V NG P jsme měli ATLAS aneb Ateliér Tvorby a Laboratoř Asociativního Snění aneb ZAVŘENO

17.04.2023 18:04

 

 

Atlas

7/12 2022—7/12 2027

Veletržní palác

Ochoz ⁠–⁠ 1. Patro

 

 

Dočasné uzavření kreativního prostoru ATLAS od 9/3 2023!

Národní galerie Praha je živý prostor, který nechce zaspat!

Z důvodů inovace a zlepšování podmínek vašich dalších návštěv proto bude oblíbený ATLAS

od 10. března dočasně uzavřen.

Věříme, že nám zachováte přízeň a spolu s námi se budete těšit na

jeho ještě lepší podobu.

Děkujeme za pochopení!

 

 

ATLAS 

měl – jak zaznělo při honosném otevření v rámci GRAND OPENINGu - měl být

novým prostředím, kam se můžeme opakovaně a zdarma vracet,

měl se stát

zázemím pro návštěvy a inspiraci uměním,

stejně jako

místem pro tvorbu i relaxaci.

Kurátorský tým: Barbora Kleinhamplová, Eva Skopalová, Oldřich Bystřický

 

 

Skromná úvaha poučeného diváka

 

Je jisté, že není počin ten, jenž by se zalíbil všem. A je také jisté, že mileniální generace trávící čas v „kavárnách“ (čím více alternativních, tím lépe), v ruce mobil, tablet, ipod a pod., oči zabodnuty do své individuální virtuální reality, matičky navíc obětavě i s dětičkami prožívajícími zázraky času dětství u nohou kavárenských stolů, tak že tato generace, bude nad uveřejněnou informací NGP přinejmenším roztrpčena.

Ale stalo se a NGP to vysvětlila zcela jasně. Nebo spíš nejasně…?

Z důvodů inovace a zlepšování podmínek vašich dalších návštěv…“

Zkrátka a dobře druhá velkokavárna s dětskou hernou na půdě Národní galerie, na půdě ve vysoce hodnotném prostoru určeném k prezentaci národního umění, v budově, jakou je vrcholný skvost funkcionalistické architektury, oceněný ve své době samotným Le Corbusierem, ve Veletržním paláci, stáhla pomyslnou kavárenskou roletu.

Dočasně? Nebo už konečně konečně? Kdo ví…

 

 

 

Máme se prý těšit na lepší podobu tohoto prostoru, oznamuje nám Národní galerie. To zní nadějně, vnímáme-li onou lepší podobou opravdu zase zpátky, místu a instituci, odpovídající galerijní prostor, nebo také beznadějně, má-li být onou „lepší podobou“ opět další „totálně vytuněný coffee room“. Kdož ví…

Nechme se překvapit. Ale připomeňme, že oněch „totálně vytuněných coffee roomů“ je na každé ulici a v těch nejalternativnějších provedeních i umístěních několik. V mnohých se dokonce konají i opravdové výstavy začínajících umělců, jakési start-up, nové generace umění. A těm je třeba opravdu fandit, Jsou líhně budoucích umělkyň a umělců. Tvůrčích osobností, které později namnoze vejdou až do kamenných galerií, tak jako do nich už vstoupili a vstupují i ti, druhdy tak opovrhovaní street art umělci. A z těchto galerií, pak ti nejlepší, později, budou dokonce pozváni i do Galerie Národní. Ovšem bude-li ještě kam, protože Národněgalerijní alternativní kavárny, dostanou stále lepší a lepší podobu a větší a větší prostor a…

 

 

A dost už té komunální satyry a staromilného kverulantství.

Nejsme na www.www-kulturaok-eu. odborníky. Vedení NGP jistě ví nejlépe, co dělá…

Nechme se proto překvapit a připomeňme si jen to, co ten původní Atlas, mimochodem - plánovaný do 7. 12. 2027 (ano, čtete správně, nejde o překlep, opravdu plánovaný na celou pětiletku), měl veřejnosti nabídnout…

Citovat budeme tiskovou zprávu kurátorského týmu NGP ze 7. 12. 2023.

 

 

Tak pravil kurátorský tým…

 

·         Pojmem atlas tradičně označujeme soubor map zobrazujících určitá území. Náš ATLAS je takovým souborem specifických území v rámci galerie, která mohou být často neviditelná: kavárna, pracovní prostory, knihovna, místa pro odpočinek, pro pohyb i klid, přednášky, dílny či herny. I takové tváře má galerie. ATLAS je Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění. 

 

·         Prostor najdete na ochoze architektonicky mimořádné Malé dvorany Veletržního paláce. Jednotlivé zóny ATLASu jsou volně propojené a nabízejí také výhledy dovnitř i vně paláce. ATLAS je zařízený mobiliářem na míru podle projektu studia No Architects ⁠–⁠ Daniely Baráčkové a Jakuba Filipa Nováka. Grafický design zpracovali Anežka Minaříková a Marek Nedelka.

 

·         Uměleckými díly dotváří jednotlivá území současné autorky a autoři: Andrea Kaňkovská, Eva Koťátková, Kristina Fingerland, Anna Hulačová, Kundy Crew, Marie Lukáčová, Marie Tučková a z organizace Elpida: Marie Čížková, Marie Horynová, Marie Hrobařová, Anna Kolešová, Jaroslava Lomnická, Pavla Nelibová, Anna Paráková, Dana Píšová, Pavla Tůmová, dále Tomáš Vaněk aparticipující veřejnost.

 

·         V dalších letech bude prostředí ATLASu dotvářeno krátkodobými či trvalými vstupy současných umělců a umělkyň, kteří se zároveň budou účastnit veřejných programů pro všechny věkové kategorie. V aktivitách budou reflektovat svoji uměleckou praxi, ale budou se také vztahovat k rozsáhlým sbírkovým expozicím umění od 19. století do současnosti ve Veletržním paláci. Vytvoří tak dialog mezi současným a minulým uměním, stejně jako kritickou interpretaci sbírek prizmatem současnosti, podporující svobodný dialog.

 

·         Prostor je místem nejen pro programy iniciované NGP a jejími edukátory a edukátorkami, ale i pro aktivity, které si návštěvníci organizují sami.

 

·         ATLAS vytváří prostor pro naplňování funkce muzea zaměřené na komunitu, a přihlašuje se tak k nové definici muzea ICOM, která vedle tradičních rolí sbírání, pečování a vystavování umění akcentuje také interpretaci a podporu komunit.

 

·         Kurátorský tým: Barbora Kleinhamplová, Eva Skopalová, Oldřich Bystřický.

 

Text připravil: Richard Koníček

Foto z prostoru Atlas před uzavřením: Richard Koníček

Foto: z otevření prostoru Atlas: Wenca Nikoníček