Václav Šerák a žáci: Oheň-Hlína-Led aneb když už víme, co je hadí - tordovaný sloup?

30.06.2014 10:41

Výstavní sál UPM) - Praha

26. 6. – 14. 9. 2014

 

Na tiskové konferenci jsme byli seznámeni s dílem prof. Václava Šeráka, který je výjimečnou osobností  české a evropské keramiky. Přítomni byli Dušan Seidl, vedoucí prezentace UPM,   Dita Hálová, kurátorka UPM, Helena Koenigsmarková, ředitelka UPOM, jež uznala, že výstava je vskutku plná artefaktů, protože chtěli ukázat návštěvníkům co nejvíce, zejména bereme- li v úvahu, že v dalším patře Výstavního sálu UPM) můžeme zhlédnout práce Šerákových žáků, mezi něž patří i Maxim Velčovský. Na tiskové konferenci nechyběl ani architekt Petr Duba, který zvolil skvělou modro- tyrkysovou barvu výstavních stěn (oblíbenou barvu www.www-kulturaok-eu.cz)

 

Minulým režimem neuznaný sochař a designér

Prof. Václav Šerák své dílo a realizace v architektuře v 70. a 80. letech 20. století příliš neuplatnil. Jeho první soubor plastik byl záhy po své instalaci před budovu Federálního shromáždění odstraněn z ´ideových ´ důvodů. A přesto se tato instalace objevila v zahraničních časopisech díky zahraničním turistům, kteří ještě stačili skulpturu před jejím odstraněním svými fotoaparáty zvěčnit.

 

Šerákova  tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Nejvíce nás zaujaly jeho fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točené, dekonstruované reliéfní půlkruhy a tordované sloupy s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik.

 

 Václav Šerák

  • 1958 -  absolvoval u profesora Otto Eckerta v ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
  • od počátku 60. let spolupracoval s průmyslem
  •  v roce 1960 získal na XII. Triennale di Milano první a zásadní ocenění za porcelánový soubor Milena a za návrhy figurálního porcelánu pro podnik Karlovarský porcelán
  • 1962 - jako umělec i organizátor se účastnil významné Mezinárodní výstavy keramiky pořádané asociací Académie Internationale de la Céramique (AIC) v Praze.  Tato velkolepě koncipovaná přehlídka prosadila nově se formující obor – volnou keramickou plastiku – jakožto autonomní část moderního evropského sochařství.
  • v roce 1965 se Václav Šerák zúčastnil nově vzniklého keramického sympozia v rakouském Gmundenu
  • v roce 1969 vystavoval v italské Albisole. Sympoziem v Gmundenu tehdy prošla většina dnes již významných evropských sochařů keramiků, kteří poté ve vlasti utvářeli povědomí o daném oboru, pořádali výstavy a zakládali další sympozia.
  • 1966 - umělecký kvas v Čechách vyústil založením keramického sympozia v Bechyni, dodnes nejdéle kontinuálně pořádaného sympozia na evropském kontinentě  (Václav Šerák,  Lubor Těhník, Pravoslav Rada a Bohumil Dobiáš mladší)
  • 1970 - k prohloubením mezinárodních kontaktů a etablování české keramické plastiky přispělo přijetí českých umělců do asociace AIC, včetně Václava Šeráka

Mimo Evropu si autor zamiloval Turecko, kde v Istanbulu objevil Hadí sloup – tordovaný sloup byl už tehdy Šerákovým zásadním životním námětem.

 

´Dobrá socha unese jakékoliv zvětšení´

prof. Václav Šerák

 

Sněhová a ledová plastika/Snow and Ice Sculpture

Osobitý, monumentální a expresivní styl uplatňoval také v realizacích v architektuře – od počátku 90. let ve spolupráci s  doc. ak. architektem Bohumilem Chalupníčkem – a poněkud netradičně ve sněhových a ledových plastikách společně s Jiřím Laštovičkou a Petrem Říhou.

 

Jsem i designér!

Na počátku 60. let Václav Šerák začal spolupracovat s porcelánkami jako designér. S tímto oborem se podrobně seznámil během svých učňovských let v merklínské výrobě jističů vysokého napětí. Celý život se zajímal o technickou stránku vzniku silikátových materiálů a díky jejich vynikajícím znalostem a materiálovým a tvarovým experimentům přicházel Šerák s inovacemi, které používal v ateliérové tvorbě a v autorském designu.

Intenzivně vytvářel návrhy pro keramické závody a porcelánky v letech 1972–1990 jako samostatný vývojový pracovník Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze (ÚBOK).

 

Nejúspěšněji se rozvinula jeho spolupráce

s pobočkami Karlovarského porcelánu v Lesově a v Duchcově.

Duchcovský Royal Dux produkuje Šerákovy designy dodnes

 

  • v roce 1990 Václav Šerák začal vést ateliér keramiky a porcelánu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde byl v roce 1992 jmenován profesorem. V porevoluční atmosféře uváděl studenty do dění ve volné keramické plastice a designu uplynulých let za hranicemi naší země. Přivedl je k postmoderně, do té doby v Čechách reflektované pouze v tvorbě skupiny Atika a Milana Knížáka  
  • Málo známou skutečností je osobní kontakt Václava Šeráka s ikonou postmoderny Ettorem Sottsassem.

 

Šerákovi žáci

Ateliérem keramiky a porcelánu profesora Václava Šeráka

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze prošlo

v letech 1990 až 2004 několik desítek studentů.

Jaký byl Šerákův pedagogický přístup?

Z rozhovorů s mnoha žáky vyplynuly tyto charakteristiky:

volnost v myšlení,

široké technologické znalosti od průmyslového designu k volné plastice,

od šamotu k porcelánu, promyšlený experiment,

velké znalosti dění ve světové keramice,

nenásilné převádění myšlenek a zkušeností tak,

aby studenti měli svobodný tvůrčí prostor.

Pro někoho ideál či cesta, pro jiné nikoli.

Jedni studovali výlučně v Šerákově ateliéru,

jiní do něho přicházeli, další odcházeli.

Vliv jeho žáků na současný design a výtvarné školství

v tomto oborou v Čechách i na Slovensku

hovoří za vše.  

 

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

Odborná spolupráce: Milan Hlaveš, Daniela Karasová

Architektonické řešení: Petr Duba

Grafický design: Petr Krejzek, Martin Groch, Studio Redesign

Realizace: Atelier Design MM, s.r.o.

 

Exponáty zapůjčili: Český porcelán, a. s., Dubí, pobočka Duchcov, Kecskeméti Kortárs Müvészeti Mühelyek, Kunst Sammlung der Veste Coburg, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, Alšova jihočeská galerie, Severočeské muzeum v Liberci

 

 

Komentované prohlídky výstavy

8. 7. 2014 v 17.00  hodin s kurátorkou výstavy

12. 8. 2014 v 17.00  hodin s autorem a kurátorkou výstavy

9. 9. 2014 v 17.00  hodin s kurátorkou výstavy

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

110 00 Praha1

17. listopadu 2

www.upm.cz

 

 

 

Máme otevřeno:

úterý 10.00–19.00  hodin

středa – neděle: 10.00–18.00 hodin

Vstupné:  plné: 80 Kč, snížené: 40 Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva UPM)

Foto: autorka