Václav Cigler: Tady a teď aneb co se stane, když spojíme historii s moderním uměním

07.05.2015 10:28

Galerie hl. města Prahy – Zámek Troja

5. 5.  – 1. 11. 2015

 

 

 

 

 

Na pozvání Galerie hl. města Prahy jsme měli možnost zúčastnit se v teplotně rekordním úterý 5. 5. 2015 tiskové konference a prohlídky 2 expozic připravených pro novou sezonu v Trojském zámku a jeho zahradě.

 

Při té příležitosti nám bylo také zcela premiérově odtajněno i nové logo Galerie hl. města Prahy

 

Na tiskové konferenci nám byly k dispozici hned dvě ředitelky klíčových pražských kulturních institucí. Tiskové konference se totiž tentokrát zúčastnila jak – domácí paní -  ředitelka GHMP Magdalena Juříková (na foto vpravo), tak i ředitelka Muzea hl. m. Prahy Zuzana Strnadová. Důvod byl sice neběžný, ale v historii obou kulturních stánků zase nijak ojedinělý: GHMP a MHMP tentokrát spojily síly a využily vznosných prostor Trojského zámku společně. Proto byla početná i účast dalších osob, které se o atraktivní využití Zámku Troja zasloužily nejvíce.

Především zde byl osobně přítomen český umělec, Václav Cigler. Jemu a jeho modernistickým skulpturám vděčí za svou existenci souborná instalace jeho děl, nazvaná zcela lapidárně Tady a teď. Spolu s ním se tiskové konference zúčastnili i spoluautor celé koncepce výstavy Tady a teď Michal Motyčka a další kurátorka této výstavy Jana Šindelová.

 

Doplňující výstava – nikoli však významem, ale spíš co do rozsahu, nazvaná Z nouze ctnost i móda je pak produktem zmíněného MHMP, a to především, kurátorky této výstavy Jany Bělové.

 

Kromě uvedených byl přítomen i autor nového loga GHMP Jan Zachariáš – Atelijeur Půda (na foto vlevo). Celou tiskovou konferenci řídila a s přehledem a šarmem moderovala Michalea Vrchotová, PR manager GHMP.

 

Výstavě Z nouze ctnost i móda / Ze sbírek Městského muzea hlavního města Prahy se věnujeme v samostatném materiálu.

 

Václav Cigler:´Tady a teď´ aneb člověk, hmota, světlo a prostor

Úvodem si zdůrazněme, že pozoruhodné skulptury mistra světla, linie a zvuku, zklidňující a nutící k zasnění i zamyšlení prolnuly nejen interiérem téměř celého zámku, ale i jeho exteriérem a nalezneme je i všude kolem včetně zahrady. Pragmatici podle nabídnutého plánku, romantici pak náhodně, při procházce zahrady.

 

Iniciativa k této mimořádně významné a rozsáhlé expozici Václava Ciglera vzešla přímo od ředitelky GHMP Magdaleny Juříkové. Je koneckonců i spolukurátorkou této výstavy. Vysvětlila nám to tak, že ačkoli zná Václava Ciglera po stránce tvůrčí i osobně už 30 let a od počátku bylo jejím snem upořádat mu důstojnou výstavu,  nikdy – až nyní - se to z různých důvodů nepodařilo. Teď se jí ale sen splnil a díla Václava Ciglera dostala i náležitý prostor, vhodný kontext historického objektu s moderními skulpturami a koneckonců i potřebný prostor, ve kterém je možné je umístit. Jak ale Magdalena Juříková přiznala, další práce už přenechala hlavní kurátorce Janě Šindelové, která celou expozici dotáhla do zdárného konce.

Jana Šindelová (uprostřed fota) nám vysvětlila, že práce Václava Ciglera je možné charakterizovat čtyřmi základními prvky: člověk, hmota, světlo a prostor

 

 

 

 

 

 

Jak jsme se dozvěděli, expozice byla vytvářena doslova na míru prostoru, světelných podmínek, hmotového řešení a přímo pro člověka – návštěvníka. O což se zase zasloužil především spoluautor celé výstavy Tady a teď Michal Motyčka (na foto zcela vlevo).

Vžili jsme se tedy do role právě příchozího návštěvníka a vyzkoušeli si to na vlastní smysly.

 

Při vstupu do zámku neboli expozice výstavy vstupujeme branou zmnožující naše zahledění svými četnými odrazy a optickým nakláněním naší tělesné rovnováhy. A pak už prožíváme jeden vjem za druhým a většina z nich působí na více našich smyslů naráz.

Skleněné matnice s námi vedou vnitřní a oční dialog, kinetické obrazy nás vtahují pocitově skoro až do jiného časoprostoru, trvale zčeřená černá hladina pro změnu do hlubin lidské duše, a to vše doplňují autorovy myšlenky citované na zdech jednotlivých sálů, myšlenkově vázané v jakési básně o prapodstatě lidské bytosti její odmítané, ale přece jsoucí vazby k hmotě a vnímání.

 

 

 

 

Myšlenky Václava Ciglera jsou na pomezí básní a filozofických postulátů    

Nejinak je to ale se skulpturami rozmístěnými citlivě v zahradě. Nalezneme jich tam 7. Studánek lidského prodchnutí krajinou, niterným vnímáním přírody, ztvárněnou poezii.

 

Výstava ´Tady a teď´ nám  všem objevuje Václava Ciglera

I když je Václav Cigler významný umělec, který v mnoha směrech překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se řady enviromentálních i architektonických problémů není – žel a k naší škodě – tak široce znám běžné veřejnosti. A při tom je průkopníkem v uplatnění optického skla, které vtáhl do světa umění z technického a vědeckého prostředí.

 

Jeho současná, obsáhlá a rozsáhlá výstava tento dluh ale zcela maže

Konečně se v dostatečné šíři můžeme přesvědčit, že jeho tvůrčí metody mu umožňují vytvářet objekty, které okolní svět opticky absorbují a posléze zdynamizují. Rozhodující světelně-kinetický moment je obsažen v celé řadě jeho prací. Bez ohledu na to, zda je zprostředkovává jím využité sklo, leštěný kov, vodní hladina, nebo dokonce všechna tato média dohromady.

 

Pár slov o autorovi

U umělecké kolébky Václava Ciglera (* 21. 4. 1929) stáli ve správnou chvíli na správném místě dva mimořádní kmotříčci. Bylo to v roce 1965 a byli to Václav Chaloupecký a Stanislav Libenský.

Ti dva včas pochopili mimořádný talent Václava Ciglera a pověřili ho založením speciální ateliéru Sklo v architektuře při VŚVU v Bratislavě. Václav Cigler ho tedy založil a řadu let také vedl. Za tu dobu dospěl ve svém hledání od čistého umělce až k roli výzkumníka. Svou tvorbou a pedagogickým vedení pak ovlivnil tvorbu několika generací podobně tvořících výtvarníků. Sám samozřejmě průběžně i tvořil a jeho tvůrčí zaměření také do značné míry charakterizuje jeho nejdůležitější sféru zájmu.

 

Mimo to se ale také od 70. let zabývá i osvětlovacími systémy, a to tak invenčně a tak novátorsky, že některé projekty se zdařilo zrealizovat až teprve nyní. Václav Cigler je také prvním umělcem na světě, který tvoří díla z optického skla, jemuž dává jasné geometrické tvary. Dokáže proto vytvořit třeba hranol, který při správně vedeném paprsku světla vytváří duhu a jiné. Věnuje se však stejně intenzivně i drobnějším uměleckým formám, jakými jsou osvětlení a šperk.

Výstava Václava Ciglera v Troji využívá interakce barokního prostředí zámku a jeho skvostných zahrad a umožňuje zde realizaci jeho děl ve zcela nových unikátních souvislostech. Na výstavě proto nalezneme jak díla již před tím existující, ta i nově realizovaná přímo k této příležitosti.

 

A nakonec ještě o tom slavnostním odhalení nového loga GHMP

Na otázku „ proč to?“, nám ředitelka GHMP Magdalena Juříková odpověděla zcela prakticky – nové logo je snazší k reprodukci, lze ho vkládat do vizuálů, je graficky jednodušší a bude propojovat jako logotyp všechny objekty GHMP a je modernější než to dosavadní.

Tedy žádný rozmar GHMP a čistě praktický důvod. Tvůrce loga Jan Zachariáš, grafik, to doplnil neméně prakticky. Je vytvořeno pro grafiky, kteří s ním budou moci bezproblémově pracovat.

To je tedy celá záhada nového loga GHMP, které jsme na www.www-kulturaok-eu.cz mohli spatřit v plné kráse jako první.

 

www.ghmp.cz

https://www.ghmp.cz/

www.facebook.com/GHMP.cz

https://www.facebook.com/GHMP.cz

 

Autoři výstavy: Václav Cigler, Michal Motyčka

Kurátorky výstavy: Magdalena Juříková a Jana Šindelová

 

Doprovodný program k výstavě:

Tvořivé dialogy s uměním

sobota 27. 6. 2015: 13.00–18.00 hodin

Inspirace čistotou, zahrady Trojského zámku a barokní schodiště Tartar

 

sobota 5. 9. 2015: 13.00  –18.00 hodin

Dialog s prostorem, zahrady Trojského zámku a barokní schodiště Tartar

 

Výtvarné workshopy pro děti a veřejnost v rámci Víkendu otevřených zahrad

sobota  13. 6. 2015: 10.00–18.00 hodin Magická zahrada I. zahrady Trojského zámku

neděle  14. 6. 2015: 10.00–18.00 hodin  Magická zahrada II. zahrady Trojského zámku

 

V rámci Víkendu otevřených zahrad  návštěvníkům zábavnou formou zpřístupníme také zahradu Trojského zámku. Součástí budou nejrůznější edukační aktivity – hry, interaktivní, kreativní a relaxační zóny pro všechny věkové kategorie, které se budou týkat nejen historického aspektu zahrady, ale i biologie a botaniky.

Workshopy budou inspirovány objekty Václava Ciglera i samotnou zahradou – návštěvníci si budou moci navrhnout fiktivní architektonický koncept zahrady do velkoformátové kopie jejího půdorysu a vizualizovat své vize, takže výsledkem může být jakýkoliv experiment i abstraktní dílo.

Základem aktivit budou edukační listy na 2 úrovních náročnosti, které provedou děti zahradou formou otázek, her a úkolů. K tvorbě využijeme přírodní materiály, které zahrada poskytuje. Děti si z nich budou moci nejen něco vyrobit, ale mohou je zapojit do kolektivního obřího land-artového díla. Probíhat budou i komentované odborné prohlídky.

 

Výtvarná dílna pro dospělé a seniory

neděle  5. 7. 2015: 15.00–18.00 hodin

Téma: jednoduché formy, geometrie objektů a interakce s prostorem, zahrady Trojského zámku a barokní schodiště Tartar

 

Budeme se volně inspirovat typickými rysy tvorby Václava Ciglera jako jsou čistota, transparentnost, minimalismus, interakce a komunikace s prostorem, přítomnost světla, geometrické versus organické tvary, prvky současného umění versus baroka...

 

 Z pevných průhledných fólií různých barev budeme vytvářet menší 3D objekty navazující opět na styl autora – budeme pracovat s jejich průsvitností a možností kombinovat nebo proměňovat barvy i jednotlivé odstíny jejich překrýváním. Přestože půjde o modely menšího měřítka, pokusíme se je nafotit v zajímavých kompozicích a prostorových kontextech tak, že budou budit optický dojem velkoformátových objektů instalovaných v přímo v zahradě. Podněty, náměty a témata budeme hledat také v nejbližším okolí, především ve zdejších barokních dílech.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. (Rezervace nutná)

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

 

 Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

 

Václav Cigler

 • narodil se 21. 4. 1929 ve Vsetíně
 • 1951 – 57 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Kaplického
 • 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě
 • jeho tvorba je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, na návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, na kresby, prostorové projekty a kompozice pro architekturu.
 • vytvořil 21 realizací ve veřejném prostoru
 • své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí
 • jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek − Praha, Brno, Olomouc, Louny, Litoměřice, Bratislava, Rotterdam, Corning, Londýn, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, Frankfurt a. M., Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, New York, Benátky, Tel Aviv aj.
 • za svou tvorbu byl odměněn řadou domácích i zahraničních cen a vyznamenání. Jako umělec i pedagog velmi výrazně ovlivnil myšlení a tvorbu několika generací umělců

 

Michal Motyčka

 • narozen 18. 3. 1974
 •  je architekt a výtvarný umělec, který absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze
 •  studijní stáž na Škole architektury u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla u prof. Bruce Chaa (Bruce Chao) na Rhode Island School of Design v Providence v USA

 

Výstava Tady a teď připomíná 50 let od založení ateliéru Sklo v architektuře na VŠVU v Bratislavě, o které se zasloužil Prof. Václav Cigler a víc než 30 let jeho spolupráce s Janem Frydrychem.      

 

Výstavě Z nouze ctnost i móda / Ze sbírek Městského muzea hlavního města Prahy se věnujeme v samostatném materiálu

 

 

170 00 Praha 7

U Trojského zámku 4/1

Máme otevřeno:  úterý  – neděle:  10.00 – 18.00 hodin, pátek:  13.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení: 80 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková