Utajované násilí: Architektura a francouzská válka v Alžírsku aneb vojensky připravený labyrint k záchraně odumírajícího koloniálního režimu…

05.10.2018 13:38

Galerie VI PER - Praha

26 . 9. – 10. 11. 2018

 

Na zahájení výstavy Utajované násilí: Architektura a francouzská válka v Alžírsku jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz seznámili s bezpříkladnou instalací novinových výstřižků (V CIZÍ ŘEČI - FRANCOUZŠTINA), kdy se horní část expozice zmnožovala  v zrcadlech jako část dolní jako jakýsi symbol ponoru do dosud nám neznámé problematiky. Připadali jsme si tudíž jako v labyrintu.

 

Pokud jde o alžírskou válku, byl to pro nás vhled do zákulisí války, tudíž jisté překvapení, protože jsme o tom a o válečném utrpení domorodého obyvatelstva dosud nic neznali.


V období alžírské revoluce (1954 - 1962), neboli alžírské války o nezávislost, francouzské civilní a vojenské úřady cíleně a zásadním způsobem reorganizovaly městské a venkovské oblasti Alžírska, drasticky  a násilně přeměňovaly jeho zastavěné prostředí, rychle vystavěly novou infrastrukturu a vybudovaly nové osady na strategických místech. Účelem toho všeho bylo chránit francouzské hospodářské zájmy v Alžírsku a udržet Alžírsko pod francouzskou koloniální nadvládou, která zde panovala od roku 1830.


Výstava se zabývá pouze 1 aspektem těchto územních přeměn, a to výstavbou vojensky spravovaných táborů, přezdívaných centres de regroupement (přeskupovací či sdružovací centra), situovaných ve venkovských oblastech Alžírska. Vznik těchto prostor vycházel z vytváření zakázaných zón - prostorů umožňujících neomezené užití palných  zbraní - a vyvolal masivní nucené přesídlování místních obyvatel.

Speciální vojenské jednotky, zvané Sections administratives  spécialisées (SAS, Zvláštní administrativní oddíly), dohlížely na evakuaci zakázaných zón, přeskupování alžírského obyvatelstva, budování dočasných a trvalých táborů, přeměnu velkého množství trvalých táborů na vesnice a zároveň tak monitorovaly každodenní život alžírských civilistů. Cílem tohoto přeskupování bylo oddělit Alžířany od vlivu národně-osvobozeneckých bojovníků a ztěžovat jejich případnou psychologickou a materiální podporu.

 

O přesném počtu táborů vybudovaných během války,

lidí donucených opustit své domovy

či

zničených vesnic se diskutuje dodnes.


Výstava Utajované násilí: Architektura a francouzská válka v Alžírsku 

vychází z francouzských vojenských fotografií a filmů,

vytvářených  propagandistickými týmy

Service cinématographique des armées

(SCA,  Armádní kinematografický úřad)

a

z dalších veřejných i soukromých  zdrojů.

 

Expozice se zabývá se určitými aspekty evakuace alžírského venkovského obyvatelstva a stavebními procesy i životními podmínkami ve zmíněných táborech (mnohdy obranu tábora z donucení  zajišťovali samotní Alžířané, či si museli sami budovat vlastní přístřešky). Odkrývá metody, jakými se francouzská koloniální vláda pokoušela změnit vojenský účel táborů v návaznosti na mediální skandál roku 1959. Odhaluje vnitřní vztahy mezi architekturou, vojenskými opatřeními, koloniální politikou a plánovanou produkcí a distribucí vizuálních záznamů.

Samia Henni

  • působí jako profesorka dějin architektury a urbanistického vývoje na Cornellově univerzitě
  • je autorkou knihy Architecture of  Counterrevolution: The French Army in Northern Algeria (gta Verlag,  Zurich 2017)

 

Kurátorka: Samia Henni
 

Děkujeme:  Michel Cornaton, Mary McLeod, Lucie Moriceau, Véronique Pontillon, Sabine Sarwa, Nadine Schütz, Pascal Schwaighofer, Daniel  Sommer, Philip Ursprung, Damien Vitry, Clément Willemin, Pierre Willemin
 

180 00 Praha 8 - Karlín

Vítkova 2

Máme otevřeno:

Středa - pátek: 13.00 – 19.00 hodin

sobota: 12.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 


Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.vipergallery.org