Utrpení mladého Werthera/Die Leiden des jungen Werthers aneb když láska přejde ve smrtonosnou past

17.01.2018 09:20

Divadlo D21 - Praha

12. 1. 2018

 

Změna je vývoj. Čtenáři našeho webu z této rubriky vědí, že věrně a rádi navštěvujeme vinohradské divadlo D21. Počet navštívených premiér od roku 2013 už ani nepočítáme, ale dají se - až na jednu - najít na www.www-kulturaok-eu.cz. Výjimkou byla ´poetická groteska ve verších pro dospělé i děti´, jak zní podtitul, Straka v říši entropie (Markéta Baňková/Věra Herajtová). Chyba. A to zahajovala novou sezonu. Čím se ta sezona liší od předchozích, se nám tedy zjevilo až na další premiéře, na inscenaci Utrpení mladého Werthera. A proč by měla být sezona jiná než předchozí? Změnou uměleckého vedoucího. Jiřího Ondru vystřídal Jakub Šmíd (student FAMU, mimo jiné i Divadlo Husa na provázku). Pokud jde o změnu, nic bulvárního v tom není. Důkaz?

 

9. 3. 2018 bude premiéra hry Svatojánská noc

(Mircea Eliade – Jiří Ondra)

v režii Jiřího Ondry.

Změna je vývoj. Nic víc.

A jaká změna a vývoj?

 

Odpověď zní:

Poetika a esprit her trvá, soubor v základu také,

a specifické a úspěšné prvky

směsi pohybového divadla, hudby, výtvarných gagů i mix humoru a tragiky rovněž.

Tak hurá!

 

Dokladem je Utrpení mladého Werthera. Hra, kterou zdramatizoval a režíroval už nový umělecký šéf Jakub Šmíd. A? V D21 jsme doma dál. To je pro diváka hlavní.  Vyhraněný stav divadla se nemá měnit revolučně, šokem, ale evolučně, citem. Divák je konzerva, a když někam chodí, tak proto, že čeká to své. Tak se se změnami kurzu musí nakládat opatrně.

 

Neklasická klasika

V D21 se pouští rádi do klasiky. „Přežvýkají“ si ji po svém. Výjimkou není ani Werther. Pro ozřejmění faktů:  Hra adaptuje román Johanna Wolfganga Goetha, z roku 1774. Z doby vzbouzení (pre)romantismu, umělecko-filozofického hnutí konce 18. a počátku 19. století. Charakterizován je hlubokým a sžíravým citem, sveřepostí individualit, touhou žít na doraz a zmítáním ve strádající či trpící duši. Revolta k tehdejší dominanci osvícenství a klasicismu.

 

 

Utrpení mladého Werthera je o sžírajícím,

pak spalujícím a nakonec agresivně patologickém vztahu Werthera

k mladé, již zasnoubené, Lottě.

Ta vztah zprvu poblouzněně opětuje (je tak odlišný od nápadníka),

po své svatbě už ale pro bezvýchodnost,

pak i pro milencovu zraňující urputnost a umanutost -  Werthera - odmítá.

To graduje Wertherovy ataky a vede až k trpkému konci.

 

Vše v duchu romantismu.

Nic moc pro moderní dobu vlády emancipovaných dívek a žen?

Omyl. Dramatizace Jakuba Šmída ukázala, že i tento příběh se k dnešku hodí.

Vždyť to celé nepominulo.

Jen kulisy se mění a projevy protagonistů by byly z vnějšku jiné…Ale uvnitř?

 

 

„Příteli rozmilý, jak podivné je srdce člověka!“

 

Posun do jiných kulis

Odstup si inscenátor románu v ´ich-formě´, podaného formou fiktivních Wertherových dopisů Vilémovi, jistému imaginárnímu příteli, zajistil chytrým tahem. Osoby jsou tu současné a vyprávějí, citují slova románu, dokonce - záměrně - v ne úplně jazykově moderním překladu J. A. Saudka. Herci tak postavy přiznaně hrají z pohledu současníků. Fikce o vyšetřování, kdo fakticky Werthera zabil, nutí promýšlet příběhem z nadhledu. Ano, byl láskou až šílený a konec si v podstatě nalinkoval předem, ale výčitky mohou mít a podíl na tom mají vlastně i ostatní postavy příběhu. Lotta i její snoubenec, následně manžel a dokonce i ta ´bezvýznamná slečna´. Život a jeho zákruty jsou totiž vždy součtem okolností a vlastních dispozic.

 

Humor jako živá voda

Tragický příběh by sám o sobě byl tristní. Dnešní člověk má tragédií kolem na talíři až až, až otupuje. Když se to ale opepří, osolí, oživí humorem, probudí se vnímání a tragika není tak pohlcující a banální, ale nabízí se tak příležitost pro zamyšlení se diváka. Ten má čas si oddychnout od napětí a přemýšlet. O humornou složku se dílem starají všichni herci, ale zásadní je tu role principálky divadla D21, Hany Mathauserové. Její vstupy jsou oživující a perfektně načasované. A vzhledem k její letoře se dá možná uvažovat i o jejím pozvolném posunu do rolí svébytných osob střední generace, jež život, ale i divadlo potřebují jako soli.     

 

Umanutý milenec a odmilovávající se láska

Když je něco posedlostí, když se něco láme přes koleno za každou cenu, tak z toho musí rupnout v hlavě. Moudřejší má ustoupit. To v lásce bolí, ale míň než kulka v hlavě. Sám autor románu, Johan Wolfgang Goethe o tom věděl své. Ale ani jeho příběh nenaplnitelné lásky k Ulrice von Levetzow, jenž se dodnes vznáší Mariánskými Lázněmi, kde se odehrál a smutně dozněl, se pro Goetheho nestal tragédií. Pan tajný rada z Výmaru si svou hlavu neprohnal kulí, nýbrž odjel a už se nikdy nevrátil. A Ulrika? Ta se do smrti nevdala a věnovala se dobročinnosti. Tohle ale Werther neuznal a tlačil na pilu tak, až milou znechutil, děsil a stal se hrůzákem i pro všechny kolem. To stojí za zamyšlení, zejména v době internetu a vymožeností, co tomu nahrávají. Dnes mluvíme o stalkingu a definujeme to jako nekonečné fyzické sledování, nechtěné kontakty s obtěžovanou, sběr informací o ní a ataky příbuzných i přátel. Stalker je patologicky posedlý zájmem o danou osobu. Tečka. Nic nového pod sluncem. A to příběh vznikl v roce 1774!

 

Scéna jako vždy variabilní

Scénu navrhla Lenka Odvárková. Nápad (od začátku do konce) se sterilní a strohou policejní vyšetřovnou (stůl, židle, notebook, kopírka) je studený a zebe. Pár rekvizit, improvizovaný skleník, co nabízí vhled do soukromí domu i pokoje, dotvářejí scénu k pestré variabilnosti. Hra hraje s naší fantazií a jde to celkem snadno. Chápeme, soucítíme, vidíme a horlíme.

 

Kvartet hraje jak z partesu

Čtveřice herců nepřehrává, promyšleně tlačí děj do drsného konce, a přesto dodržuje odstup. Kaleidoskopicky nám ilustruje a dokládá citacemi epizody, jež jsou uvozené datem, kdy se odehrály. Jak když vyšetřovací tým skládá puzzle případu. A přece jsme v tom po uši. Jsme s nimi a chvějivě tušíme, kam se to řítí.

 

 

Dobrá práce režiséra, herců a zásluha dramaturgyně Kristýny Čepkové.

 

V hlavní roli objevíme hostujícího Kryštofa Krhovjáka (Werther). Multifunkční to osobnost se zkušenostmi z TV i divadelních projektů (Venuše, Meet Factory aj.). Lottu, ale i slečnu B. ztvárnila mnohotvárná Kristýna Podzimková, kmenová herečka D21. O Haně Mathauserové už zmínka byla. Bez ní by to celé nebylo tak vypointované, jak bylo. Její tečky i rozehrávky, gesta a bonmoty tvrdily hru jako basa muziku.

 

A Michal Dudek (Albert)? Další pilíř D21? Měl tentokrát méně prostoru. Suchara ustál s přehledem, zoufalce zmítajícího se mezi soukromým životem a prací také, a stejně tak na něj vybylo i pár správných hlášek a gagů.

 

 

 

 

 

Co dodat?

Dvě poznámky. Oficiální a soukromou. Nejprve oficiální. Goethovo Utrpení mladého Werthera se tenkrát stalo bestsellerem a ovlivnilo nazírání mladých. Sebevražda se stala romantickým gestem. Román měl fenomenální úspěch, ale autor se už od něj pak spíš distancoval. Dost to souvisí s jiným Goethovým počinem – Götz von Berlichingen. Hrdina žije podle ideálu „Sturm und Drang“/Bouře a vzdor (ta slova se v inscenaci objeví bez bližšího vysvětlení, psána Wertherem na tabuli!). Pro hnutí byl hrdina aktivní, hrdý a vzdorný, toužil po nezávislosti, žil přátelstvím, láskou a přírodou.

 

A ta soukromá poznámka? Psal se rok 1968, když autor těchto řádek nosil své první básně a texty do ´Experimentální zájezdové scény Maringotka´, založené a vedené paní Zuzanou Kočovou (režisérka, autorka a herečka) podle idejí jejího zesnulého manžela - E. F. Buriana. Té autor těchto řádek svěřoval své první práce a ona mu je s citem, leč objektivně, hodnotila. Asi hodně s citem a hodně moudře, neboť se psaní věnuje už půl století a půl života se jím i živí. A právě v Maringotce se prvně seznámil s dramatizací, realizovanou touto scénou, s divadelním zpracováním Goethova románu Utrpení mladého Werthera. A… a přiznává, že si už vůbec na tu inscenaci nepamatuje. Snad vinou v té době 16 let nezralosti, snad inscenací samou.  Od té doby se hra u nás inscenovala víckrát. Ale míjela ho. Až teď na sklonku žití, na konci oběžné dráhy, se s hrou setkává znovu. A pak, že dějiny nejdou do kruhu…

 

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Záhřebská 21

 

Stopáž: 75 minut bez přestávky

Premiéra: 12. 1. 2018

 

Hodnocení:  100 %

Richard Koníček

Foto: Tomáš Kunst, Ing. Olga Koníčková (1x)  

www.divadlod21.cz

Činnost Divadla D21 v roce 2018

Magistrát hl. m. Prahy

podpořil finanční částkou

ve výši 900 000 Kč.

Děkujeme!