UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK! aneb slavíme 130 let od založení školy

21.01.2016 11:14

Národní galerie, mezanin Veletržního paláce - Praha

9. 1. - 13. 3. 2016

 

Nudná je dokonalost“,

Martin Kotoul

 

Na vernisáži výroční výstavy Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nám představili výběr studentských prací, které vznikly v průběhu školního roku 2014/2015. Zároveň se výstava stala reprezentativním zakončením oslav 130 let od založení školy.  Výstavu zahájil rektor VŠUP, prof. ak. arch. Jindřich Smetana.

Expozici tvoří vybrané práce ze všech 23 ateliérů i výstupy studijního programu v anglickém jazyce Visual Arts. Kromě samotných exponátů se výstava pokouší prostřednictvím komentářů odborné veřejnosti přinést i kritický pohled na problematiku uměleckého školství či samotné instituce. UMPRUM ATTACK! by rád posunul kupředu kritickou diskusi, která by přinesla škole další zpětnou vazbu, a veřejnosti zároveň tuto instituci představila jako prostředí otevřených experimentů, tvořivého chaosu, profesionální disciplíny, hrdé tradice i nutkání vymezit se proti ní. 

 

 

 

Na umělecké školství můžeme nahlížet jako na neustálý proces institucionalizace a de-institucionalizace, budování, setrvačnosti a konstruktivní anarchie, profesionální disciplíny a riskantních průzkumů. 130 úctyhodných let UMPRUM se vepisuje do dějin designu, architektury, užitého i volného umění v českých zemích, v nichž profesoři, studenti a hlavně absolventi zaujímají specifické místo.

 

UMPRUM ATTACK! je platformou pro diskusi, která oživuje vzájemnou interakci školy a vnějšího prostředí.

 

 

Vystavené práce studentů byly vybrány podle klíče tu většího, tu menšího ataku směrem k oboru, médiu či konvenci a současnému světu vůbec,“ popsala koncepci výstavy Iva Knobloch - jeden z kurátorů.

 

Kromě toho byl kurátory osloven okruh kriticky i pozitivně vyhraněných osobností, často se zahraniční zkušeností, které se zamýšlejí nad systémem výuky a situací absolventů tak, jak školu v minulosti či současnosti zažili (Dominika Applová, Helena Doudová, Vlastimil Havlík, Pavel Hnilička, Matěj Chabera, Ondřej Chorý, Olo Křížová, Michal Kuzemenský, Petra Matějovičová, Aleš Najbrt, Petr Nový, Sylva Petrová, Tomáš Pospiszyl, Veronika Ruppert, Evžen Šimera, Alan Záruba).

 

„Při promýšlení instalace i katalogu byla v našem podvědomí výstava This is Tomorrow, která v roce 1956 v Londýně ukázala nový pohled na kreativní činnosti a jejich smysl,“  vysvětlila Iva Knobloch.

 

Výstava nebyla koncipována jako přehlídka jednotlivých děl, ale jako kolektivní, multidisciplinární tvorba prostředí. Výstava UMPRUM ATTACK! měla předpremiéru v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, kde bylo soustředěno do jednoho ´Attack environmentu´ vše.

Fotograf Václav Jirásek pak nasnímal tento celek – který mohl připomínat kabinet kuriozit, surreálné prostředí, scénografii imaginárního prostoru.

 

Působivost výběru spočívá hlavně v tom, že jsme  zde v jednom prostoru koncentrovali to nejdůležitější, co UMPRUM charakterizuje – totiž vzájemné ovlivňování a výměna energie mezi studenty samými, která je neřízená, ale o to bezprostředně intenzivnější.

 

Hádejte, co to je?

(video)

 

Co  www.www-kulturaok-eu.cz  zaujalo nejvíce?

  • Tereza Ledvinová:  Tričko s kovovou srstí

Tričko je významný médiem v naší společnosti, a přesto tím nejobyčejnějším, co nosíme. Jak je možné, aby něco tak jednoduchého a téměř neměnného stálo dolar, nebo i stovky dolarů? Špendlíky, které svoji vahou deformují původní tvar trička, představují záměrné navyšování ceny.  Dílo je stále nedokončené, bude do sebe absorbovat další a další špendlíky, a to až do té doby, kdy bude jeho váha i cena natolik neúnosná, že se celé rozsype.“

 

(Ateliér supermédií (doc. Mgr. David Kořínek)

Tereza Ledvinová - Šaty, Tričko s kovovou srstí)

 

 

 

 

  • Markéta Jáchimová: Šestý obraz

„The Sixth Image (Šestý obraz) zpracovává výřez stromů z obrazu ´Ostrov mrtvých´ malíře Arnolda Böcklina a představuje je v monumentálním měřítku, aby divák stál tváří v tvář temnotě lesa. Sama technika se zde stala tématem, vznikající formát 300 x 250 cm umožnil mnohem větší svobodu, a to nejen pro technické řešení (od frotáže k čisté malbě), ale i pro výraz hloubky barevnosti (vlastnoručně míchaná černá barva,) která vtahuje diváka do prostoru obrazu, děje a zároveń modeluje masu stromu (ten se proměňuje v závislosti na denní době). Zážitek temnoty barvy, patos smrti připomínající interiéry spalovny či nemocnice s její sterilitou je podporován kontrastem rámu a mnohdy i kontrastem zářivek.“  

 

(Ateliér malby (vedený doc. Ak. mal. Jiřím Černickým) Markéta Jáchimová – The Sixth Image)


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/marketa-jachimova%3a-%c2%b4vyskyt%c2%b4aneb-kdyz-ve-tme-na-nas-ceka-pohadkovy-duch-/

 

Kurátoři výstavy:  Lukáš Fišárek, Petr Krejzek, Iva Knobloch a Pavla Pauknerová Architektonické řešení: Ondřej Císler

Grafické řešení: Jonatan Kuna a Daniel Šmíra

Fotografie: Václav Jirásek

Produkce výstavy: Šárka Váňová a Ondřej Čech (Studio Griff)

 www.umprum.cz

 

VŠUP – Vysoká škola umělecko-průmyslová |v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885.

Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce.

Důkazem je množství úspěšných absolventů,

kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky.

Škola je rozdělena na 6 kateder

architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění.

Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry podle své odborné specializace,

vedené uznávanými osobnostmi.

 

170 00 Praha7

Dukelských hrdinů 47

Máme otevřeno denně mimo pondělí: 10.00 – 18.00 hodin 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková