Václav Lamr: Modlitby- obrazy aneb modlitba zraněného na poušti

02.09.2016 11:17

Martin ve zdi – Praha

27. 8. – 28. 9. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy obrazů Václava Lamra,  obrazů s tématem modlitba, byl autor osobně přítomen a  okomentoval nám svou expozici velkoformátových  prací, které svou barevností působily  v prostředí kostela Českobratrské církve evangelické jako zázrak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata obrazů, která Václav Lamr umělecky zpracovává, nám přibližují závažná a známá biblické témata s všelidskou platností  (Návrat ztraceného syna, Milosrdný samaritán, Zápas Jákoba s andělem, utrpení Joba ). Velmi dominujícím výtvarným prvkem na obrazech jsou kromě božího světla i nápisy zlatým perem…které si můžeme  při troše pozornosti i rozluštit. Některé obrazy jsou prodejné.

 

Václav Lamr

 • 1943 narodil se v Litovli
 • vyučil se zedníkem
 •  1961-1964: absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně na oboru malířské techniky a malba v architektuře
 • 1966-1970:  štukatér v uměleckých řemeslech, divadelní výtvarník, arteterapeut a ošetřovatel na psychiatrii v Želivu  a ošetřovatel tělesně postižených v Habrovanech / 1966-1970 /
 • před  1968 vystavoval na samostatných a kolektivních výstavách nastupující generace výtvarníků a pořádal literární večery vlastní poesie v Brně a Praze
 • od 1970, po událostech, které ho orientovaly ke křesťanským hodnotám, zanechal na  10 let umělecké dráhy a zabýval se ilegální misijní a evangelizační činnosti  skrze ´neregistrovaný´  sbor letničních v Brně
 • pracoval  v misii mezi Romy na východním Slovensku
 • od  1979 žije s manželkou Marií v Praze, se kterou má dva syny, Kristiána a Davida
 • od 1980 byl opět veden k obnově umělecké činnosti, kterou používá se záměrem podpoření evangelizační činnosti
 • 1991 založil v Praze českou větev mezinárodního hnutí podnikatelů a pracujících křesťanů známou jako ´Obchodníci - podnikatelé plného evangelia´, / Full Gospel Men´s Fellowship  Internacional- FGBMFI /, která sdružuje muže všech povolání a  i umělce
 • jako součást své misijní činnosti píše články, poezii a aforismy, tvoří obrazy a grafiky
 • se svou chotí manželkou založil misijní sdružení Christ art mission, / CAM /
 • v posledním roce se zaměřuje na aktualizaci duchovního odkazu české reformace

 

 www.lamr.estranky.cz

Máme otevřeno: pondělí – sobota: 15.00 – 17.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková