Tomáš Tóth a Jaroslav Svoboda: Vnitřní světy/ Inner Worlds aneb když jde o myšlenkovou jednotu identického tvůrčího poselství…či Sedem statočných…i Afrodita…

20.03.2019 14:03

Galerie kritiků - Praha

20. 3. - 14. 4. 2019

 

 

 

Na zahájení česko - slovenské výstavy Vnitřní světy/ InnerWorlds sochaře Tomáše Tótha a malíře Jaroslava Svobody, které se konalo v Galerii kritiků, byli oba autoři osobně přítomni. Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava Svobody a sochaře Tomáše Tótha je založena na gesticky pojatých akvarelech a kresbách aktů v kombinaci s drobnými figurálními plastikami, vytvořenými ze vzácných kovů. Představuje duchovní spojení křehkých světů obou umělců, jejichž typickým rysem je poetika a jemnost provedení díla, krása ve vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.

 

Jak řekla Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka výstavy:

 

 „Česko-slovenská výstava malíře Jaroslava Svobody a sochaře Tomáše Tótha je zároveň mezioborovou výstavou, protože český malíř Jaroslav Svoboda je i vynikajícím scénografem a slovenský sochař Tomáš Tóth výborným šperkařem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice obsahově představuje kombinaci gesticky pojatých akvarelů a aktů s drobnými figurálními plastikami, vytvořených ze stříbra a žuly. Vyjadřuje duchovní spojení křehkých světů dvou umělců, jejichž typickým rysem je poetika a jemnost provedení díla, krása ve vyjádření okamžiku, pocitů a nálad.

 

 

Jaroslav Svoboda (* 5. 8. 1955 v Praze)

  • 1975 - 1978: Střední výtvarná škola Václava Hollara
  • 1978 - 1984: studoval grafiku a malbu na AVU
  • scénograf z pořadů TV, jako Zázraky přírody, Pomozte dětem, Týtý, Český lev, Superstar, StarDance...
  • spolupracovník pražského divadla Semafor
  • věnuje se kresbě aktů, tvorbě abstraktních akvarelů a maleb
  • své scénické návrhy promýšlí do nejmenších detailů, vtiskuje jim určitá poselství

 

 

Pro charitativní koncert na podporu tsunami zničené Asie (Naděje pro Asii) vytvořil například dekoraci obrovských vln z hliníku potaženého polykarbonátem, na něž byly promítány pohybové proměny pastelových barev. Ve scéně pro kvízovou soutěž Gladiátor umístil soutěžící na vysokou konstrukci průhledného točitého schodiště ve výši 5 metrů, odkud ti, co neuspěli, sestupovali symbolicky do trychtýřové prohlubně pod sebou.

 

„V první fázi návrhu mě napadá nespočet vizí,

 a když pak sednu a začínám s kresbou,

 často se stává, že téměř všechny návrhy se rozplynou,“

 řekl autor.

 

 

 

 

Ve scénických dekoracích pracuje často s bílou, černou a šedou barvou, s transparentními materiály, oživovanými světelně barevnými a kinetickými efekty. Avšak i jeho volné kresby vypovídají o příchylnosti k linearitě, často černobíle vyjadřované, obdobně jako u kaligrafické piktografie.

 

 

Ženské akty zobrazuje v poetických kompozicích, často pouze naznačujících obrysy těla gestickými tahy, se zachováváním jejich typických tvarových prvků. Barvu používá spíše pro tvorbu abstraktních akvarelů, jejichž optickým východiskem jsou také akty, ale i snově pojaté krajiny lidské duše. Forma abstrakce tu není nositelem určité významové myšlenky, spíše odrazem pocitů a nálad autorova vnitřního rozpoložení, nicméně tvoří homogenní tvarový celek, rozpracovávaný i do velkých formátů, zvláště v serigrafiích, podtrhujících cykličnost určitého námětu. Pro tento typ vizuálního vyjádření je znakem krásy jemnost kresebné linie a křehkých barevných valérů.

 

 

Tomáš Tóth (* 1982 v Bratislavě)

  • vystudoval obor zlatník-klenotník
  • tvorba jeho precizně pojatých šperků se mu stala odrazovým můstkem k dnešní subtilní sochařské práci

 

Jeho objekty, morfologicky zčásti abstraktního rázu, zčásti s figurálním motivem, jsou vytvořené z ryzího stříbra. Náměty lidsky křehkých situací a pocitových vazeb nezřídka připomínají sochařské objekty Alberta Giacomettiho. Sochy tohoto umělce se ocitaly často v osamění a zdůrazňovaly izolaci jedince, což Giacometti zdůrazňoval ztenčováním jejich proporcí, Tóth zase jejich zmenšováním do miniatur. Pozměněné figury, někdy vskutku osamělé, avšak postávající občas i ve skupinách, vyjadřovaly bolestivou zranitelnost lidské duše. Právě tento prvek lidské osamělosti vedl svého času Jeana-Paula Sartra, sochařova blízkého přítele, k tomu, aby ho označil za jednoho z nejdůležitějších existencionalistických umělců.

 

Rovněž Tomáš Tóth přechází v poslední době od svých počátečních, existenciálně pojatých sošek typu Tajný sen anebo Posel postupně ke skupinovým výjevům s jasnějším poselstvím, založeném nicméně především na vlastních vzpomínkách a emocionálních prožitcích.

 

 Podle slovenské historičky umění, Michaely Bosákové, je zatím poslední takovou konfigurací Město vzpomínek, sestava miniaturních domků, v nichž jsou uchovávané všechny autorovy dosud důležité vzpomínky. Přecházejí tvarově v objekty telegrafních sloupů, jež podle této teoretičky jsou „také další ukázkou precizní a detailní šperkařské práce, stávající se jakýmsi mementem, odkud autor jakou cestou přišel, než se dostal až sem“.

 

Okolnost školení v jiném oboru a jeho přirozené prolínání s volnou tvorbou u obou umělců se stala mimo jiné důvodem k uvedení této mezistátní, mezioborové výstavy, jež na úrovni vysoké řemeslné profesionality představuje něco, co dnes občas prezentaci multimediálního umění chybí, tj. myšlenkovou jednotu identického tvůrčího poselství.“

 

Kurátorka výstavy: Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D.

 

Palác Adria 1. patro

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galeriekritiku.cz

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jaroslav-svoboda-akty-a-akvarely-nudes-and-watercolours-aneb-jak-hanbate-akty-mohou-byt-tak-krasne/