Václav Berdych: Fotografie a koláže aneb ´byl jsem politický vězeň č. 13693´

05.05.2016 13:52

Atrium na Žižkově - Praha

5. – 27. 5. 2016

 

Motto letošního ročníku Dne vzpomínání na oběti holocaustu

„Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, již trpí a jsou v ohrožení, nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a  nekonat zlo.“

Nicholas WInton

 

 

 

V předvečer  11. ročníku Dne vzpomínání na oběti holocaustu, který od 14 hodin  koná ve čtvrtek  5. 5. 2016 v 11 českých a moravských městech pod záštitou Jiřího DIenstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti i legislativu,  jsme se na www.www-kulturaok-eu.cz zúčastnili vernisáže nové výstavy ve výstavní síni  žižkovského Atria - výstavy koláží a fotografií Václava Berdycha, veterána 2. sv. války, která byla uspořádána k jeho nedožitým 100. narozeninám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akci  uvedl ing. Vlastislav Janík (na foto vlevo dole), zástupce ČR v Mezinárodním výboru pro koncentrační tábor Mauthausen.   Zdůraznil některé životní osudy Václava Berdycha, který již není mezi námi.  Berdych byl ve 2. sv. válce v době kolem Heydrichova atentátu zatčen  a převezen do Malé Terezínské pevnosti  a později byl Berdych určen k likvidaci. Ale štěstí se ho drželo, dokázal přežít…. Převezen byl i do Mauthausenu, kam se musel po skončení války opět vrátit, aby z koncentračního tábora Mauthausen (nachází se v Alpách) zhotovil autentické snímky.

Vernisáži byla osobně  rovněž přítomna dcera Václava Berdycha (nfa foto dole vlevo), která vypátrala a objevila také některé další tatínkovy práce -  koláže i nostalgicky působící fotografie, které jsme si mohli ve výstavní síni prohlédnout.  Jako hudební vložku jsme si vychutnali několik písní čtveřice hudebnic skupiny BraAgas, která nás uvedla do vřelé atmosféry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Berdych

  • narodil se 12. 6. 1916 v Potštejně
  • maturoval na reálce v Nymburku
  • v Praze studoval architekturu a současně pracoval u filmu
  • počátkem války se zapojil do odboje, byl zatčen a po věznění v Malé terezínské pevnosti byl 23. 10. 1942 deportován jako politický vězeň č. 13693 do koncentračního tábora Mauthausen
  • po válce pracoval až do roku 1964 ve FS Barrandov jako asistent režie a režisér
  • pracoval  současně jako prezident Mezinárodního výboru pro Mauthausen
  • je autorem dvou povídkových  knih Mauthausen (1959) a Krvavé slunce, kde vyobrazil zážitky ze 2. světové války, působení v odboji a uvěznění v koncentračním táboře Mauthausen
  • 3. 3. 2016 zemřel v  Domově pro veterány v ÚVN v Praze

 

Web: https://www.atriumzizkov.cz

Vstup:  20 Kč, během probíhajících koncertů je výstava otevřena zdarma

130 00 Praha 3 - Žižkov

Čajkovského 12/12a

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková