Tváře expresionismu (1905 - 1925) aneb Lebky nemlčí či Krajina s červenou cestou…

19.06.2019 09:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASK/Galerie 4 - Kutná Hora

16. 6. - 15. 9. 2019

 

Na pozvání jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz zúčastnili slavnostního zahájení výstavy Tváře expresionismu (1905 - 1925).  Jedná se o projekt GASKu pořádaný ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ve Slovinsku.

 

Česká veřejnost se tak mohla poprvé seznámit s tvorbou slovinských umělců, z nichž převážná část studovala v Praze, ale současně je ovlivnilo i německé prostředí. Zároveň byla představena tvorba českých a německých autorů (Filla, Čapek, Špála, Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff a další).

 

Po krátkém úvodu a představení hostů dostal slovo velvyslanec Slovinské republiky, Jeho Excelence  Leon Marc:

 

Ve svém vstupu, proneseném zdárnou češtinou, zmínil genezi celé výstavy. Od chvíle, kdy byl Robertem Simonišekem a Goranem Milovaničem z Galerie Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki osloven s myšlenkou přenést úspěšnou výstavu Expresionismu z Galerie Božidar Jakac i do České republiky, s níž by mohl organizátorům této slovinsko - české výstavy jakožto velvyslanec pomoci. Myšlenka ho zaujala, a tak se po 3 roky snažil řešit otázky s realizací výstavy spojené. Z faktu, že výstava se podařila, a že je velice přínosná, se může jen těšit. Výstava a její katalog se staly skvělým studijním materiálem pro odborníky a zážitkem pro diváky. Těší ho, že kromě čistě uměleckého zážitku výstava otevírá jednu z výrazných možností jak sbližovat a poznávat oba národy. A kulturní souznění je vždy základem další spolupráce.

 

Jeho Excelence Leon Marc ocenil, že výstava konečně navazuje na bohatou předválečnou spolupráci a umělecké protínání obou národů, které násilně přerušila II. světová válka a následné peripetie obou národů.     

 

V závěru si Jeho Excelence Leon Marc neodpustil jednu ryze soukromou radost z výstavy a to tu, že výstava po 3 letech práce mnoha lidí i za jeho přispění je otevřena právě v předvečer jeho narozenin, což si dovoluje brát jako krásný osobní dárek.


Robert Simonišek, kurátor výstavy Tváře expresionismu a přední slovinský odborník na expresionismus z Galerie Božidar Jakac ve svém slově, jehož překlad byl průběžně čten v češtině, se vrátil ve svém výkladu do počátků expresionismu v roce 1905. Do doby, kdy ještě bylo Rakousko - Uhersko a umělci, hlásící se k rodícímu se expresionismu české, německé a slovinské národnosti, byli vlastně obyvateli téhož státu. A právě vzájemné ovlivňování a vzájemná inspirace tvůrců z těchto národností je hlavní myšlenkou současné výstavy. A také porovnání, které v tomto širším pohledu má velice přínosnou vypovídací schopnost. Na výstavě je zastoupeno 180 obrazů od autorů z  obou dnešních států a ze všech tří národností.

 

Robert Simonišek pak přednesl charakteristiku expresionismu, který se rozvinul zejména po I. světové válce a byl ovlivněn prožitky samotných umělců a jako reflexe otřesu, který krutá válka přinesla těm na bojištích i všem v zázemí. Závěrem vyslovil názor, že expresionismus není ukončen, že má ohlasy i v dnešní době, protože přináší divákovi individualitu, subjektivitu, autenticitu a realitu. Zachycuje emoce což je  základní stavební kámen expresionismu.

 

Jako třetí hovořila za českou stranu a Galerii GASK kurátorka Adriana Primusová. I ona potvrdila, že expresionismus se dostal zdánlivě mimo pozornost, ale neprávem. Výběr, obrazů a autorů je především dílem Roberta Simonišeka, tedy pohledem z druhé strany. On si vybíral z představených děl a autorů českých a on do vystaveného souboru vnesl jiný pohled, pohled zvenčí. My bychom podobnou výstavu uspořádali nesporně odlišně, a tím je výstava unikátní. Robert Simonišek měl ve výběru zcela volnou ruku. Většina českých děl byla vybrána z depozitáře GASKu, ale pro mnohá díla musela být sjednána zápůjčka z jiných institucí i soukromých sbírek. Jako zajímavost a jakousi příznačnost Adriana Primusová zdůraznila fakt, že Galerie Božidar Jakac je v mnohém obdobou GASKu. I tam jde o bývalý klášter i tam měl ten klášter podobné osudy a i tam se z něj posléze stal renomovaný chrám kulturního dědictví. Závěrem pak Adriana Primusová poděkovala také šéfkurátorovi GASKu Richardu Drurymu, který se na výstavě podílel cennými radami. (Richard Koníček)

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

Expozice je rozčleněna podle témat

Krajina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální motivy a válka

 

Umělec ve měs

 

 

 

 

 

 

 

Náboženské motivy

 

 

 

 

 

Alegorie a umění

 Portrét a autoportrét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři výstavy:

Robert Simonišek, Galerie Božidar Jakac

Adriana Primusová, GASK

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.gask.cz