fotografií) se objevují náboženské motivy, ironické provokace i výrazy šílenství. Stylizoval se do podoby Adolfa Hitlera, budhistického mnicha nebo zarostlého starce. (zdroj: wikipedia.cz)


Co napsal ke Stratilovi kurátor Jiří Ptáček?

Mohu začít? Nevím, proč byste měli nebo neměli znát Václava Stratila. Jeho životopis je pouze jedním z miliónu podobných, když zároveň nepovíme, jaký význam má jeho výtvarná práce. Práce není pouze konvolut artefaktů, ale také umělecký přístup. V Čechách má Stratilova práce mnoho zastánců i kritiků. V zahraničí ji nezná skoro nikdo. Václav Stratil je lokálním umělcem v tom nejlepším smyslu. Usadil se v prostředí, které je jakžtakž schopen obsáhnout, a možnost plošné působnosti dobrovolně vyměnil za působení cílené a přímé. Zároveň se ovšem nevzdal přesvědčení, že se tím podílí na univerzální transformaci výtvarného umění přítomné doby.


Dekorování Cenou Michala Ranného, kterou osobnostem českého výtvarného umění s očividným vlivem nad rámec své generace udělují Moravská galerie v Brně spolu se Společností přátel Moravské galerie, je dosud největším institucionálním uznáním Stratilovy tvorby.

 

 

 

 

Zároveň se stalo příležitostí poprvé zrekapitulovat alespoň tu část jeho práce, jíž v tomto městě odvedl v průběhu posledních 16 let. Z Moravské galerie se částečně obměněná výstava Stratilova ´brněnského období´ přesouvá do pražské Futury. Tvrzení, že existuje nějaké ´brněnského období´, úzce souvisí se Stratilovými životními reáliemi.

 

Nástup do čela ateliéru na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně si vyžádal proměnu dosavadních tvůrčích přístupů. Vedle aktivních spoluprací se studenty se jednalo zejména permanentní performance, v níž se změnilo jeho nakládání s vlastní fyzickou podobou jako „reinkarnacemi zaživa“. To, co ve starších fotografických autoportrétech z 90. let vyznívalo jako aranž pro objektiv komunálního fotografa, se v Brně stalo střádáním fotografických záznamů veřejných travestií. Protějškem těchto excentrických tendencí se staly sestupy do intimity práce a jejího prožitku, projevující se zejména v kresbách rozvádějících estetiku jeho šrafovaných kreseb z 80. let. Z formálního hlediska je Stratilova tvorba posledních 16 let různorodější a hybridnější než kdy dříve. Jeho práce je však především neustávající vizuální transformací vlastní každodennosti, hledání poetické formule pro situace, do kterých vstupuje, nebo přímo podněcuje.

 

 

 

 

 

 

 

Krajnost je zákonitým důsledkem důslednosti, ať již uplatňované v rovině vnitřní disciplíny, záměrně nekontrolovaného excesu, nebo tvůrčí lehkosti. Stratilova práce je prací s vlastním já — s jeho podrobováním širokému spektru výzev a her, v nichž se pak plně angažuje. Konstruuje tím autoportrétní monument o tisíci tváří. V kontextu českého výtvarného umění je ceněn pro autenticitu programu, v němž jsou již dlouho rozostřovány hranice mezi uměním a životem. Stratil žije v umění — a umění se stává tělem, které na něm vnímá

me. “

(kurátor:   Jiří Ptáček)

 

www.futuraprague.com

www.moravska-galerie.cz

 

Praha 5 – Smíchov

Holečkova 49

Máme otevřeno: středa – neděle: 11.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tiskové zprávy)

Foto: © Ing. Olga Koníčková