Ubitý sen o svobodě a rovnosti. 100 let od zavraždění Rosy Luxemburgové aneb hlavní věc je být dobrý!

30.01.2019 16:05

 

 

 

 

 

Kasárna Karlín, Klub Garáže - Praha

23. 1. 2019

 

 

 

Ti, kteří se nehýbají, necítí své okovy.“

Rosa Luxemburgová

 

Mezinárodní konference u příležitosti 100 let od zavraždění polsko-německo-židovské revolucionářky a marxistické teoretičky Rosy Luxemburgové se konala v odpoledních hodinách v Klubu Garáž v blízkosti kluziště, kde si mládež svobodně užívala bruslení. Konferenci zahájila J. Gwiazdecká, ředitelka českého zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové.

 

Život Rosy Luxemburgové (15. 1. 1919) násilně ukončily jednotky tzv. Friekorps, které zmobilizovala sociálně demokratická vláda k potlačení Německé revoluce, jejíž 1. dějství se odehrálo mezi léty 1918 - 1919. Konference se však zaměřila na mnohem širší oblast, než je jen působení Rosy Luxemburgové v Německé revoluci. Konference se pokusila představit hlavní pilíře jejího myšlení a také to, v čem je inspirativní dodnes.

 

 

Rosa Luxemburgová byla věrným obrazem svojí doby

Rosa Luxemburgová se narodila 5. 3. 1871

v polské obci Zamošč jako Rozalia Luksenburgová

 

Rosa Luxemburgová

jako socialistka musela velmi brzy opustit svou rodinu v Ruskem okupované části Polska

 

Už v té době byla jednou z výrazných postav mezinárodního dělnického hnutí.

Její hvězda ale začala raketově stoupat při příjezdu do Berlína (1898)

a se začátkem jejího angažmá v německé SPD,

největší socialistické straně tehdejšího světa.

Rosa Luxemburgová nevynechala jakoukoli příležitost,

aby vášnivě a plnou silou svého intelektu

obhajovala socialismus jako univerzální projekt emancipace lidstva

jak proti nacionalismu, tak proti reformismu,

který usiloval jen o vylepšení kapitalismu

 

Rosa Luxemburgová

zblízka sledovala Ruskou revoluci v roce 1905

Rosa Luxemburgová

kritizovala bolševiky za omezování demokratického rozhodování,

zabývala se otázkami svobody individua,

emancipace žen,

organizováním odborového a politického hnutí,

perspektivami socialistického hnutí

Rosa Luxemburgová

publikovala jednu z nejbrilantnějších marxistických analýz

- Masová stávka, strana a odbory

 

Rosa Luxemburgová byla odpůrkyní imperialismu a nacionálního šovinismu

Rosa Luxemburgová se přela s Leninem i Kautským

Rosa Luxemburgová byla jedna z mála z těch,

kteří odmítli podpořit Německé císařství v jeho válečném tažení v I. světové válce

 

Jako další hovořil Jan Májíček, politolog, Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k tématu:  Od praxe k teorii/Masová stávka, spontaneita a organizace, revoluce nebo reforma

 

  • Jako marxistická teoretička spojovala Rosa Luxemburgová aktivismus a rigorózní analýzu. Projevovalo se to jak v jejím díle o masové stávce, které vznikla na základě svědectví z Ruské revoluce roku 1905, tak v polemice proti Bernsteinovu revisionismu a jeho tvrzení, že ´kapitalismus se přizpůsobuje´. 

 

Jako další hovořil Stanislav Holubec, historik, Historický ústav Akademie věd České republiky k tématu: Odpor proti válce, selhání Druhé internacionály a SPD (Juniova brožura)

 

  • Jako naprostá menšina společně s hrstkou dalších socialistů napříč Evropou se Rosa Luxemburgová postavila proti podpoře vlastní vlády v I. světové válce. Zrada internacionalismu v takovém rozsahu znamenala pro ni nutnost rozchodu s SPD a předznamenala založení Komunistické strany Německa.

 

Jako další hovořil Holger Politt, ředitel polského zastoupení Nadace Rosy Luxemburgové k tématu: Rosa Luxemburgová a polské socialistické hnutí

 

  • Začátky působení Rosy Luxemburgové jsou v Polsku, kde se v 15 letech přidala ke straně Proletariát. Ačkoli po carských represích musela uprchnout, stále byla aktivní a byla jednou ze zakládajících členek Sociálně demokratické strany království Polska a Litvy. Jaký byl její vztah k jiným socialistickým proudům? Proč nesouhlasila s národní nezávislostí?

 

Jako další hovořil Jörn Schütrumpf, ředitel fokusního centra Rosa Luxemburg, Nadace Rosy Luxemburgové, Berlín k tématu: Rosa Luxemburgová a Německá revoluce

 

  • Německá revoluce měla být tou hlavní revolucí, která rozhodne o vítězství socialismu v Evropě a pomůže občanskou válkou zmrzačené Ruské revoluci. Roztříštěnost revolučního hnutí a otevřené nepřátelství SPD k revoluci znamenaly její konec. Jakou roli hrála Rosa Luxemburgová, její politické názory a její spojenci v této dramatické události počátku 20. století?

 

Na závěr konference byla přichystána vernisáž výstavy o životě Rosy Luxemburgové, kterou s využitím komiksové knihy Red Rosa od Kate Evans připravila výtvarnice Eva Nečasová. Výtvarnice a autorka komiksové knihy Kate Evans z Velké Británie si totiž vybrala za svůj námět život Rosy Luxemburgové, revolucionářky z přelomu 19. a 20. století. Sami jako návštěvníci jsme tak mohli zhlédnout a na vystavených figurálních panelech si přečíst stále aktuální názory Rosy Luxemburgové na svobodu, socialistickou demokracii, na tzv. hloupost mas..., a také si uvědomit, co nám může Rosa Luxemburgová dnes nabídnout a jak by se asi cítila jako komiksová postava…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 00 Praha 8 - Karlín

Prvního pluku 20/2

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, Nadace Rosy Luxemburgové