V Domě U zvonu pořádá GHMP Group Therapy aneb sbírky umění dialog vedou a svedou, jen politikům to nejde – část prvá: Tisková konference

02.05.2024 17:29

 

 

GROUP THERAPY

COLLECTIONS IN DIALOGUE

ART COLLECTION TELEKOM AND PRAGUE CITY GALLERY

26. 4. – 11. 8. 2024

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

 

 

Výstava Group Therapy je dialog a konfrontace uměleckých děl

ze sbírek Galerie hlavního města Prahy a Deutsche Telekom.

Víc než osmdesát děl od čtyřiceti šesti současných umělců

reflektuje aktuální společenská témata, jako

ohrožení demokracie, vzestup autoritářských režimů,

nesnášenlivost vůči menšinám, cizincům a lidem s odlišnými názory,

apatie a lhostejnost vůči klimatické krizi,

terorismus a války.

 

 

„Když procházíme jednotlivá díla sbírky, je zřejmé, že kurátoři

Nathalie Hoyos a Rainald Schumacher

velmi obezřetně vybírali ta díla, která -  bez ohledu na zemi původu –

spojují angažovanost a potřeba upozornění na společenské problémy.

Sbírka Art Collection Telekom je inspirativní zejména proto, že

přináší soubor děl z území, které bylo spojené východním blokem

a mělo jen málo odlišnou realitu.

Uplynulé tři dekády nás výrazně odlišily, a to se pochopitelně vepsalo i

do výpovědí zastoupených umělců.

Takto postavená sbírka se může jevit jako poněkud naléhavý apel, ale

vzhledem ke znepokojivému a výbušnému vývoji kolem nás, je to nanejvýš žádoucí a trefné.“

ředitelka GHMP a spolu kurátorka této výstavy, Magdalena Juříková

 

 

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP o výstavě, jejíž je i spolu kurátorkou

 

Na tiskové konferenci, k zahájení mimořádné, angažované a mezinárodní výstavy, nazvané  GROUP THERAPY, která se koná ve dvou výstavních patrech historické budovy Domu U zvonu, patřilo úvodní slovo paní Magdaleně Juříkové, ředitelce GHMP a také spolu kurátorce této nevšední výstavy.

Z jejího projevu jsme zaznamenali tyto základní informace:

 

·         Výsledná výstava, tak jak ji v Domě U zvonu můžeme až do 11. 8. 24 spatřit, je výsledkem kooperace mezi společností Deutsche Telekom, která disponuje svou vlastní uměleckou sbírkou a Galerie hlavního města Prahy, která do výstavy přispěla díly z vlastních sbírek a díly našich vybraných autorů (Eva Koťátková, Anna Hulačová, Lenka Glisníková a Daniel Balabán).

·         Výstava tak není jen pouhým převedením umělecké sbírky Deutsche Telokom do Domu U zvonu, ale výstavou propojující vybraná díla v jeden nový celek.

·         Výstava je v současné době vysoce aktuální, i když se připravovala již v době před Covidové, která její realizaci posunula. Vzhledem k vývoji událostí ve světě a ve volbě autorů vystavovaných děl, se ukázalo, že tento časový posun mezi záměrem na uspořádání výstavy a její současnou realizací, nebyl na škodu. Naopak.

·         Výstava dnes reflektuje ne jen nebezpečí světových problémů, ale koresponduje se současným vývojem a válečnými událostmi.

·         Dalším specifikem výstavy je vnitřní členitost architektury Domu U zvonu. Té se výstava podřídila a je uspořádána do celků, v reakci na možnosti dané vnitřními dispozicemi Domu U Zvonu.

·         Název výstavy byl převzat z názvu jednoho z klíčových objektů, díla Evy Koťátkové, s názvem Kolektivní terapie. Vzhledem k mezinárodnímu obsazení vystavujících autorů byl název převeden do celosvětového jazyka - angličtiny.

·         Volba názvu výstavy je i mottem celého smyslu této akce, protože kolektivní terapie, GROUP THERAPY , se nás právě v této době týká a měla by platit pro každého z nás.

·         Specifikem umělecké sbírky Deutsche Telekom je její zaměření na umělecká díla pocházející z teritorií východní a jihovýchodní Evropy, tedy území na nichž se nacházejí státy a územní celky, s podobnými osudy a s podobně negativními peripetiemi vývoje.

·         Zejména díla tvůrců z území bývalé Jugoslávie jsou - vzhledem k tamnímu vyhrocenějšímu vývoji - těmito vlivy zákonitě poznamenaná a vynikají proto svou naléhavostí. 

·         Umělecká sbírka společnosti Deutsche Telekom, vkomponovaná do prostorů Domu U zvonu a obohacená přičiněním GHMP o účast českých tvůrců, návštěvníkům umožňuje pohledy na situaci v umění a vývoj tvorby sousedů z regionu východní a jihovýchodní Evropy.

 

 

Maximiliano Bellassai, OŘ společnosti T – Mobile o sbírce společnosti Deutsche Telekom

 

Jako další dostal slovo zástupce společnosti Deutsche Telekom, Maximiliano Bellassai. Ve svém vstupu především ocenil profesionální a vysoce kvalifikovanou spolupráci s GHMP. Z jeho vstupu jsme dále zachytili následující myšlenky:

 

·         Umělecká sbírka společnosti Deutsche Telekom byla založena v roce 2010.

·         Dnes disponuje 350 díly od 80 tvůrců.

·         Zahrnuje nejrůznější umělecké žánry a libovolné techniky.

·         Uměleckou sbírku společnost Deutsche Telekom vnímá jako součást její firemní kultury, jako povinnost každé velké a zdravé společnosti podporovat kulturu

·         Umělecká sbírka není ale určena jen k tomu, aby byla uložena v depozitáři společnosti, společnost si klade za povinnost sbírku udržovat, rozšiřovat a především ji všemi odpovídajícími způsoby propagovat a přibližovat veřejnosti.

·         Využití sbírky, je jednak vnější, tedy tak jak se děje třeba aktuální pražskou výstavou GROUP THERAPY, ale také vnitřně, formou bonusů pro zákazníky společnosti Deutsche Telekom všude ve světě.

 

 

Rainald Schumacher, kurátor výstavy, působící v Kanceláři pro umění v Berlíně a autor koncepce celé umělecké sbírky firmy Deutsche Telekom

 

Rainald Schumacher jako další diskutující ve svém vstupu hovořil o konkrétních peripetiích přípravy a o obsahu právě zahajované výstavy GROUP THERAPY. Z jeho slov jsme se dozvěděli, že:

 

·         Pražská výstava GROUP THERAPY se připravovala pět let. Vzhledem k změnám situace, zprvu to byl celosvětově Covid, posléze válka na Ukrajině, se měnil obsah výstavy.

·         Prakticky všechna vystavená díla se - tak či onak - zabývají společenskými vztahy a celosvětovými i lokálními, leč zobecnitelnými problémy a vyhraněnými hledisky.

·         Výstava, vzhledem k svému vícenárodsnostnímu pojetí, je výzvou ke vzájemné komunikaci a zamyšlení nad právy a vztahy, jak jednotlivců, tak různých skupin, a reaguje tím i na bující antidemokratické trendy, na něž chce varovně upozornit.

·         Vystavená díla a zejména různá hesla a nápisy použitá na výstavě vycházejí ze zkušeností autorů ze zemí středovýchodní Evropy, kteří všichni pocházejí ze zemí s obdobnou komunistickou minulostí.

·         Výstava je tak živou přehlídkou umění, zrcadlem příběhů a zhmotněním emocí zastoupených umělců. Je tím pádem mnohem výmluvnější, než by bylo jakékoli teoretické srovnávání.

·         Výstava chce být výzvou k otevřenému společnému dialogu.

 

 

Nathalie Hoyos, kurátorka výstavy z Kanceláře pro umění v Berlíně a autorka koncepce umělecké sbírky firmy Deutsche Telekom

 

Nathalie Hoyos, další diskutující na tiskové konferenci nás ve svém vstupu seznámila se široce pojatým doprovodným programem, jehož se - mimo jiné - zúčastní i zahraniční umělci na výstavě zastoupení svými díly.  

Aktuální verze doprovodného programu je vždy zájemcům k dispozici na webu GHMP.

My zde uvádíme kompletní přehled akcí na výstavu GROUP THERAPY navazujících:

 

                  

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Komentované prohlídky

14. 5. / 28. 5. / 4. 6. 2024 – 18.00

 

Performance: Stony Tellers

14. 5. / 18. 6. 2024 – 19.00

 

Diskuse

28. 5. 2024 – 19.00

Břemeno sběratelství současného umění

 

Besedy s umělci

26. 4. 2024 – 18.30

Beseda s umělkyní Šejlou Kamerić v rozhovoru s Rainaldem Schumacherem

 

·         Šejla Kamerić se narodila roku 1976 v Sarajevu v Bosně a Hercegovině.

·         Na základě autoportrétů prezentovaných na výstavě, které se již staly ikonickými – Bosenská dívka (2003), 30 let poté (2006) a V zákulisí (2019) – se přednáška realizovaná v rámci výstavní akce Group Therapy zaměří především na jeden klíčový prvek její umělecké praxe: osobní vzpomínky zasazené jak do soukromých zkušeností, tak i historických příběhů.

·         Její práce konstruuje politiku paměti. Z osobních příběhů a historie se stávají výchozí body pro vize budoucnosti.

https://sejlakameric.com

 

5. 6. 2024 – 18.00

Beseda s umělkyní Danicou Dakić: Po-stava a pozadí

 

·         Danica Dakić se narodila v Sarajevu v roce 1962.

·         Žije a pracuje v Düsseldorfu, Berlíně a Sarajevu.

·         Její tvorba sahá od videa a filmu až po fotografii a instalaci.

·         Její tvorba je založena na performativních a kolaborativních procesech zkoumajících koncepty kulturní paměti, identity, jazyka a historie i společenských rolí v jejich probíhajících proměnách.

·         Beseda s umělkyní se zaměří na proces vývoje jejího projektu Isolla Bella a představí i další díla z tohoto cyklu: El Dorado 2007, First Shot 2008 a novou inscenaci Les VuesDuBrésil, jejíž dokončení se očekává v příštím roce (zakázka pro nové muzeum tapet v Kasselu).

 

8. 8. 2024 – 18.00

Beseda s umělcem Igorem Grubićem

 

·         Igor Grubić se narodil roku 1969 v Chorvatsku, žije a pracuje v Záhřebu.

·         Je jedním z nejúspěšnějších a mezinárodně uznávaných chorvatských umělců.

·         Jeho tvorba zahrnuje site-specific intervence ve veřejném prostoru, fotografii a film.

·         Jeho umění je sociálně a politicky angažované a zabývá se proměnami společnosti v období přechodu od státního socialismu k liberální demokracii, od plánovaného hospodářství k ekonomice volného trhu.

·         Jednou z Grubićových nejznámějších performancí/interakcí byl Černý peristyl v roce 1998.

·         Doprostřed peristylu (uzavřeného dvoru) Diokleciánova paláce ve Splitu, jedné z hlavních turistických atrakcí Chorvatska, tajně namaloval černý kruh.

·         Vzdal tím poctu akci, která se odehrála před 30 lety v roce 1968, kdy skupina umělců natřela peristyl na červeno.

·         Stejně jako v roce 1968 byl Grubićův zásah v roce 1998 veřejnými orgány klasifikován jako vandalismus spáchaný na historické památce.

 

 

EDUKAČNÍ AKTIVITY

 

Sobotní výtvarné workshopy

 

so 27. 4. 2024, 13.00 – 18.00

Hledání identity a experimentální autoportrét

Dům U Kamenného zvonu

 

so 4. 5. 2024, 13.00 – 18.00

Mnohovrstevnatost obrazu

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

So 1. 6. 2024, 13.00 – 18.00

Osobní krajina

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

·         Zdrojem inspirace pro realizaci edukačních a výtvarných programů se stanou vystavená díla a prostřednictvím přímé interakce s nimi a jejich následné interpretace, konfrontace a diskuze se budeme zabývat konkrétněji jejich formou i obsahovým sdělením.

·         Důležitými tématy jsou demokracie, rovnoprávnost, svoboda, identita, duševní zdraví, individualismus, kolektivismus, historie, paměť, budoucí perspektivy a další.

·         V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních i netradičních technik, postupů a metod z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, konceptuální a intermediální tvorby (např. komiks, koláž, fotokoláž, asambláž a mnoho dalších) i širokou škálu experimentálních přístupů, včetně využití nových technologií (digitální kresba, fotomontáž) i audiovizuálních nástrojů.

·         Workshopy jsou zaměřeny na rozvoj vizuální, informační a mediální gramotnosti a podporují kreativní a kritické myšlení.

 

Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy

 

Dialogy v obrazech

 

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

čt 4. 7. 2024, 11.00 – 14.00 a 15.00 – 18.00

ne 7. 7. 2024, 11.00 – 14.00 a 15.00 – 18.00

Monochromní malba

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

čt 18. 7. 2024, 11.00 – 14.00 a 15.00 – 18.00

ne 21. 7. 2024, 11.00 – 14.00 a 15.00 – 18.00

 

·         Během tvůrčích reflexí se zaměříme na různé výtvarné přístupy, inspirované prezentovanými autory a jejich díly.

·         První série workshopů s názvem Dialogy v obrazech bude tematicky zaměřena na současné existenciální otázky, na souvislosti mezilidských vztahů a jejich proměny.

·         Výtvarná práce se bude soustředit na kreslířské a malířské médium.

·         Druhá řada výtvarných dílen pod názvem Monochromní malba se bude věnovat výtvarnému projevu jednou barvou, která se stane nástrojem pro vyjádření emocí, individuálních postojů pro chápání reality a také uměleckou konfrontací.

 

 

Co také zaznělo v diskuzi na závěr tiskové konference?

 

·         Z auditoria byla vznesena mimo jiné otázka „jaká kritéria byla prioritní pro výběr zastoupených autorů“

Dozvěděli jsme se, že hlavním kritériem výběru autorů bylo to, jak daný umělec reflektuje situaci kolem sebe a jak vnímá stavy společnosti v níž se nachází.    

 

·         Další otázkou „koncepce umělecké sbírky firmy Deutsche Telekom“

Dozvěděli jsme se, že koncepcí sbírky je její orientace na umělce ze středovýchodních zemí, na specifika jejich působení, vyjadřování se a tvorbu reflektující místní tradice v umění.

 

·         Dalším zájmem přítomného auditoria byla otázka „zda se plánují či už konaly obdobné výstavy ze sbírek společnosti Deutsche Telecom“.

Byli jsme informování, že podobné výstavy byly, jsou a budou i v jiných zemích, kde působí společnost Deutsche Telecom. Sbírka je prioritně určena veřejnosti, proto již v roce 2014, tedy čtyři roky po jejím založen byla uspořádána první akce pro veřejnost. Od té doby se konalo již 20 obdobných akcí a příští výstava se bude konat v Bratislavě. 

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

GROUP THERAPY

COLLECTIONS IN DIALOGUE

ART COLLECTION TELEKOM AND PRAGUE CITY GALLERY

26. 4. – 11. 8. 2024

Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 605/13

Út – ne 10 – 20 h

www.ghmp.cz

Další informace:

www.facebook.com/ghmp.cz

www.instagram.com/ghmp.cz

 

 

 

Vše o výstavě:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/v-dome-u-zvonu-porada-ghmp-group-therapy-aneb-sbirky-umeni-dialog-vedou-a-svedou%2c-jen-politikum-to-nejde-%e2%80%93-cast-druha%3a-vystava/