Universal Hospitality 2 aneb ´which nationalism is better?´ či vítěz bere vše…

31.03.2017 08:53

Centrum současného umění FUTURA – Praha

3. 3. – 16. 4. 2017

 

 

Na vernisáži společné výstavy, již připravili umělci z celého světa a zaplnili tak všechny prostory mýtické smíchovské Futury, jsme za www.www-kulturaok-eu.cz mnohé vyfotografovali, přestože to nebylo vše  možné zvládnout…  a to musíme ještě podotknout, že další 2. část výstavy Universal Hospitality 2 se koná  od 3. 3. – do 28. 5. 2017 v Meetfactory a Kostka Gallery. Tam už jsme vůbec nedorazili. Škoda. Těch akcí je tolik, že to www.www-kulturaok-eu.cz prostě ne vždy zvládneme.  A zde v článku se také zmíníme jen krátce o některých umělcích. Doporučujeme proto osobní návštěvu mnohobarevné expozice...

 

Universal Hospitality 2 je pokračováním projektu Universal Hospitality realizovaném v rámci Vienna Festivalu 2016. Výstava se ve Vídni se zaměřovala na téma migrace v politické situaci tehdejší doby. Pražské výstavy čelí o pouhý rok později mnohem více zdevastované krajině politického zmatku po brexitu,pokusu o převrat v Istanbulu a atmosféře odvety. Populismus s stává běžným i v rozvinutých zemích. Evropská unie se rozpadá, ohrožená brexitem, agendou ultrapravicových stran v západních zemích a východoepropským nacionalismem a korupcí. Demontáž prvků demokracie, autoritářství posilování státní kontroly se objevují i ve státech zaoceánských.

 

Název výstavy

je odkazem na humanistické myšlenky osvícenství a  rozvíjí Kantovu ideu kosmopolitismu – světoobčanství.

Záměrem výstavy

je oslovit inherentní paradox – pohostinnosti ale v rámci národního státu, tím, že analyzuje struktury nacionalismu a populismu. Zároveň se snaží udržet při životě potřebu, i kdyby pouze symbolicky, ´absolutní pohostinnosti´ - řečeno slovy Jasquese Derridy, abychom dokázali předjímat lepší řešení společného žití s ´cizincem´….nasměrováním pozornosti na sdílenu etymologii anglického výrazu s jeho protikladem, nepřátelstvím (anglicky – hostility´)nás výstava konfrontuje s realitou existující pohostinnosti,která je omezená a ovládaná institucemi ostrahy hranic, policejní a státní kontroly exkluze a inkluze…

 

Jak název  výstavy naznačuje, projekt Universal Hospitality zahrnuje kritická díla a postoje ve snaze proniknout mlhavým a neusazeným scénářem přítomnosti, a rovněž díla uvažující o jinakosti, obhajující nadnárodní princip a společenské uznání a vytvářející prostor i pro platformu pro nové způsoby uvažování o komunitách nad rámec fyzických i mentálních hranic.

 Sociálně angažovaní umělci nahlížejí za Potěmkinovu kulisu a snaží se najít vzájemné souvislosti a hnací impulsy za sestupnou sociální spirálou. Výstava má za cíl stimulovat hlubší porozumění mechanismům na pozadí těchto změn, a snaží se podněcovat k dalším sociálním pohybům. Vedle kritického postoje se rovněž snaží posilovat otevřený odpor. Namísto předkládání nezávazné zábavy nabízí výstava jistý druh vizuální analýzy složitých společenských procesů v neklidných časech.

 

Vystavující umělci

Halil Altindere, Selda Asal, Anca Benera / Arnold Estefan, Dante Buu, András Cséfalvay, Yevgeniy Fiks, G. R. A.M., Ferenc Gróf, Núria Güell, Erdem Gündüz, Gülsün Karamustafa, Szabolcs KissPál, Martin Krenn, Damian Le Bas, Lőrinc Borsos, Victor López González, Michal Moravčík, Marina Naprushkina, Csaba Nemes, Martin Piaček, Tomáš Rafa, Oliver Ressler, Pavel Sterec, RAFANI, Hito Steyerl, Artur Żmijewski

 

Wandering Wombs: Full stop (.), Time/umělkyně: Ivana Králiková/kurátorka: Marina Vale Noronha

 

Full Stop (.), Time začíná nečekaně jako cyklus. Cyklus samotný je časová konstrukce, která umožňuje něco ukončit. Zanechte za sebou to, co je pravděpodobné a předvídatelné. Zatímco tohle čteme, Wandering Wombs nejspíš mají zpoždění s obvyklou přípravou a plánováním výstavy. První menstruace výstavy ve Futuře přichází a WW prochází krizí a pocity úzkosti běžnými při tomto postupném stavu/procesu  u většiny ženských ústrojí.

 

Výstava ve Futuře začíná zvolna, její načasování je totiž nesouvislé. Doba trvání výstavy se shoduje s jejím vlastním menstruačním cyklem, trvá od 3. 3.řezna do 16. 4. 2017 a a její délka je fyzicky ovlivňována různými hormonálními stavy tohoto cyklu. V těle výstavy se během její periody dějí rozličné změny. Co se stane odteď ještě musí být objeveno. Bude to stvořeno v čase.

Dostáváte se do výstavy přes vernisáž. Od této chvíle pronikáte do ženského prostoru v jeho maximálně zvětšené podobě, kde se všechny barvy mění v odstíny terakoty. Můžete se cítit jako uvnitř vybuchlé dělohy, vyrobené z cihel, která vylučuje nekonečnou zásobu hormonu železa pro všechny.

Časový mechanismus, nazývaný Hlavní měřič času spouští a znovu přerušuje části výstavy. To je možné sledovat pouze prázdnými hodinkami. Pára, teplotní výkyvy a hraniční zvukové vibrace jsou malé portály do ženského chápání času. Času, který nemá precedent - je nepravidelný a nepředvídatelný, jako menstruační cyklus. Časoprostorový konstrukt, který dovoluje uměleckým dílům (a vám samotným) zažít osobní nepohodlí ve formě výstavy a zabývá se tím, co ještě stále není společností plně přijato: menstruačním časem.

Wandering Wombs (WW, Putující dělohy) je men-struační iniciativa Ivany Králikové a Mariny Valle Noronhy. WW pracují ve prospěch chápání času, sledující menstruační cykly - nepravidelné, nepředvídatelné - a je všemi bez rozdílu chápáno jako norma v reálném životě. WW předpokládají, že menstruují všichni, nejen ženy takto předurčené po narození. Nejde nutně o umělecký projekt, ale spíše o společenskou první menstruaci. Budoucnost je žena.

Brud: Thingamajig

Thingamajig se volně inspiruje perskou pohádkou z období renesance Tři princové ze Serendipu, jejíž hrdinové ´dílem náhody a vlastní prozíravosti objevovali věci, po nichž nepátrali.´ Po dlouhé a bouřlivé cestě, která začala u básně Hašt Behešt (Osm rajských zahrad) súfijského učence Amira Khusroa, byl příběh Serendip přeložen do angličtiny skrz arabštinu, řečtinu, latinu, italštinu a francouzštinu. Serendip je persko-arabský výraz pro Srí Lanku (dříve Cejlon). V anglicky mluvícím světě je příběh znám jako zdroj slova serendipita, které vytvořil Horace Walpole, když si vzpomněl na část ´legrační pohádky´, v níž tři princové ´dílem náhody a vlastní prozíravosti´rozpoznají náturu ztraceného velblouda. Thingamajic je anglický lidový výraz pro ´něco, co lze jen těžko zařadit nebo jehož název je neznámý či zapomenutý.´

 

Po Brudově nedávném výpadu do světa kinoteátru je Thingamajic strukturován jako soubor krátkých popisků natočených různými divadelními a filmovými technikami. Scény odkazují na dějiny zprostředkovaného obrazu a jsou volně propojeny do rámcového příběhu. Toto je tedy poslední inkarnace panoptikonu: obrácená, uhlazená, vševědoucí a hrozivá. Prvními příklady jsou staroindické eposy Mahábhárata, Rámájana, Višnušarmanova Pančatantra, Syntipadův příběh Sedm chytrých pánů a sbírky bajek Hitopadéša a Vikram a upír. Mezi západní příklady patří Pohádky z tisíce a jedné noci, Dekameron či Canterburské povídky. Thingamajic do sítě zaplétá i postavy z počátků Dada, a to všechny osobnosti z kruhů kolem Café Zurich na počátku první světové války.

V pamětihodné sexuální scéně se objeví Tristan Tzara, James Joyce, Vladimir Lenin a dokonce i Lev Trockij. Čtyři zářící maskované postavy pochodují, jak se jim zachce, a papouškují choreografii z Beckettovy hry Quad (1981-1984). „Naše praxe je eliptická,“ tvrdí umělecký kyborg Brud, jenž komunikuje prostřednictvím fluktuací v éteru. „Umělecké dílo by mělo být tak lehké, jak to je jen možné. Snažíme se odstranit vše, co lze.“ Představení dominuje minimalistická paleta černé, červené a bílé. „Ultrafialové, denní a infračervené světlo, barvy fašismu a anarchie“ vysvětlil Brud.

 

 

Kurátoři/Galerie Kostka, Meetfactory: Edit András, Ilona Neméth, Birgit Lurz, Wolfgang Schlag

Poděkování: Michal Novotný & Futura, Reaktor, RIAT, Mattias Tarasewicz, Ulf Philipowski, Kacper Raczkowski, David Lindinger, Simon Weber-Unger, Freud-Haus-Museum, Frank Gibiser, Johann Milchram, MQ.

 

Výstava Universal Hospitality 2 probíhá ve spolupráci s MeetFactory. Po úvodní performance ve Futuře se vernisáž přesunula do Meetfactory, kde ve 20.30 hodin proběhla performance Ference

Futura

150 00 Praha 5

Holečkova 49
Máme otevřeno: středa – neděle: 11.00 – 18.00  hodin

Vstup: volný
 
MeetFactory, Galerie Kostka

150 00 Praha 5

Ke Sklárně 3213/15

Máme otevřeno denně: 13.00 – 20.00 hodin

Vstup: dobrovolný

Tomáš Rafa - Nový nacionalismus v srdci Evropy

www.meetfactory.cz/en
www.facebook.com/MeetFactory 
www.futuraproject.cz/en 
www.facebook.com/FUTURA-102230849238

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková