Václav Magid: Anti-Nature vs Anti-Culture vs Anti-Future aneb nikdy nezemřeme, jak jinak bychom svou hypotéku splatili?!

06.09.2016 12:58

 

 

 

 

 

 

 

 

Drdova Gallery – Praha

3. 9. – 15. 10. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy v komorním prostředí Drdovy Gallery, výstavy zcela ponurých videí i snímků, které připravil  (bohužel jen v anglickém jazyce) Václav Magid, byl osobně autor přítomen, a kde se za ním vypravil i jeho učitel Jiří David. Václav Magid  se profiluje jako umělec se silným teoretickým zázemím a jako kurátor, který své výstavy pojímá spíše jako umělecké projekty než jako typ neurčitých přehlídkových výstav. Jeho tvorba, zcela původně vycházející z tradičních malířských technik, získává tak konceptuální charakter.

 

Kritika určitých společenských skupin nebo kulturních fenoménů se v jeho díle objevuje často jako výrazový prostředek, nicméně obsah sdělení vychází z osobních zkušeností přeformulovaných do uměleckého projevu.

 

Text je pro něj materiálním médiem stejně jako kterékoliv jiné,

ale zároveň celé dílo vzniká až spojením divákovy fyzické existence v prostoru a v souběžném proniknutí do obsahu textu.

 

Magidovo promyšlené pátrání po příčinách a spojitostech vede k novým podobám umění, a tato tendence je nepochybně nosná. (zdroj:   Markéta Kubačáková)

Proč jsme tak nervózní?

 

 

 

 

 

 

 

 

„freedom“ rozpouštíme ve  “stejnost“

(„freedom“ -  you drool  - „equality“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O co na výstavě jde?! Asi v tom smyslu, o umělcově filosofii, jaká je přítomnost a jaká nás čeká budoucnost.  A také, abychom viděli svůj život z pohledu jiné perspektivy. Opuštěná místa u vchodu do pražského metra,  úvahy o tom, že když sdílíme  svůj život a práci s ostatními,  jsou z nás bezdomovci….že,  chceme-li najít prostor pro svůj život a práci, kde bychom byli jen sami sebou, pak se to může dít kdekoliv, je to jedno  kde(ne však doma), najdeme jej ve vlaku, ve veřejných knihovnách, či v coffee barech….že naše kosti jsou z plastu, že naše žaludeční šťávy jsou zahuštěné školní jídelnou… (bez záruky, nedoslovný překlad z angličtiny

 

Nuda z a degradace se v budoucnosti přesune do našeho volného času.“

 

  Václav Magid (* 1979 Leningrad, SSSR)

  • 1999-2001 Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéry Z. Berana a Jiřího  Davida (na foto vlevo))
  • 2003-2004 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Filosofie a estetika)
  • 2003-2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze   (ateliéry K. Gebauera a J. Davida)
  • 2001-2006 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (Studia humanitní vzdělanosti)
  • 2008 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Filosofie)
  •  2006 – zaměstnán -  Vědecko výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze – VVP AVU
  •  

 Ceny:   2007 Cena Jiřího Kovandy – Nejlepší skupinová výstava roku 2006/2007

  •   2004-2006 Rafani (Umělecká skupina Rafani)

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vaclav-magid-autonomie-autonomy-aneb-lze-pomoci-estetiky-kultivovat-lidstvo/18/5/2016 — 30/10/2016

130 00 Praha 3

Křížkovského 10

 

Máme otevřeno:

úterý –pátek: 13.00 – 18.00 hodin

sobota: 14.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková