Uměleckoprůmyslové museum v Praze U(P)M aneb Director's Choice! Začínáme!!!

22.11.2017 09:54

 

 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum - Praha

Director's Choice! /15. 11. 2017 – 25. 3. 2018

 

Trvalo to dlouho či krátce, co nás – Pražany – opustilo pražské Uměleckoprůmyslové museum? Cudně zahalené závojem lešení a místo uměleckých předmětů všude plno suti, stavebníků, restaurátorů a jejich vybavení?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedlouho z hlediska času - jen 3 roky. Ale z návštěvnického hlediska to bylo až dost – celé 3 roky! Ale vše je už zas, jak má být,  U(P)M je, kde má být a má pro nás opět dveře dokořán. Navíc omládlo, vyspělo, aniž by ztratilo noblesu interiéru, zmodernizovalo se a má před sebou další etapu bohulibého působení. Je svým posláním totiž nezastupitelné. Tak jsme mu v té jeho nesnadné tříletce drželi palce, jak se dalo.

 

U(P)M (jak) znovuzrozené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouho Pražany, zejména těmi kultury milovnými a umění oceňujícími, očekávaný den D nastal 15. listopadu 2017. A náš web www.www-kulturaok-eu.cz u toho samozřejmě nemínil chybět. Dějinné události je přece dobré vidět a zažít na vlastní oči a uši.

 

Je pravda, že první tři dny provozu (15. - 17. 11. 2017) byl vstup do muzea a na první – pilotní, ukázkovou výstavu Director's Choice - pro veřejnost zdarma. Otevřeno bylo od 10 do 18 hodin, ale odolejte tomu nespatřit to vše jako první. Nebo – přesněji – mezi zástupy těch prvních.

 

Vždyť už jen ty interiéry budovy jsou ohromující samy o sobě. A prosty – až na sál oné zmíněné výstavy – exponátů. Takže zatím jen čistá a nádherná architektura. Moment, který se už nikdy nebude opakovat. Sály se naplní exponáty a divák bude věnovat pozornost jim, zatímco interiér a zdobnosti sálů mu budou unikat. Tak i proto náš chvat za prvními dojmy.

 

Muzeum startuje na plný plyn

Současně s otevřením, se rozjíždí v muzeu série doprovodných programů nazvaných moderně a souborně ´UPkemp´. Oč jde? Oživlé muzeum ještě víc ožije četnými workshopy, přednáškami, ba i divadelními představeními a dokonce - pro zájemce - třeba i ranní jógou. Využívá se tím svůdná možnost pobýt a duševně se povznést v prostorách muzea s geniem loci.

Podrobnosti o programu najdeme www.upkemp.cz a facebooku UPM.

 

Director´s Choice

Název první výstavy je něco jako dávné středověké ´právo první noci´. Zde ale nejde o nic takového jako tenkrát, ale o právo prvního - osobního - výběru exponátů pro první průřezovou, tak trochu degustační, výstavu, který si – a to je to podstatné - provádí podle svého sama ředitelka muzea, tedy paní Dr. Helena Koenigsmarková. A že si vskutku dala záležet (je o ní známo, že je velmi dobrá organizátorka)…

Uspořádala reprezentativní výběr ze sbírek muzea, kde představila nejvýznamnější díla oborů uměleckého řemesla, užitého umění i designu.

 

Vždy exponáty něčím mimořádné. Od provedení po význam.

 

Výběr byl veden snahou volit taková díla, jež se stanou (a staly) i ozdobou a náplní publikace vydávané londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage Publishers ltd.v edici nazvané stejně jako výstava - Director’s Choice. Jde o edici, představující vždy sbírky jednoho světového muzea, které jsou uspořádané pohledem ředitele toho daného muzea.

Na výstavě tak vidíme bezmála 300 exponátů ze všech muzejních sbírek U(P)M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nábytek, sklo, móda, šperky, hračky i fotografie.

 

 

Výstava má 30 celků a dokumentuje tak fakticky také vývoj uměleckého řemesla od gotiky a renesance až po 20. století. Nechybějí díla Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara, Františka Víznera a další.

 

 

Knihovna UPM

Obnovena je samozřejmě i Knihovna UPM, největší to česká veřejná odborná knihovna, která je cílená na volné i užité umění design a architekturu. Doplňována je od vzniku (od roku 1887). Při prohlídce nás zaujal ale i vlastní sál studovny, kde je dál původní mobiliář stvořený arch. Josefem Schulzem, tvůrcem celé budovy. Doplňují ho identicky ale i původní barokní knihovní skříně sem přenesené z piaristického kláštera v Benešově (zabudované už při stavbě muzea, 1897 – 1900). Dodejme ještě, že knihovna je otevřena vždy od úterý do soboty.

 

Moderní vestibul neruší noblesní architekturu

Vestibul muzea je v jádru zachován, ale citlivě zmodernizován. Vede do něj v létě jistě lákavý vstup dříve pomíjenou, zdánlivě neexistující, zahradou ze Široké ulice (autoři zahrady jsou A. M.- Machoňová a Ladislav Machoň)). Uvnitř vestibulu – zabírá v zásadě témě celé přízemí budov - je i nový muzejní obchod. Náplní je tu především bohatý výběr odborných knih a časopisů tematicky orientovaných - jak také jinak – na design a užité umění. V obchodě ale najdeme i repliky originálů unikátních sbírkových předmětů, soudobý český design, originální autorskou módu, doplňky a hlavně nezbytné upomínkové předměty.

 

Času dost

 

 

 

V přilehlém parteru budovy nalezneme reprezentativní Café restaurant se zajímavým názvem ´Času dost´. Cílem je zklidnit návštěvníky, odpoutat je od vnějšího shonu, dopřát jim posílení při prohlídkách a příjemný pobyt, vytvořený pocitem, že dnes se nespěchá, že dnes je ´času dost´. A bylo. Pobyli jsme v blízkosti arch. Josefa Schulze, a to i téměř doslova ´času dost´ jsme měli i my. 

 

 

Centrum pro různé účely

Celý komplex přízemí budovy, tedy vestibul a restaurační část ale není samoúčelný. Počítá se totiž také s prostorami pro různé edukační programy a nachází se zde i přednáškový sál a výtvarný ateliér.

Milá je i malá, ale důstojná expozice věnovaná architektovi této budovy, arch. Josefu Schulzovi. Proto ta naše – až skoro fyzická – blízkost od této osobnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomeňme si, že Josef Schulz se narodil 11. 4. 1840 v Praze a zemřel (v 77 letech) 15. 7. 1917 v Krkonoších. Řadíme ho k nejpřednějším českým architektům a pedagogům 2. pol. 19. století

  • tvořil hlavně novorenesanční architekturu, nevyhýbal se ale ani jiným stylům
  • spolupracoval s arch. J. Zítkem
  • spolutvořili budovy Národního muzea, Rudolfina i Národní divadlo
  • k vlastním projektům arch. Josefa Schulze patří desítky objektů, a především pak UMPRUM 

 

Tři náročné roky

Rekonstrukci financoval vládní Program péče o národní kulturní poklad více jak 266 milióny korun. Díky rekonstrukci se ztrojnásobil výstavní prostor ve zvýšeném přízemí a zdvojnásobily se i zvýšené plochy pro stálou expozici. Muzeum nabylo do té doby netušených 2750 m² výstavních ploch. Souběžně byl pro uvolnění muzea stavěn centrální depozitář ve Stodůlkách. V roce 2016 se do nového depozitáře přesunuly z historické budovy sbírky i restaurátorská pracoviště. Centrální depozitář se nachází v ulici Červeňanského 2843/19, Praha 13 -Stodůlky. A lze tam i zavítat.

 

Investor UPM v Praze - stavitelé PSG-International a.s. a AVERS, spol. s r.o.

Kompletní rekonstrukce hlavní budovy a vedlejších objektů sestávala z obnovy fasády, střešního pláště, tvořeného břidlicovou krytinou a zlacenými pasířskými prvky a kompletní obnovy všech uměleckořemeslných prvků. Byly nově provedeny veškeré instalace, obnoveny nebo doplněny všechny podlahy a opraveny veškeré povrchy vč. uměleckých maleb a štuků. Práce byly provedeny sdružením společností PSG-International a.s. a AVERS, spol. s r.o.

 

A teď ještě malý exkurz do velké historie

Muzeum založila Obchodní a živnostenská komora na Žofíně. Iniciátorem byl V. Lanna (píšeme o něm na jiném místě webu: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ceske-budejovice-aneb-jako-i-pristavni-mesto-na-soutoku-vltavy-s-malsi/). Stalo se tak v roce 1885 a muzeum od počátku ve vínku mělo zaměření na ´moderní výtvarné a užité umění´.

Napomohl tomu rozmach průmyslové výroby v českých zemích. Jistým vzorem byla i uměleckoprůmyslová muzea zahraniční - například ve Vídni, ale i tuzemská - v Brně, Olomouci a Liberci.

Pražské muzeum však získalo jedno specifikum. Stalo se první (!) institucí u nás, propojenou také s Uměleckoprůmyslovou školou.

První velkou akcí předcházející vzniku musea, byla (1868) Žofínská výstava exponátů ze Světové výstavy v Paříži. Doplnily ji ale i četné historicko-umělecko-řemeslné předměty, převážně pocházejících ze sbírek již zmíněného iniciátora a pozdějšího donátora muzea Vojtěcha Lanny.

 

Rok 1885

V roce 1885 se představenstvo Obchodní a živnostenské komory rozhodlo zřídit muzeum. V letech 1897–1900 byla postavena novorenesanční muzejní budova (podle návrhu arch. J. Schulze), a to na pozemku mezi starým židovským hřbitovem a ulicí na okraji Josefova,.

Prvním kustodem a také ředitelem muzea se stal historik umění dr. Karel Chytil. Druhým historik, tentokrát umění a knižní kultury, byl František Adolf Borovský. Následovali další osobnosti, jako např. Emanuel Poche. Ale kromě ředitelů sounáleželi s muzeem i další odborníci, ponejvíce znalci uměleckých řemesel a průmyslového designu.

 

Závěrem osobní doporučení autora těchto řádek

Když v roce 1992 nastoupil jako redaktor do jednoho pražského týdeníku (PROgram), jehož 64 stran bylo každý týden poskytnuto asi půlstovce témat týkajících se města, dostal autor na starosti osm témat z nich. Patřila k nim i historie Prahy z mnoha úhlů. Tehdejší šéfredaktor tohoto magazínu, dodnes neuvěřitelně aktivní Josef Vomáčka, odkázal autora těchto řádek pro odbornou pomoc do péče paní dr. Koenigsmarkové, ředitelky U(P)M. A pomoc to byla mimořádná.

 

Autor tak vstupoval do budovy muzea takříkajíc zadním vchodem, a pronikal mnohokrát do zákulisí této instituce, často až do depozitářů, jež byly tehdy ještě v této budově. Pod dojmem těchto úžasných zážitků a při setkání s unikáty, si ale – přiznává – vůbec nevšímal vnitřní nádhery zaplněných sálů. Stísněnost a přetíženost exponáty ubíjela ty skvosty interiérové architektury. Ocenil to plně až nyní v zatím ještě prázdných výstavních prostorách. A to budiž vskutku pádný důvod navštívit U(P)M co nejdříve, než výstavy zaplní zase jeho sály. Pak už bude návštěvníkova pozornost upřena jiným směrem.   

 

110 00 Praha 1

ulice 17. listopadu 2

máme otevřeno: denně mimo pondělí:  10.00 – 18.00 hodin

vstupné: plné 100 Kč (snížené 60 Kč)

www.upm.cz

www.czkubismus.cz

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková