Umění a Stín/ art and shadow aneb když umění bez stínu věřit nemůžeme?!

05.03.2014 15:39

Umění´ -  České centrum Praha (i v suterénním prostoru)

6. 2. – 23. 3. 2014

 

´Stín´ - Galerie NoD – Experimentální prostor – Praha

6. 2. – 17. 3. 2014

 

Kurátorská dvojice Edith Jeřábková a Dominik Lang připravili výstavu, kterou si můžeme ještě  si prohlédnout  v prostorách Českého centra Praha a v Galerii NoD. Představuje umění studentů vídeňské a dvou pražských vysokých uměleckých škol. Rozsáhlý projekt vznikl ve spolupráci Českých center, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.

 

Názvem ´Umění a Stín´  vyjadřujeme zdánlivý rozpor mezi uchopitelným a neuchopitelným, čímž klademe otázky na téma ´co je umění?´ a ´jak je vlastně umělecké dílo konstituováno svým stínem?´ Přehlídka sestává ze dvou částí. První s názvem ´Umění´  se v Českém centru Praha jsme zaměřili na prostorové formy. Naopak díla plovoucí po zdech jako ´Stín´ jsou základem instalace v galerii NoD.

 

Výstavu na myšlenkovém pozadí eseje ´Umění a jeho stín´ od italského teoretika a filosofa Maria Pernioly (1941) budeme dále rozvíjet v průběhu celého roku 2014 ve formátech několikadenních workshopů, seminářů, prezentací, výstav, sbírky a publikace a budeme navazovat vztahy s dalšími kulturními institucemi a školami jako jsou Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ad. Jedním ze závěrečných článků projektu, který ovšem otevřeme dalšímu pokračování, bude reciproční výstava studentů všech tří škol ve výstavním prostoru Akademie ve Vídni.

 

Co je umění ?

Mnozí tušíme, někteří to dokonce víme nebo alespoň máme ten pocit. Stínem je pro Perniolu oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň. Není to nasvícený artefakt, který Perniolu zajímá, ale jeho pozadí, důvody k jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože jsme výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují.

 

Očekávejme, že tato výstava ve svých dvou částech "Umění" a "Stín" a vídeňské části třetí “Slunce svítí do zaprášeného kouta” nás zavede do různých krajů modernity, ať už toto zaklínadlo znamená Atény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy a na poličky, memorabilia, zahlédnuté motivy, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. ( z tiskové zprávy)

 

Vystavující umělci:

Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz, Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarov, David Krňanský, Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania Strouza, Roman Štětina,Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin Zvěřina

 

 Kurátoři:  Edith Jeřábková a Dominik Lang - výtvarník i čerstvý laureát Chalupeckého ceny

 

A ještě fotečku k výstavě, která probíhala souběžně v NoD Mini

´Podklady stereotypu´ - NoD Mini | Eliška Perglerová:

5. 2. – 16. 2. 2014

 

Kolik energie a úsilí jsme schopni věnovat dosažení pocitu mít se dobře a co se v dnešní době za tímto termínem skrývá? Jsme ochotni vzdát se nižšího ve prospěch vyššího, nejen v materiální, ale možná právě v materiální rovině? Autorka ve svém projektu pracuje s momentem: vyzdvižení fragmentů původně funkčních předmětů na vysoké, ale vratké nohy, jako snaha zřídit si pohodlný život za cenu ztráty jeho smyslu.

Stereo typ jako vzorec chování, který je třeba dodržovat, zažitá představa, jak má něco být. Nalezneme zde předměty, které ztratily sovu užitnou funkci, jsou povýšeny na něco však, co se zdá být lepším. Je zde patrný moment destabilizace a destrukce objektu, jeho formy a hmoty.  Mohli jsme zde zhlédnout šestici objektů- nůši, dřevěnou desku, přepravku, štos novin, zavařovačku a kýbl s barvou v jejich přirozeném prostředí, tedy ve sklepě.

(kurátorka: Veronika Zajačíková)

 

České centrum – Praha  1

Rytířská 31

Vstup: volný

Máme otevřeno:

pondělí – pátek: 10 – 17. 00 hodin

www.prague.czechcentres.cz

 

Galerie NoD – Praha 1

Dlouhá 33

Hodnocení: 75 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka