Transcendence - současná americká malba aneb kreativní únik umění z absurdity tohoto světa do nadčasové dimenze

18.04.2017 14:38

Galerie kritiků – Praha

13. 4. – 7. 5. 2017

 

 

Byli jsme pozváni na zahájení nové výstavy v Galerii kritiků, výstavy současné americké malby, která  představila špičkovou malířskou tvorbu 9 umělců, s filosofickým podtextem a intermediálním zaměřením.

 

 

 

Motto:

Franz Kafka snil celý život o transcendenci, v níž by našel útěchu skrze svou tvořivou práci, umožňující mu únik ze světa, plného zdánlivě nepřekonatelných osobních, sociálních a politických problémů. I když se stal jedním z klíčových autorů 20. století, tvorba mu neposkytla hledané útočiště. Jeho úsilí však inspirovalo mnohé, a tak je správné, že výstava, jež skládá hold jeho tvůrčí inspiraci, se pořádá v jeho rodném městě. Ukázky umělcova vlivu lze spatřit v příbězích a vizuální tvorbě, usilujících rovněž o transcendenci a zabývajících se podobnými osobními, sociálními a politickými problémy, jimž Kafka čelil v umění i životě.“

 

Výstavu tvoří skupina 9 umělců ze státu New York a Washington, spolupracujících s Nadací IVAF (International Visual Arts Foundation, Washington D.C.) a její iniciátorka, malířka Jenufa H. Kent, se narodila v Čechách, má zde rodinné předky, žije a pracuje však  ve Spojených státech. Uvádí okruh malířů různých národností, tvořících v USA (Naomi Christianson, Carol M. Dupré, Michael Fischerkeller, James Douglas Haley, Ruth Horlick, BingJib Huang, Ashley Ja’nae, Jessica Kallista, Jenufa H. Kent), jež mají filozofický a sociokritický pohled na aktuální americkou i světovou problematiku. Někteří se vyjadřují intermediálně, kombinovanou technikou různých médií.

 

Druhým kurátorem, odpovědným za výběr děl, je Michael Fischkeller.

 

Výstava dostala název  Transcendence, ve smyslu kreativního úniku umění z absurdity tohoto světa do nadčasové dimenze. Její koncepce vzdává hold Franzi Kafkovi, jakožto klíčovému autorovi 20. století a myšlenkovému géniovi, jenž vystihl hloubku paradoxů v životě moderní společnosti i touhu umělců konfrontovat se s konkrétními problémy tak, aby dospěli k jejich nadčasovému vyjádření. Skupina dosud vystavovala v Egyptě, Číně, Indii, Rusku a dalších zemích.

 

Naomi Christianson pobývala delší dobu v Austrálii, věnuje se józe a meditacím, její živě barevné malby mají snové a meditativní duchovní zaměření. Autorka věří, že společenské problémy je nutné odkrývat především ve vztahu k vlastnímu okolí a životnímu prostředí, čerpat z nich životní pravdu.

 

Carol M. Dupré je nejen aktivní umělkyní, ale i teoretičkou, jež vyučuje teorii umění a ve svých malbách reflektuje odkazy ze sémantického prostředí teorie, jakožto společného estetického základu všech uměleckých oborů.

 

Michael Fischerkeller je zároveň magistrem studia politologie a sociálních věd, ve své  malbě se zaměřuje na konfrontaci populárních motivů a ikon se znaky zastupujícími určité společenské problémy, ve prospěch hledání pravdy. Jeho vizuální konfrontace vycházejí z tmavého pozadí obrazu, do něhož autor vnáší prvek světla a významového objasnění.

 

James Douglas Haley je synem válečného pilota, poučeného z otcových zkušeností a aviatických záznamů, z nichž vytváří osobité fotografické koláže, dávající diváku k posouzení konkrétní příběhy se společenským dopadem.

 

Ruth Horlick dlouho pobývala v Evropě a je aktivně činná i ve sdruženích Passageways artists a Montpellier Artists, její zájem se soustřeďuje na graffiti, architekturu a vztah přírody k veřejnému prostoru.

 

BingJib ´Bing´Huang je původem z Tajwanu a vyučuje kaligrafii ve vztahu k současnému umění, jeho obrazy se zakládají na živě barevném pojetí grafických symbolů a piktografie se skrytými významy.

 

Ashley Ja´nae má černošský původ a její subtilní monochromní perokresby jsou projevem feminismu uvnitř společenství černých Američanek.

 

Jessica Kallista ve svých magických kolážích vytváří narativní příběhy o sexualitě, rasismu, genderu, ale také o dětských vzpomínkách na svět pohádek. Jenufa H. Kent začala malovat v Praze, avšak i ve Spojených státech pokračuje ve své pouti uvnitř svého podvědomí, zobrazuje své vzpomínky, pocity, přání a sny o jiném lepším světě.

 

 

Společným jmenovatelem vystavujících umělců je hluboký zájem o studia společenských věd ve vztahu k umělecké tvorbě, zaujetí pro smysl dnešní estetiky obrazu a kladení otázek pro řešení současných společenských problémů prostředky tvůrčí transcendence. (text Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro P.h.D., kurátorka)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci

Naomi Christianson

(oleje na plátně)

 

Carol M. Dupre

(oleje na plátně)

 

Michael Fischerkeller

(akrylový spray na plátně)

 

 

 

 

 

 

 

 

James Douglass Haley

(digital media photographic print)

 

Ruth Horlick

(fotografie)

 

BingJib ´Bing´Huang

(tuš na rýžovém papíře)

 

Ashley Ja’nae

(kresba perem na papíru)

 

Jessica Kallista

(koláž na dřevěné desce, panelu)

 

Jenufa H. Kent

(olej na plátně, digital-mixed media)

 

Kurátoři výstavy: Jenufa H. Kent a Michael Fischerkeller

 

www.galeriekritiku.cz

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková