Václav Klaus: ´Chtěli jsme víc než supermarkety´ aneb po bitvě je každý generálem

24.11.2014 15:12

Palác knih Luxor – Praha

11. 11. 2014

 

V Paláci knih Luxor proběhla 11. 11. 2014 autogramiáda, kdy autor - exprezident Václav Klaus podepisoval za velkého zájmu čtenářů svou novou útlou knihu ´Chtěli jsme víc než supermarkety´. Nakladatelství Fragment ve spolupráci s Institutem Václava Klause ji vydalo u příležitosti  25. výročí 17. listopadu.

 

  • Letos jsme slavili  25 let od začátku sametové revoluce. Václav Klaus se ve své nové knize zamýšlí nad uplynulými 25 lety, nad vizemi, přáními a předsevzetími, které stály na počátku až po současnost, která se od původních představ liší.

 

  • 17. listopad, ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva, je v české historii spojen s dvěma mezníky. Prvním z nich se stalo uzavření vysokých škol v roce 1939, druhým pak počátek revolučních změn v československém státu v roce 1989. Právě druhé události a následnému společenskému, politickému a ekonomickému vývoji České republiky se Václav Klaus v knize věnuje.

 

  • „Je to mé - dlouhodobě trvající - hledání odpovědí na řadu otázek spojených s právě uplynulými 25 lety“, řekl o obsahu knihy autor. Názory, postřehy a komentáře z pohledu vrcholného politika a hlavy státu, které nastiňují původní představy a zároveň analyzují odlišnosti současného stavu.

 

  • Autorem předmluvy je dlouholetý spolupracovník Václava Klause Jiří Weigl, který stál celých 25 let ve významných funkcích po jeho boku. „Byl jsem přímým účastníkem či svědkem mnoha událostí tohoto období, na něž vzpomínáme či o něž vedeme spory. Měl jsem příležitost poznat autora této knihy za ta léta v nejrůznějších situacích jako státníka i jako člověka. Právě proto chci na úvod politický život a dílo Václava Klause čtenáři připomenout a přiblížit.“


Proč Václav Klaus knihu napsal?! (oficiální anotace)

„Motiv sepsání této knihy je spojen s 25. výročím konce komunismu u nás. Její název není náhodný a není žádnou zjednodušující nebo záměrně přeexponovanou nadsázkou. I když jsme si strašně moc přáli konec komunistické nesvobody a i když jsme chtěli zastavení komunistického ekonomického úpadku, určitě jsme chtěli něco víc než plné supermarkety, něco víc než cestování k jižním mořím bez výjezdních doložek, něco víc než spoustu programů na stále větších a lepších televizních obrazovkách.

 

Chtěli jsme zásadní a ničím a nikým už nezvratitelné zrušení moci státu regulovat a diktovat naše životy. To bylo to nejdůležitější. Chtěli jsme rostoucí ekonomickou prosperitu a aspoň někteří z nás jsme věděli, že není dosažitelná bez plnohodnotného fungování trhu. Chtěli jsme autentickou svobodu, což znamená svobodu vyhrát i prohrát. Ač mnohého bylo dosaženo, dnešní svět - kolem nás i u nás - se začíná tomu minulému podobat více, než by kohokoli z nás před 25 lety mohlo napadnout.

 

Jak jsem těchto 25 let viděl, cítil a prožíval, naznačuje tato útlá knížka. Je to mé - dlouhodobě trvající - hledání odpovědí na řadu otázek spojených s právě uplynulými 25 lety.“

 

Otvíráme útlou, ale zajímavou knížku

Cesta dlážděná dobrými úmysly vede často do pekla (ing. O. K.)

 

Publikaci jsme rozdělili do 6 kapitol, s 20ti stránkovou předmluvou Jiřího Weigla a autorovým úvodem.

 

Vždy je to o tom, že si nejdříve vychválíme, co jsme chtěli v naší zemi prosadit, a když se nám to nepodařilo, tak to aspoň na závěr zkritizujeme… i když musíme uznat, že čtení myšlenek a sledování myšlenkových pochodů Václava Klause je vždy překvapivé a  zajímavé…

 

V l. kapitole: Podstata a záměry polistopadové systémové transformace - zde autor načrtl podstatu a s jakými záměry se měla konat polistopadová systémová transformace, tj. proces přechodu z komunismu do systému parlamentní demokracie a tržní ekonomiky. Václav Klaus považuje I. ´horkou´ fázi za nesporný úspěch, protože proběhla rychle, klidně, lidsky únosně, bez násilí, v naší režii, tj. aktivitami milionů svobodně se rozhodujících lidí, bez pomoci ostatních zemí.  

  • Václav Klaus předem odmítá znevažující paušální kritiky dnešních Babišů, Dienstbierů, Janečků a dalších podobných kritiků, zejména, když oni sami dostali unikátní šanci získat bohatství a moc...

 

Generace si už málo rozumějí. Zejména v uvažování o společnosti.“ V. K.

 

Za www.www-kulturaok-eu.cz však příliš nechápeme větu, kdy Václav Klaus zdůrazňuje, „že jsme chtěli uskutečnit změnu systému, nikoli změnu či výměnu lidí…“ (citace str. 36, odst. 3)) …přičemž autor zdůrazňuje, že postačí pokoušet se měnit podmínky jejich života, tedy změnit systém, ve kterém lidé žijí…(citace str. 37, odst. 1).

 

Autor zmiňuje ze začátku jednotnou touhu Občanského fóra, které chtělo nejen odstranit komunismus a s ním spojené instituce, ale chtělo provést i tolik potřebnou pozitivní systémovou změnu…(citace, str. 41. odst. 2.). Dále autor rozebírá důvody, proč jednota OF se rychle vytrácela, proč se OF rozpadlo, jak vznikla a proč ODS (Občanská demokratická strana), proč program kapitalismu neměl u nás žádnou vážnou alternativu…  autor kritizuje havlismus, nový sociáldemokratismus a další politická uskupení – Unii svobody, VV, TOP 09,  Úsvit  či ANO a vysvětluje, proč je nemůže zařadit do žádné standardní politické  ideové typologie (citace, str. 45, odst. 1.)

 

Je zajímavé se dočíst, že jsme jako cíl transformace chtěli systém jako celek změnit ´jen v politice a ekonomice´. Nechtěli jsme měnit oblast školství nebo kultury, kde jsme měli měnit jen parametry…. (neuvedeno, jaké?‘)  ((str. 46, odst. 2).

 

Autor se dotýká i stěžejní otázky privatizace postátněné ekonomiky, kterou považuje za  proces s nenulovými náklady…(str. 49, odst. 3).

 

Již podle názvu dalších kapitol můžeme si domyslet, o čem bude autor mluvit, mnohdy zajímavé postřehy, které nám obyčejným občanům unikají.  

 

V II. kapitole: Proměňující se charakter našeho politického a ekonomického systému - se dozvíme a můžeme souhlasit i s autorovým názorem, že vývoj od konce roku 1989 nemůžeme charakterizovat výlučně jako lineární postup vpřed…(str. 56, odst. 2), a dále souhlasíme i s faktem,  že stále chybějí jak lídři, tak politicky aktivní občané (str. 57, odst. 2) a proč Václav Klaus chtěl prosazovat tzv. českou cestu (str. 60, odst. 3).

 

Ve III. kapitole:  Příčiny postupné degenerace našeho politického systému (aneb proč jsme si kazili, až v roce 2013 zkazili náš politický systém? V této kapitole  autor rozebírá tyto příčiny, které se neustále v čase mění a sleduje dnešní strukturu Parlamentu, která je dokonalým důkazem prohry politického stranictví. (str. 66, odst. 3), rozebírá otázku sdílení suverenity a její dopad na naši politiku.

 

Ve IV. kapitole:  Nepříznivé tendence vývoje našeho ekonomického systému zhlédneme graf nepříznivého vývoje HDP Česka s porovnáním s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem a zjistíme, proč sociální politika ani v Evropě není racionální (str. 83, odst. 2).

 

V. kapitola: Nečekané zauzlení současnosti: fenomén ukrajinské krize, resp. konfliktu Západu s Ruskem. Zde se dozvíme, že dosud do roku 2014 jsme jako Česko při všech těch válečných hrůzách v Jugoslávii, Afgánistánu… nebyli nijak přímo ohroženi…a to, že se mění především událostmi na Ukrajině (str. 90, odst. 2)...

 

V VI. kapitole: Několik slov závěrem, jež naštěstí nejsou tak pesimistická, no záleží na čtenáři, co si z toho vybere…  přejeme další hezké chvilky s Václavem Klausem

 

Počet stran: 96

Cena:  229 Kč

Hodnocení: 75 %

 

O Nakladatelství Fragment

 

Nakladatelství Fragment vzniklo v roce 1991 pod názvem Jan Eisler – Fragment a od května 2007 funguje jako Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. V současnosti patří k deseti největším nakladatelům v České republice v počtu vydaných titulů s ročním obratem přesahujícím 120 mil. Kč. Od svého vzniku vydalo více než 2450 různých publikací, jejichž prodej přesáhl 23 mil. kusů výtisků. V roce 2013 Nakladatelství Fragment vydalo 211 knižních novinek a podobně tomu bude i v roce následujícím. Nakladatelství Fragment se daří s úspěchem pronikat i na zahraniční trhy. Do konce roku 2013 bylo uskutečněno celkem 477 prodejů původních projektů do zahraničí. V roce 2005 byla založena pobočka Vydavateľstvo Fragment, s.r.o., se sídlem v Bratislavě. V roce 2013 představil stále rostoucí slovenský Fragment 114 knižních novinek.

 

Nakladatelství FRAGMENT, s. r. o.

140 00 Praha Pujmanové 1221/4

tel.: 241 004 033

www.fragment.cz

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková