V koupelně, kde začínáme den

28.01.2013 11:44

V koupelně, kde začínáme den

 

 

Náš den začíná přesně tehdy, když naše mysl opouští své sny a naše tělo vyhřáté lůžko. Ať už je impulzem k našemu návratu do reality polibek milované bytosti nebo drnčení nenáviděného budíku, první naše cesta vede do koupelny.

Koupelna je místo, kde jsme-li po ránu nevrlí, dojdeme potěchy, ač pošmourné jitro samo o sobě z peřin neláká ani za mák. A tak se budeme snažit o to, abychom měli krásně zařízenou koupelnu, kde všechno ladí. Vybaveni sanitárním zařízením, armaturami, nábytkem, doplňky, osvětlením, topením či obložením zdí. Nic jiného než koupelna nás tak úspěšně neuvádí do "lidské" podoby a do nového dne...

Ukažme svou koupelnu

V jakémsi románu hrdina vybíral dívku snů nejen podle sympatií, ale i podle koupelny u ní v bytě. Ač lze polemizovat s metodou hrdinova výběru, nelze polemizovat s myšlenkou samou. Neboť koupelna nejen že podtrhuje celkový dojem z bytu či domu, ale skutečně mnohé napovídá o charakteru a estetickém cítění nás jako majitelů koupelny. A to je přece důležité.

Trocha historie neuškodí

V současné době je již samozřejmostí, že každý byt rodinný dům je vybaven koupelnou. Koupelna patří podle stavebních norem do povinného vybavení bytu. Ve starých bytech dochází při jejich rekonstrukci stále častěji k dovybavování bytů koupelnami nebo alespoň sprchovými kouty. Koupelna prošla za několik posledních desetiletí četnými změnami, v koupelnách našich prarodičů, pokud ji vůbec měli, bývala smaltovaná vana na nožičkách a voda ke koupání se ohřívala v koupelnových kamnech. Ve 20. a 30. letech minulého století, v době rozvoje moderního stavitelství (zároveň s prvními moderními kuchyněmi) se obrátila pozornost i ke koupelnám. V těchto bytech již byl centrální rozvod vody teplé vody nebo se používaly elektrické i plynové bojlery. Vlastní místnost charakterizovala účelnost a jednoduchost.

 

 

Sídlištní koupelny

Největším kladem sídlištní výstavby bylo vybavení každého bytu koupelnou. V těchto tzv. koupelnových jádrech jsou v důsledku racionálního projektování rozměry koupelen minimální a zařízení se koncentruje na to nejdůležitější. V rodinných domech jsou koupelny však mnohem prostornější, mnohem častěji se vyskytují i luxusní koupelny, kde nehrají první roli hlediska užívání, ale marnivější vzhled provedení. Stále se zvětšující výběr zařízení a obkladů poskytuje možnost renovace a zkrášlení koupelen novými prvky. V bytě vzniká situace, kdy je kromě kuchyně další malou "provozovnou" koupelna. Zařízení koupelny, kromě dobrého "technologického sledu" předmětů zařízení, je určeno i přísnými omezením plynoucí z technického vybavení, proto před větší rekonstrukcí je nutná konzultace s projektantem. V dobře sloužící koupelně má opět význam optimální volba zařízení, jeho uspořádání, dobrá volba obkladů, barev a osvětlení.

K čemu nám koupelna slouží?

Koupelnu používáme různě. Na prvním místě je hygiena: mytí, koupání a sprchování. Malé děti tam koupeme, muži se zde holí, ženy krášlí. Pak se i zde oblékáme. Nebo i prádlo sušíme. Provoz v koupelně je značně ovlivněn počtem uživatelů. Nevyskytujeme se v ní všichni najednou, ale kolik osob bydlí v bytě, tolik tam musíme mít ručníků, kelímků na čištění zubů, tolikrát častěji otevíráme vodovodní kohoutky, máme o to více špinavého prádla i prádla k sušení a žehlení. Pro dvou-až tříčlennou domácnost může vyhovovat koupelna minimálních rozměrů se zabudovaným WC, ale v případě četnější rodiny je nutné druhé WC. Zvyklosti používání koupelny se liší. Jinak funguje koupelna rodiny se třemi dětmi, jinak koupelna herečky se spoustou kosmetiky, mramorovou deskou a sedačkou a jinak koupelna starého člověka, kde na prvním místě je bezpečnost a největším problémem je vstupování a vystupování z vany.

 

 

Naši koupelnu nám může vytisknout počítač

Podle nejnovějších výzkumů má ideální koupelna mít dvě umyvadla, vrchní osvětlení, skříňky pod pracovní deskou a dostatek koupelnového nábytku. Pokud budeme koupelnu teprve zařizovat, měli bychom se obrátit na odborníky. Radost z pobytu v koupelně nebude totiž pro nás úplná, pokud se v ní nebudeme moci ani hnout, nebudeme-li mít dostatek prostoru ani pro sprchu, vanu, bidet, WC, ani pro koupelnové doplňky. Jak to všechno uděláme, abychom to mohli promyslet a na nic nezapomněli, když známe sotva půdorys naší stávající koupelny? Dnes je to už celkem snadné. S pomocí vysoce moderního počítačového prostorového plánování a s optimálním vybavením, jež je k dispozici na trhu, to už opravdu není problém.

Nebojme se počítače

Často toužíme po útulné a obytné koupelně a naše představy jsou spojovány s představou obrovské plochy. Není to představa zlá a zdá se, že téhož smýšlení jsou i dodavatelé sanitárního zařízení, kteří oslňují svými produkty nejraději ve velkých, velkolepých, často v halových výstavních plochách. Jenže naše koupelna, zejména nově stavěná, bývá zpravidla osm až deset metrů čtverečních velká. A máme-li větší, tak je to pro nás ještě lepší situace. I taková plocha snese klidně dvě umyvadla, sprchu, koupací vanu, bidet a WC a ještě budeme mít k dispozici dostačující manipulační prostor a dokonce i místo na špinavé prádlo. Jenže řešení "neviditelné ruky trhu", tu skříňka, tam regál, však nic nám nepřináší. Od nás se vyžaduje fantazie a dlouhodobé plánování. Koncepčně, promyšleně. A jsme u toho. Moderní počítačový program, který to vše umožňuje, je dnes téměř dětská hra. A proto již mnoho podniků zaměřených na distribuci sanitárního zařízení, stejně jako dodavatelů sanitárních objektů, nám nabídne své komplexní plánovací servisy. Přesně podle našich přání a požadavků. Stačí, když stanovíme půdorys koupelny s ohledem na polohu a výšku oken a dveří, topného tělesa a sanitárních uzávěrů. Pak si vybereme žádané zařízení a už se to počítačově vplánovává do půdorysu. Program pozná, zda kupříkladu umyvadlo je dobře vybráno, zda zbude dostatek prostoru pro pohyb a k odkládání. A tady se dá "vyhrát si". Jiný model umyvadla si vyzkoušíme, nebo si vyzkoušíme "co s naší koupelnou udělá" dvojité umyvadlo a podobně.

 

Počítač vidí (a myslí) za nás

Většina z nás má ovšem velké těžkosti již se stanovením technického náčrtku půdorysu. Proto musí být zobrazení skutečností takové, aby se na něm dalo vyzkoušet, zda jsou naše přání a představa prakticky možné. Ještě větší problém je pro nás představit si na základě půdorysů prostorové účinky. A opět je velkou předností počítačového plánování, že pouhým jednoduchým mačkáním kláves se po krátké době z půdorysného pohledu, z ptačí perspektivy nebo dokonce z prostorové perspektivy frontálního pohledu dá vyobrazit nová koupelna. A nejsou přitom opomenuty ani drobnosti jako misky na mýdla, WC-kartáče, zrcadla nebo vypínače světel. Ale to stále není vše. Aby se ušetřilo za jednotlivé elementy vybavení, je možná exaktní kalkulace. To, co se zobrazí, to se hned připočte na imaginární součet. A po jeho saldu se dá hledat, kde a jak ušetřit, což se zase hned promítne do zobrazeného plánku. A tak se to provádí dokola, až nám vyjde ideální koupelna. Projekt připravený na grafickém počítači může být ve formě černobílého dispozičního schématu (půdorys, boční pohled apod.) a ve formě barevného vyobrazení umožňující volit kombinace. Pečlivý výběr i rozhodování se nám vyplatí. Když je vše naplánováno k naší spokojenosti, můžeme si nákres své nové koupelny ve formě počítačového výtisku odnést domů. A instalatér pak počítačové zobrazení může dokonce použít jako výkres pro realizaci.

Nechceme-li počítač

My, kteří si přesto všechno takovou cestu nezvolíme, pak si musíme svá přání a individuální představy zpracovat sami nebo s pomocí profesionálního poradce. Protože moderní kultura koupelen vykazuje nyní vysoký trend, je to záležitost navýsost odpovědná a náročná. Koupelna by nám měla při ranním probouzení nabízet možnost intimní chvilky. V mnoha případech se nám tedy vyplatí ještě druhá, menší koupelna. Zpravidla ji umístíme do přízemí. K tomu patří čtyři, maximálně pět metrů čtverečních velké WC pro hosty, doplněné sprchou a velkým umyvadlem. Kdo z nás volí vanu a plánuje širší dveře, budeme mít již i na stará kolena zabezpečeno, že když snad nebudeme moci do schodů nebo budeme dokonce odkázáni na pojízdné křeslo, nebudeme muset provádět složité úpravy řešení. A mimochodem, dveře, které se otvírají ven, nám nabízejí trochu víc svobody pohybu.

Všeobecná hlediska uspořádání koupelny

* Je-li v koupelně WC, snažme se je podle možností oddělit aspoň zástěnou nebo závěsem

* Dveře do koupelny se nemají otevírat dovnitř

* Vanu a umyvadlo umístíme blízko sebe

* Vanu neumísťujme na studenou (vnější) zeď

* Bidet můžeme mít v blízkosti vany nebo WC

* Pračku a odstředivku umístíme do blízkosti vany nebo umyvadla, u automatických praček můžeme odpadní vodu odvádět přímo do odpadového potrubí

* Je vhodné, počítáme-li i s místem pro budoucí sušičku prádla

* Prádlo můžeme sušit v prostoru nad vanou (konstrukce upevněné ke stropu nebo na boční zdi, ve vytahovacím nebo roztahovacím provedení), ale estetické to vůbec není!

Zařízení koupelny

Máme-li raději koupání, je pro nás nejdůležitější vana určitých rozměrů. Délka vany vyhovuje tehdy, je-li shodná s výškou našich ramen. Zabudované vany mají délku 125 - 180 cm, šířku 68 - 75 cm, v delší vaně se lze koupat vleže, v kratší pouze v polosedě. U vany jsou důležité nejen vnitřní rozměry, ale i umístění, výška i způsob zabudování, pohodlnost vstupu a výstupu, jak se nám vejdou chodidla pod vanu, když se nad ní skláníme při koupání dětí. Ideální výška okraje vany je 45 - 50 cm, měřena od úrovně podlahy. Pohodlný přístup k vaně získáme ustoupením spodní řady dlaždiček pro chodidla. Místo mezi vanou a zdí tvoří praktickou odkládací plochu. Nad vanou lze v jedné řadě dlaždiček zahloubit odkládací prostor pro mýdlo. Zejména pro osoby starší je vhodné, namontujeme-li na zeď vedle vany i držadlo. U užších van je vhodnější umístit baterií v blízkosti výpustě, protože pak do ní nenarážíme. Před vanu je vhodné umístit sprchový závěs, zejména v malých koupelnách. Závěs namontujeme v rovině okraje vany v takové výšce, aby při sprchování konec závěsu zasahoval pod vnitřní okraj vany.

Sprchový kout

Sprchový kout se obvykle zřizuje tam, kde není dostatek místa pro běžnou vanu, nebo když dáváme přednost sprchování. Je to totiž mnohem rychlejší způsob očisty, zejména pokud jsme i méně pohybově zdatní. Rozměr sprchovací vany bývá 80 - 90 cm. Sprchový kout můžeme zřídit i v malém bytě, v podkroví. Podmínkou je, že jej musíme obložit voděvzdorným obkladem, oddělit jej sprchovým závěsem a že musíme mít zabezpečen odvod vody. Použití sedací vany není všeobecně rozšířené, i když je výhodné. Kromě sprchování se hodí i pro pohodlné mytí nohou a koupání dětí. Vana je dlouhá 100 až 105 cm a široká 65 - 70 cm. Vždy musíme mít v dosahu zabudovaný držák mýdla tak, aby nebyl umístěn pod baterií nebo pod sprchou.

Bidet - heslo dne

Bidet patří dnes již opět ke standardnímu vybavení koupelny. Slouží pro omývání spodních partií těla. Pro pohodlné použití vyžaduje odpovídající místo. Mysleme i na směr otevírání dveří. Slouží nám nejen k dosažení úspory vody, neboť si díky tomuto staronovému vynálezu můžeme s klidným svědomím odpustit dvojí denní sprchování, ale bidet nám může dokonce velmi dobře posloužit k pohodlnému a důkladnému mytí našich nohou.

Umyvadlo

Je to další důležitý předmět zařízení koupelny. Šířka umyvadla bývá 48 - 63 cm a hloubka 37 - 45cm. Montážní výška je pro člověka průměrného vzrůstu 80 cm. Před umyvadlem musíme mít dost místa k předklonu a k pohybům paží při mytí a dostatek místa pro utírání se. Tato hlediska musíme vzít v úvahu při umístění skříňky nad umyvadlem. Vyrábějí se i umyvadla se zvýšenou zadní stěnou, která poskytují ochranu proti zatékání vody za umyvadlo. Jejich použití je odůvodněné tam, kde zeď nemá vodovzdorný obklad. Umyvadlo bez zadní stěny se napojuje přímo na zeď (tzv. umyvadlo na noze), sloupkové umyvadlo má podstavec, který zakrývá instalace. Vedle umyvadla potřebujeme odkládací prostor. K tomu slouží koupelnový nábytek. Můžeme využít prostor i nad umyvadlem.

Koupelnový nábytek

V koupelně potřebujeme úložný prostor. Musíme zde uložit nepřeberné množství různých věcí. Vzhled i té nejhezčí koupelny zkazíme, pokud necháme všude neorganizovaně povalovat různé předměty. Proto jsou zde potřebné uzavřené skříňky, zásobníky, bedny nebo koše na špinavé prádlo, protože nástěnné skříňky a polička pro toaletní papír dostatek místa neposkytne. Police a skříňky si pořídíme mělké, aby nezabíraly cenné místo. Koupelna někdy slouží k odkládání předmětů, které nemáme kam dát. Koupelna ale není komora či skladiště! Při každém plánování koupelny musíme tudíž myslet na dostatek odkládacích ploch. Zejména pro kosmetické zboží situované do bezprostřední blízkosti umyvadla a zrcadla. Tradiční zrcadlová skříňka je sice dobrá a zpravidla i krásná, ale ze zkušeností víme všichni, že je velmi nepraktická. Málokterý člen rodiny bude tak disciplinovaný, aby si své osobní pomůcky znovu po zkrášlení odklidil. Proto musíme mít dostatek prostoru pro ručníky a špinavé prádlo. Sanitární nábytek je k tomu všemu dokonale uzpůsoben a navíc poskytuje koupelně současně žádoucí obytnou atmosféru.

Sestavu nebo solitéry?

Koupelnový nábytek si můžeme vybírat buď jako vysoce nadstandardní, luxusní a jednotně koncipovanou koupelnovou sestavu, nebo jako nábytek určený pro běžná řešení našich koupelnových interiérů. Koupelnové soupravy mají jednotné provedení a usnadňují ukládání. Jsou využitelné dobře tehdy, když mohou sloužit několika účelům (kosmetická police, věšáky, držák mýdla). Před volbou koupelnové soupravy se zamysleme, do jaké míry nám v koupelně bude vyhovovat a zda se na uvažované místo vejde. Zatímco kategorie běžného nábytku se pohybuje ve standardních cenách dosažitelných střední vrstvou zákazníků, luxusní kategorie je charakterizována cenami odpovídajícími požadavkům opravdu náročných kupujících. Luxusní kolekce koupelnového nábytku bývá často vyráběna jako kombinace ušlechtilých dřev a přírodních mramorů (šedý, béžový, růžový). Jednotlivé komplety jsou řešeny stylově a odpovídají všem nárokům kladeným na moderní koupelnu. Komplet je tak funkčně i výtvarně jednotný a prvky jako zrcadla, "lucerničkové" osvětlení a další doplňky mohou být nedílnou součástí celé sestavy.

Není malých věcí

Společným jmenovatelem krásných a praktických koupelnových výrobků by měla být kvalita a poslání zdobit a zhodnocovat naše koupelny. Můžeme si vybírat malá, i když ne nedůležitá příslušenství pro koupelny. Počítáme sem třeba správné světlo k zrcadlu a umyvadlu, stejně jako separátní osvětlení sprchy. A když už jsme u skla. Všechny skleněné prvky bychom měli mít z bezpečnostního skla, které vylučuje při rozbití naše poranění. Koupelnové zrcadlo obvykle umísťujeme nad umyvadlem, ve výši očí. Rozměr zrcadla je nutný volit tak, abychom se při holení, česání a úpravě viděli. Zrcadlo má v koupelně i jiný význam. Je vhodné, vidíme-li se co nejvíce, pokud možno i v poloze vsedě. Zrcadlo malou koupelnu opticky zvětšuje a zdůrazňuje celé zařízení. Můžeme jej namontovat na zeď, na vstupní dveře nebo jím můžeme obložit celé části stěn. K osvětlení zrcadla nám poslouží například rampy s halogenovým osvětlením, k barevnému vjemu kombinace příjemných barev.

Osvětlení

Nejdůležitější úlohou koupelnového osvětlení je, abychom sami sebe dobře viděli při mytí, upravování, holení a líčení. Kromě celkového osvětlení je třeba mít především osvětlení před zrcadlem. V malých koupelnách je toto osvětlení často postačující i jako celkové osvětlení. Pro osvětlování zrcadla je nejvhodnější umístit světla po obou stranách. Ta poskytují osvětlení obličeje bez stínů. Do koupelen jsou určeny vodotěsné lampy s mléčným sklem, nebo mléčné žárovky, abychom zabránili oslňování. Vedle zrcadla je třeba umístit elektrickou zásuvku (nad 140 cm) pro zapínání elektrického holicího strojku nebo fénu. Mohou zde být elektrické přípojky pro pračku.

Naše dítě v koupelně

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat dítěti v koupelně. Koupací vaničku je třeba umístit do výšky pohodlné pro dospělou osobu (80 - 85 cm). K tomu může sloužit speciální stojan nebo rošt na koupelnové vaně. Dbejme na to, aby měl dostatečnou stabilitu. Je vhodné, máme-li potřebné prostředky a pomůcky pro péči o dítě uložené ve skříňce na zdi nebo ve spodní úložné skříňce na dosah ruky. K oblékání dítěte může sloužit sklápěcí deska, ve výšce 80 - 85 cm, horní deska úložné skříňky s použitím měkké podložky. Je důležité, aby již chodící dítě mohlo koupelnu používat samostatně. Proto je vhodné, aby v koupelně byla stolička, z níž naše dítě dosáhne na vodovodní kohoutek. Dbejme na to, aby jeho zubní kartáček, mýdlo a ručník byly umístěny v dosažitelné výšce, dostupné bez nebezpečí úrazu.

Toaletní stolek pro naše ženy

Prospěšné a u nás nezvyklé řešení je, když umístíme do koupelny toaletní koutek moderní ženy. Lze vřele doporučit, když podlahy zakryjeme koupelnovými koberečky a když budeme mít například průsvitné okno, jež je umístěné směrem k rannímu východu světla. Také centrální topení s elektrickým přídavnou tepelnou patronou a ohřívač ručníků, který je zvláště v přechodném období, kdy bývá centrální topení vypnuto, velmi praktická a mimochodem i velmi krásná věc. Schod před vanou vypadá zajímavě, ale jeho hodnota pro nás tkví v něčem jiném. Bude se nám lépe do vany vstupovat nebo z vany vystupovat. Fakt, který oceníme i ti, kteří jsme v pokročilejším věku nebo ti, kteří máme nějaké byť jen dočasné pohybové potíže. Pokud to místo dovolí, může vzniknout pěkný terasovitý vjem, který pokračuje parapetem u koupelnového okna.

Využijme parapet

Okenní parapet nad vanou nám vytváří praktické úložiště i prostor pro dekoraci a oživení naší koupelny. Květiny z umělé hmoty jsou pro někoho možná příliš funkcionalistické, ale rozhodně praktické. Plochu parapetu musíme samozřejmě obložit kachličkami. Okenní skla můžeme zakrýt roletou. Nejen kvůli zvědavému sousedovi, ale - a to hlavně - kvůli rozstřikující se vodě při sprchování a případné mýdlové pěně odletující při přílišném mydlení.

Šikovná drobnost navíc

Po umytí se otíráme ručníkem či osuškou. Zejména při otírání nohou, ale i při jiných hygienických úkonech, je dobré či dokonce nutné se posadit. Zpravidla v takovém případě sedíme na okraji vany. Je to sice běžné, ale nijak zvlášť bezpečné. Okraj vany je po koupání či sprchování mokrý a často od mýdla i kluzký. Navíc sedací plocha je úzká a nedovoluje nám mnoho stability. Stačí pak nepatrná ztráta rovnováhy a ... raději nedomýšlet. Využijme sedátko, které nám poslouží i jako další odkládací plocha. Pokud má být ale opravdu praktické, musí se dát i sklopit.

Hygiena, relaxace, elegance

Těmito slovy lze nejvýstižněji charakterizovat výrobek nejmodernější koupelnové techniky - sprchový panel. Tento elegantní výrobek v sobě představuje vícefunkční hydromasážní zařízení, slučující klady pevné i pohyblivé sprchy, doplněné příjemnou vodní automasáží pomocí šesti samostatně nastavitelných trysek. Celý systém pracuje na základě tlaku vody v běžné vodovodní síti a nevyžaduje pro svou činnost žádné čerpadlo. Instalaci provedeme pomocí šroubů na stěnu čelně či do rohu. Nespornou výhodou je možnost variabilního připojení na vodovodní vývody jakéhokoliv rozteče a v jakékoliv výšce od podlahy. Při jednoduché montáži a nízké hmotnosti nemusíme stavebně interiér koupelny upravovat, a když budeme potřebovat, lze bez potíží sejmout ze zdi celý komplet ze zdi sejmout. Přesnou regulaci teploty a intenzity vodního proudu zajišťuje kvalitní termostatická baterie. Hydromasážní sprcha je tudíž příjemným doplňkem běžné bytové koupelny.

Vytápění koupelny

Je to problém, který je dán velmi omezeným prostorem umístění otopných těles. Radiátor nám zabírá cenný prostor, topení můžeme však nahradit tzv. trubkovým registrem, který lze užít i k sušení ručníků. Pro koupelny, kde jsou plynové spotřebiče, platí přísné bezpečnostní předpisy a musíme se jimi řídit. V každém případě je pro nás bezpečnější, když koupelna má přímé větrání oknem.

Koupelna v ložnici?

Rodinnou koupelnu se všemi extra a zvláštními přáními si můžeme zařídit klidně i v ložnici. Nevylučujeme ani vanu ani sprchu. Je to jen otázka ohraničení prostoru, který nabízí kombinaci sprcha - vana. Taková speciální koupací vana vykazuje u nohou zvětšené ploché stanoviště. Proti rozstřikování vody nám pomůže dokonale jednoduchá skleněná stěna. Je to víc než vynikající alternativa oproti sprchovým závěsům. Při zařizování musíme vždy pamatovat na odkládací plochy na mýdlo, šampon, jakož i na ručník a koupací plášť. Vše v bezprostřední blízkosti sprchy nebo vany. Neumíme si totiž vůbec představit, co nám ušetří práci s vytíráním vody na podlaze!

Materiály a barvy

Nejdůležitějším požadavkem harmonicky působící koupelny je, aby podlaha a stěny byly voděvzdorné a snadno udržovatelné. Celkový obraz koupelny - materiály, barvy a osvětlení, musí vzbuzovat pocit čistoty. Není to v rozporu s požadavkem, aby koupelna měla estetický vzhled a odrážela náš vkus. U dlaždic a jiných kameninových obkladů musíme myslet i na to, aby výsledné provedení povrchu bylo neklouzavé. Stěny bychom měli opatřit vodotěsnými obklady. Pro obložení stěn jsou nejvhodnější glazované dlaždice, v některých případech i impregnované dřevěné obložení. Není-li materiál obložení stěn a podlahové krytiny shodný, je pak žádoucí, abychom podlahovou krytinu přetáhli i na stěny do výše alespoň jedné řady dlaždic. V koupelnách rozhodně působí lépe použití shodného obkladu stěn i podlahy. Barvu předmětů zařízení (vana, umyvadlo, toaletní mísa) a obkladů bychom měli sladit. V malých koupelnách používáme shodné nebo téměř shodné barvy, ve větších lze použít i kontrastních barev. Celkový dojem, barevnou harmonii koupelny ovlivňuje materiál a barva nábytku a doplňků (držák ručníků, mýdla, police), sprchového závěsu, koberce, ale i materiál a barva ručníků. Tak z koupelny s jednoduchým obložením můžeme vykouzlit koupelnu osobitého a svěžího charakteru.

Peníze by neměly omezovat naši fantazii

S keramickými dlažbami a obklady je to jako se sluncem. Čím jsme více na jih, tím jich přibývá. Zatímco třeba ve Skandinávii jsou tyto stavební materiály využívány střídmě, u nás obliba keramických dlažeb a obkladů, které si opatřujeme do koupelen, utěšeně stoupá. Pokud jde tyto výrobky, můžeme si vybrat z široké škály velmi zajímavých tvarů a barev. Prakticky ke všem barvám dlažeb by měly být k dispozici korespondující obklady a dekory, což nám poskytuje značné možnosti vzájemného sladění.

Dokonalá instalace je věcí cti

Při zájmu o návrh koupelny je naše návštěva ve studiu tím nejlepším, co můžeme udělat. S přítomnými odborníky se totiž snáze řeší koncepce, styl i vybavení nové koupelny. Jistota, že investice do naší koupelny bude opravdu účelná, je jen tehdy, připraví-li nám odborníci zvoleného koupelnového studia podle našich představ návrh koupelny s podrobným rozpisem položek nutných k realizaci. Měli bychom mít dostatek času na případné změny a odborné studio dost ochoty nám je provést. Má-li být naše koupelna úchvatnou součástí interiéru a zhmotněním naší filozofie, musejí být veškeré instalační práce provedeny v mimořádné kvalitě. Proto veškeré realizační práce přenecháme raději odborníkům, vyškoleným specialistům. S tím souvisí i otázka záručních lhůt. Jiná lhůta je pro armatury, jiná pro ostatní materiál, přičemž začíná dnem zabudování, ne prodeje! Záruku na práci by měla smluvně přebírat (smluvně) instalační firma.

Richard Koníček

Bydlení – stavby -  reality   - 13. 10. 2008

Foto: internet