Umělecká beseda - ´Práce na papíře´ aneb jediná výstava VOUBu v roce 2014

15.10.2014 14:57

Galerie Vltavín  - Praha

15. 10. – 14. 11. 2014

Na zahájení nové a jediné výstavy VUOBu (Výtvarný odbor Umělecké besedy) v roce 2014, kterou  organizačně připravil František Hodonský, jsme zhlédli 32 obrazů – kreseb od 17 autorů, členů VUB,  jako jsou

Mariana Alasseur

Pavla Aubrechtová

Marie Filippovová

Vladimír Gebauer

Eduard Halberštát

Jan Hendrych

Jan Hladík

František Hodonský

Zdenka Hušková

Jiří Kačer

Svatopluk Klimeš

Ivan Ouhel

Šárka Radová

Dalibor Smutný

Jitka Štenclová

Šárka Trčková

Jiří Voves

 

Jde  o komorní prezentaci děl na papíře od několika vybraných členů VOUB všech generací. Nemusím příliš zdůrazňovat, že výtvarníci UB, historicky i dnes, mají k citlivé povaze tvorby na papíře úzký až bytostný  vztah.“ (kurátor Richard Drury)

 

Výběr z některých autorů a z jejich díla

Mariana Alasseur (1977). Její umělecká výpověď čerpá svou inspiraci z bezprostředního setkání  S přírodním a sociokulturním pro středím, ve kterém se pohybuje. Autorka do svých témat mnohdy vnáší kritický (i sebekritický) odstup, čímž získává intimní pohled hodnotu obecnějšího lidského sdělení.

 

Pavla Aubrechtová (1946). Narodila se v Praze, po Střední odborné škole výtvarné studovala u Františka Muziky na VŠUP (1964 – 1970). Od roku 2006 je členkou umělecké besedy. Ve své tvorbě se zabývala nejprve jemnými tužkovými ilustracemi a počátkem 70. let grafikou. Hlavním inspiračním zdrojem pro ni byla vždy příroda, ale tíhla i k japonské poezii a kaligrafii. Ve volné tvorbě v 70. a 80. letech experimentovala s různými technickými postupy. Výsledkem tak byly perokresby, voskové emulze, pronikání a zraňování různých prostorů, otisky barevných hrotů, hřebíčků, koláže, lepení a moření. Tvořila čtvercové obrazce, malované akvarely, pastely a monochromní reliéfy, skládané kresby či lyrické abstrakce. Příznačným pro její tvorbu se staly tzv. „krabičky“, asambláže nebo zkumavky s nitěmi. Tvorba je založena na principu náhody, kdy jedno dílo je často inspiračním zdrojem pro další. Současně žije a tvoří v Novém Strašecí.

 

Vladimír Gebauer (1946). Narodil se v Kladně, po Střední odborné škole výtvarné studoval u Františka Jiroudka na AVU (1964 – 1970). Člen výtvarné společnosti Kruh (1990 – 1993), od roku 2006 členem Umělecké besedy. Inspiračním zdrojem byla autorovi po celý život příroda, od čehož se odrazila i práce s přírodními materiály – dřevo, písek, jíl, papír, kámen, sklo, kov, které doplňuje barevnou složkou. Neobvyklé materiály často kombinuje, rozvíjí asambláže a vytváří tzv. „krabičky“. Rád sestavuje celé řady, aby je mohl doplňovat novými díly.

 

František Hodonský (1945). Narozen 19. února 1945 v Moravském Písku. V letech 1959 – 1963 studoval u prof. Vladimíra Hrocha obor propagace a dekorace na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, v letech 1963 až 1969 v ateliéru krajinářské a figurální malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1982 až 1987 působil jako restaurátor ve Státních restaurátorských ateliérech Praha a od roku 1988 v restaurátorské sekci ČFVU Praha. V letech 1990 až 1997 byl profesorem krajinářské a figurální malby na Akademii výtvarných umění v Praze; od roku 1998 je profesorem na Akademii umění v Banské Bystrici na Slovensku. Samostatně vystavuje od roku 1967, společných výstav se účastní od roku 1969. Je členem VO Umělecké besedy, SČUG Hollar a Asociace volné grafiky v Praze. V roce 2003 obdržel cenu Grafika roku 2002.

Zdenka Hušková (1977). Grafička, kreslířka. Soustavně se zabývá rostlinnými tvary jako pomyslnou  architekturou. Její „primitivistické“ figurální výjevy prozrazují hravě ironický smysl pro humor.

 

Šárka Radová (1949). Narozena 3. května v Praze. Vystudovala gymnázium a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (Prof. O. Eckert). Samostatně vystavuje od roku 1974 (první samostatnou výstavu uspořádala v Galerii Mladých v Mánesu). Kolektivně vystavuje od roku 1975. V roce 1992 se stala členkou Umělecké besedy. Od té doby se zúčastnila všech společných a členských výstav.

 

Šárka Trčková (1965). Grafička, malířka, kreslířka a pedagožka. Její obrazy, akvarely a linoryty nás  neustále vrací k „prvotním“ vjemům dětského vnímání, v nichž je svět prostoupený něčím nečekaným, něčím magickým.

 

 Jiří Voves se narodil 4. ledna 1945 v Pardubicích. Od roku 1977 se věnuje výhradně malbě, kresbě a grafice.V letech 1963-1969 studoval na Fakultě architektury ČVUT Praha, 1969-1971 - Akademie výtvarných umění Praha. Tématicky se věnuje fenoménu paměti - paměť lidí, věcí a přírody.

Kurátor: Richard Drury (* 1967), předseda VOUB

Hodnocení:  80 %

Praha 1

Masarykovo nábř. 36

Máme otevřeno denně: 10.00 – 12.00, 13.30 – 18.00 hodin

 

 

 

 

Ing. Olga Koníčková (zdroJ:  www.umeleckabeseda.cz, www.galerie-vltavin.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Svatopluk Klimeš: ´Oheň do papíru nezabalíš´ aneb koho by to také napadlo?!

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/svatopluk-klimes%3a-%c2%b4ohen-do-papiru-nezabalis%c2%b4-aneb-koho-by-to-take-napadlo-%21/