Václav Hejna: Utajený mistr aneb odpočívající hospodyně

29.06.2017 14:36

Letohrádek Portheimka/l. patro  - Praha

28. 6. - 30. 7. 2017

 

 

 

Vernisáž nové prodejní  výstavy Utajený mistr, která obsahuje kolem 40 artefaktů, obrazů, kreseb, frotáží a grafických listů  Václava Hejny (1914–1985), který  nepatří zrovna k exponovaným postavám historie českého výtvarného umění, v jehož kánonu zaujímá spíše pozici periferní, zahájil PaeDr. Jiří  Jaskmanický (ARTMOZAIKA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hejna byl malíř, kreslíř, grafik a experimentální tvůrce, a také se zabýval též architekturou a designem. V počátcích své tvorby se zaměřoval na figurální motivy se snahou o zachycení jejího sociálního rozměru. V této době byl považován za jednoho nejvýraznějších autorů tohoto žánru. Vysoce ceněny jsou jeho rané experimentální koláže a asambláže, které jsou v kontextu české výtvarné tvorby ojedinělé.  Dílo Václava Hejny patří k vysoce hodnoceným artefaktům meziválečného a poválečného výtvarného umění. Stále ještě není dostatečně zpracované a doceněné.

Hejna, který, jako většina mladých intelektuálů 30. let 20. století, inklinoval k levicovému smýšlení, zobrazoval ponížené a utlačené postavy (žebráků, mrzáků, starců) prostřednictvím surové, pastózně nanášené malby. Její masivní a hutný výraz podporovaný temnou, zemitou barevností a gestickým zpracováním odkazoval k expresionismu, ovšem reprezentované figury se postupně začínaly roztékat, ztrácely tvar a stávaly se z nich neforemné hroudy hmoty.

(zdroj: internet, Harald Tesan)

Expozice se soustředila na dva autorovy tvůrčí vrcholy – na jedné straně představuje malby z raného období 2. pol. 30. a začátku 40. let 20. století, a dále můžeme zhlédnout  asambláže  z 60. let. 20. století.

 

 

Václav Hejna se narodil 24. 9. 1914 v Praze

  • převážnou část svého života prožil na pražském Smíchově
  • studoval na Vysoké škole architektury ČVUT v Praze u prof. Pokorného a prof. Blažíčka
  • svou tvorbu vystavuje již v letech 1937 a 1939 v salónu D 34
  • 1939 se stává zakládajícím členem skupiny Sedm v říjnu (spolu s Lieslerem, Seydlem, Paderlíkem, Michálkem, Lukasem a Plátkem)
  • 1940 se stal řádným členem Spolku výtvarných umělců Mánes
  • po 2. sv. válce strávil 2 roky na studijním pobytu ve Francii pařížské École des Beaux-Art
  • v 60. letech 20. století je jeho tvorba ovlivněna informálními vlivy
  • vrací se k tvorbě nápaditých asambláží, věnuje se malbě
  • zemřel 2. 8. 1985

150 00 Praha 5

Štefánikova 68/12

 

Máme otevřeno:   úterý -  neděle 13.00 - 18.00 hodin

Vstupné:   dospělí: 60 Kč

                   žáci a studenti, důchodci: 30 Kč

                   skupiny (od 10 členů): 20 Kč

                   držitelé ZTP:  zdarma

 

www.galerieportheimka.cz

www.artmozaika.eu

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková