Transgender Me: kultura/čas/kontext aneb jsme součástí 3. ročníku festivalu Prague Pride 2013

30.07.2013 16:13

Transgender  Me:  KULTURA/ČAS/KONTEXT aneb jsme součástí 3. ročníku  festivalu Prague Pride 2013
Galerie NTK  - Praha
29.7. – 16. 8. 2013

Na pondělní vernisáži výstavy  ´Transgender Me´ s podtitulem ´kultura/čas/kontext´ v Galerii NTK , kterou připravili Prague Pride ve spolupráci s Národně  technickou knihovnou,  nás kurátoři Lukáš Houdek a Michelle Siml mimo jiné seznámili i s bohatým doprovodným programem festival Prague Pride 2013, který se v Praze  bude konat  12. – 18. 8. 2013.
Navíc jsme my návštěvníci, kteří jsme dorazili v hojném počtu, byli  pozváni na čtvrtek 15. 8. 2013 do Galerie NTK, kdy tuto výstavu uzavřeme  unikátní m doprovodným programem, v rámci kterého budeme mít  možnost diskutovat s indickou aktivistkou Abhinou Aher, příslušnicí komunity hidžer, nebo Richardem laFortunem, aktivistou a příslušníkem severoamerických původních obyvatel identifikujícím se jako Two Spirit. Program také v průběhu stejného večera nabídne performance německého umělce Océana LeRoye.

 

Výstavy se kromě našich umělců (Lukáš Houdek, Petr Motyčka, MIchelle Simml, Mark Ther a další) zúčastnili  i  zahraniční umělci (Michael Dvorak, Katarzyna Kozyra, jihoafrická fotografka Zanele Muholi,, Eva & Adele, Maroš Rovňák, Jacob Schmidt a další). Umělci si vybrali téma, nakolik se naše vnímání odlišné pohlavní identity proměňuje napříč kulturami, časem a kontexty.

 

Transgender identity je možný až  v moderní době?
Přestože  o transsexualitě a transgender identitách hovoříme zejména až od 2. pol. 20. století, v mnohých kulturách ve světě má generová rozrůzněnost, nebo existence tzv. 3. pohlaví, svou dlouhou tradici.

 

Oddělené školní dvory: Plán areálu městské školy v Kastanienallee v roce 1902
(opsáno z výstavní stěny)- (Jacob Schmidt a Justin Time, DE)

Nejdříve jsme se zastavili  u nenápadného rámečku s plánkem školního dvorku. Co to asi může být?  Šlo o nákres školního dvorku,kde celý prostor byl rozdělen na tři části. První polovina  dvorku byla určena pro ´normální děti´, druhá polovina byla určena pro dívky a chlapce, pro  ty zvlášť  ´nenormální´  děti!  Co to všechno znamenalo? Prostě v období mezi lety 1890 a 1900 značná část německých škol praktikovala dělení výuky na základě modelu formulovaného Erichem D. Fraunsteinem.  Ten tvrdil,  že se mu pomocí obsáhlých studií podařilo prokázat, že děti, které vědomě k tíhnou k jednomu pohlaví, se o poznání častěji oddávají  ´necudnosti´ a  masturbaci.  No, znělo to zajímavě…pokračovali jsme ve čtení…
Fraunstein pak navrhoval, aby takové děti byly běhy výuky striktně odděleny od dětí  ´normálních´. Důležitou se tak stala segregovaná struktura školních dvorů.   Fraunsteinova pravidla byla mnohem přísnější pro ´neposedné dívky´. Jeho koncept byl systematicky uplatňován např. v městské škole v Kastanienallee…mnohem menší rozměry těchto ´zvláštních ´ prostor oproti ´normálnímu dvoru´
napovídají, kam až stigmatizace Fraunsteinových ´chlapců´ a ´dívek´ v této historické epoše došla. Fraunsteinův koncept se dnes může zdát neuvěřitelný, ale ve své době se těšil značné popularitě, až do roku 1914. V zapomnění upadl po propuknutí  I. svět. války a v neposlední řadě také v důsledku globálního rozvoje psychoanalytických principů…
 

Dokumentární fotografie a portréty
Na výstavě zhlédneme dokumentární fotografie a portréty, které  mimo jiné zobrazují 

1) indické hidžry (Lukáš Houdek, CZ)

2) severoamerické Two-Spirit osoby (Michael Dvorak, USA)

3) mexické muxes (Jan Khür, CZ)

4) albánské virginy (vysv.: virginy = ženy žijící jako muži -Lenka Klicperová & Jarmila Štuková, CZ)

nebo transgender osoby žijící v několika afrických zemích (Zanele Muholi, JAR)

 

Ještě upozorníme na jednu zajímavost. Česká umělkyně Michelle Siml  nám na výstavě představuje fotografický diptych ´Untouched´, který je variací na manýristický obraz ´Gabrielle d´ Estrées a její sestra vévodkyně z Villarsu v lázni´

 

 

Výstava  ale současně klade řadu mytologií (Albert Grøndahl, DK), v religiozitě primitivních společenství (Maroš Rovňák, SK), 5) v kontextu konzervativního baroka ( 16minutové video z roku 2006 ´Il Castrate´ - Katarzyna Kozyra, PL) nebo napříč akademickou obcí, a to prostřednictvím utopického systému oddělování „normálních“ dětí od těch „podivných“ (Jacob Schmidt a Justin Time, DE).

 

Svou vlastní subkulturu a kontext zároveň již od roku 1989 vytváří německá dvojice Eva & Adele, jejichž život je nikdy nekončící performancí.
 

1) Co jsou indické hidžry?
Český fotograf Lukáš Houdek  pronikl do několika komunit hidžer žijících v v západním Dillí. Můžeme pozorovat jeho statické fi gurální portréty osob,  které jsou součástí některé z komunit hidžer, případně na přijetí mezi ně aspirují…(nepochopili jsme?)
 

2) Co jsou severoamerické Two-Spirit osoby?
Mezi původními   obyvateli byli při kolonizování severní Ameriky objeveni jedinci, kteří z bipolárního pojetí pohlaví podle evropských měřítek svým vzezřením i chováním zřetelně vybočovali – tzv. Two-Spirit  osoby. Americký dokumentární a portrétní fotograf s českými předky Michael Dvorak nafotil v Minnesotě Two-Spirit festival. Série intimních portrétů nás překvapí zejména hrdostí fotografovaných z přijetí vlastní identity.

 

3)  Co to jsou ´mexické muxes´? Třetí pohlaví? Zženštilí homosexuální muži…
Mladý český fotograf Jan  Khür představuje koláž fotografií, které ukazují pozadí života mexických muxes, tj. biologických mužů, kteří byli vychováni jako dívky.  Můžeme pozorovat dvojí tvář jejich života a zejména přípravy na komunitní festivaly, kdy se muxes  zdlouhavě zkrašlují…V Mexiku, v zemi, kde převažuje mužnost, je to o to obtížnější pro ty, které spadají "mezi". V této společnosti muxes tradičně naplňují  ženské role: šití, vaření, přípravu oslav a  doživotní péče svých rodičů…

 

4) Co jsou albánské virginy? (virginy = ženy žijící jako muži)
Česká dvojice fotoreportérek Lenka Klicperová a Jarmila Štuková  nám na svých fotografiích zprostředkovávají mizející severoalbánský fenomén, tzv. virgin, žen, jež podstoupily přísahu sexuální zdrženlivosti. V rodinách bez mužských potomků se staví do čela rodinného klanu. Přestože jsou biologickými ženami, oblékají šaty opačného pohlaví a přejímají mužskou roli, tak aby žili jako muži…

 

5)  16minutové video z roku 2006 ´Il Castrate´
Polská umělkyně  Katarzyna Kozyra,  natočila film, který je obskurní operou zasazenou do barokních  kulis. Ústřední postavou je sama umělkyně, která během zpívání operních árií, obklopena skupinou transgender osob v honosných barokních róbách přijde o svůj penis a stává se tak kastrátem. ..Jde nám  de facto o otázku, zda kastrovaní zpěváci v baroku byli pro svůj osud kastráta předurčeni,nebo svou roli přijali až po tomto nevratném rituálu?
Vystavující umělci a umělkyně: Eva & Adele (DE), Michael Dvorak (USA), Albert Grøndahl (DK), Lukáš Houdek (CZ), Jan Khür (CZ), Katarzyna Kozyra (PL), Zanele Muholi (JAR), Petr Motyčka (CZ), Maroš Rovňák (SK), Michelle Siml (CZ) – Untouched , 2011, Mark Ther (CZ), Justin Time & Jacob Schmidt (DE)
Kurátoři výstavy: Lukáš Houdek a Michelle Siml

NTK – Národně technická knihovna
Prah 6 - Technická 6
Otevřeno:
pondělí –pátek  10.00-18.00
sobota:  14.00 -18.00 hodin
Vstup: zdarma
www.praguepride.cz..
Hodnocení: 80 %
Ing. Olga Koníčková
 

Výstavní projekt ´Transgender Me´ probíhá za laskavé podpory Americké ambasády v Praze, Českoněmeckého fondu budoucnosti, Open Society Institute, Staropramenu, KLM, Hotelu Fusion, Polského institutu v Praze, Hotelu Maximilian a Mama Coffee
 

Prague pride, o.s. Občanské sdružení Prague Pride je dobrovolnou, nestátní, nepolitickou, neziskovou organizací. Jejími cíli jsou zejména prosazování tolerantní občanské společnosti, boj proti homofobii a zvýšení povědomí veřejnosti o gay, lesbické, bisexuální a transgender komunitě v ČR. Sdružení bylo založeno v roce 2010 a jeho hlavní aktivitou je organizování teplého lidskoprávního festivalu Prague Pride.
 

Výbor: Czeslaw Walek (předseda sdružení),Kateřina Saparová (místopředsedkyně sdružení), Daniel Kupšovský

Dozorčí rada: Bastiaan Huijgen, Ismayil Khayredinov, Zuzana Petráchová

Členkami a členy sdružení jsou: Martin Benda,Bastiaan Huijgen,Ismayil Khayredinov,Hana Kulhánková, Daniel Kupšovský,Zuzana Petráchová, Kateřina Saparová,Czeslaw Walek