umění z guggingu.!/ kunst aus gugging.! aneb rakouský art brut po 20 letech opět v Praze!

26.06.2018 10:08

Rakouské kulturní fórum/RKF  - Praha

21. 6. ‑ 21. 9. 2018

 

Poslední předprázdninová výstava v Rakouském kulturním fóru nazvaná umění z guggingu.!, na kterou jsme za www.www-kulturaok-eu.cz byli pozváni, měla netradiční úvod. Vždy pozorný a distingovaný hostitel, Dr. Andreas Schmidinger, ředitel RKF, nás totiž uvítal česky, a ne jako obvykle ve svém mateřském jazyce. Nebyl to projev dlouhý, nakonec se ředitel RKF přece jen vrátil k němčině, ale i tak sklidil zasloužený potlesk nás přítomných novinářů a odborníků. A jeho až příliš skromná poznámka na závěr, že doufá, že jsme mu rozuměli, byla zbytečná. Rozuměli. A poděkovali. Byl to prý jeho vůbec první veřejný projev v českém jazyce…

 

Co nám Andreas Schmidinger sdělil

 

Uvedl nejnovější výstavu, která je do jisté míry pokračováním kontaktu světově unikátní umělecké instituce jakou je Muzeum gugging s Prahou. Naposledy se totiž tento světově proslulý kulturní stánek v Praze představil v roce 1998, tedy před dvěma desítkami let a bylo to v Národní galerii. Dr. Schmidinger si tedy považuje za čest, že druhá takto mimořádná výstava se koná právě v Rakouském kulturním fóru. V rodném jazyce nám pak ještě popřál krásné léto, a ujistil nás, že Rakouské kulturní forum nebude ani v létě zahálet, neboť má mimo tuto celoletní výstavu připravenu řadu akcí mimo středisko, ve veřejném prostoru a dokonce i mimo Prahu. Stačí sledovat web Rakouského kulturního fóra a budeme vědět vše přesně a včas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo pak dostala zástupkyně Muzea gugging

Sympatická mladá dáma nás s nadšením a zaujetím pro věc informovala především o tom, že i když uplynuly od minulé výstavy děl umělců z Muzea gugging dvě desítky let, přesto je zde kontinuita obou výstav. Na současné výstavě jsou totiž zastoupeny mimo jiné i práce umělců, kteří už svá díla představili na té 1. pražské výstavě, i když většina vystavených prací je už i od jiných autorů. Dále nás podrobně seznámila s historii Muzea gugging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Muzeu gugging

Muzeum gugging zaujímá jedinečnou pozici mezi rakouskými muzei a je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních galerií prezentujících art brut.

Umělci z Guggingu patří mezi klasiky výtvarného stylu art brut - umění, které ve 40. letech 20. století definoval Jean Dubuffet jako neovlivněné syrové umění. V roce 1970 se konala 1. výstava jejich děl umělců z Muzea gugging ve vídeňské „Galerii St. Stephan“. Tuto výstavu lze považovat za začátek pozdějšího nebývalého vzestupu představitelů art brut v uměleckém světě. Dnešní pracovní podmínky a společenské uznání těchto umělců se už zcela změnily a umělci z Guggingu jako např. Johann Hauser, August Walla a Oswald Tschirtner jsou mezinárodně známí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musíme si uvědomit, že první díla pozdějších uznávaných umělců z Guggingu byla díly pacientů psychiatrické kliniky poblíž Vídně. Tehdejší šéflékař totiž nechal na sklonku 40. let 20. století z vědeckých, a to ryze psychiatrických důvodů, pacienty volně malovat. A zjistil, že některé výtvory některých klientů jsou nebývale invenční. Publikoval pak o tom odbornou studii v určenou pro psychiatrické kruhy. Ty ale výsledky experimentu nijak zvlášť nezaujaly. Překvapivě však zaujaly tehdejší neoficiální výtvarnou scénu tehdejší umělecké Vídně, která objevila v dílech autorů mimořádný umělecký potenciál. Tvorba těchto svébytných talentů totiž plně odpovídala definici Dubuffeta a jeho výkladu stylu art brut.

 

 

 

 

 

 

 

 

K uznání umělců z Guggingu však vedla ještě dlouhá cesta. Zmíněná výstava ale v roce svého konání, v roce 1970, veřejnost seznámila s líhní autorů, soustředěných v jednom z vyhražených pavilonů léčebny, a uznala ji za právoplatnou a plně uměleckou svébytnou instituci. Instituci, která se posléze stala světovým pojmem.

 

O výstavě

Výstava uspořádaná v Rakouském kulturním fóru je výstavou průřezovou. Tedy výstavou zahrnující jak díla z počátků Muzea gugging, tak díla nejnovější. V přízemí RKF najdeme 21 maleb a kreseb, v 1. patře RKF jde o (neprodejní)  výstavu 12 plakátů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle expresivních a silně zbarvených obrazů Augusta Wally tak upoutá pozornost i zcela současné umění. Graficky mimořádná díla tu vedle erotična v nevinných pastelových barvách nabízejí detailní extravagantní obrázky map, či naopak redukovaných abstraktních předmětů. Výstava kunst aus gugging.! - umění z guggingu.! nás nechává v přímém kontrastu nahlédnout jak do minulé, tak do současné tvorby tamních umělců a zprostředkovává nám zajímavý vhled do rozmanitosti tvůrčích projevů autorů tvořících v Muzeu gugging.

 

Muzeum gugging tak v nové expozici představuje díla z pěti desetiletí místní umělecké tvorby. Těžištěm výstavy ovšem současná generace umělců: Laila Bachtiar, Leonhard Fink, Helmut Hladisch, Arnold Schmidt, JürgenTauscher, Karl Vondal nebo Günther Schützenhöfer, tedy nových umělců, jejichž - hlavně grafická díla - ovládají velkou část výstavy. Vystavující Johann Garber zde pak dokládá kontinuitu a spojení mezi generacemi.

 

Mnohá z děl, která nás mimořádně zaujmou, lze dokonce po skončení výstavy zakoupit a začlenit je tak do soukromých či veřejných sbírek a ponechat na našem území.

 

Troška historie neuškodí

  •  2007: byla Dolnorakouská zemská psychiatrická klinika v Guggingu zrušena
  • na okraji bývalého rozsáhlého nemocničního areálu se v současné době nachází komplex Gugging Art Center,
  • složený z dílčích institucí jako jsou:  
  • muzeum gugging, galerie gugging, veřejný ateliér, Dům umělců, který slouží jako  rezidenční areál pro lidi s uměleckým talentem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha

Jungmannovo náměstí 18

Máme otevřeno kromě rakouských a českých svátků: po - pá: 10.00 – 17.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, rkf, gugging

 

 

www.rkfpraha.cz