Tomáš Rajlich: Tomas Rajlich - zcela abstraktní retrospektiva aneb Rajlichova fundamentální malba

09.05.2017 10:06

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových/Praha

6. 5. – 30. 7. 2017

 

 

Na vernisáži nové výstavy Tomáše Rajlicha, kterou uvedl JUDr. Jiří Pospíšil (člen Správní rady Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkové) nás překvapil tentokrát v netradičním hávu, v překrásném kroji Choda. Poté nám to hned vysvětlil a omluvil se za poněkud osobní úvod, protože si to tentokrát mohl dovolit, “neboť Mistr Tomáš Rajlich (který se vernisáže osobně zúčastnil se svou paní) je jeho přítel a v Museu Kampa se nestává tak často, aby zde byla výstava dosud  žijícího autora.“  A Jiří Pospíšil ještě k výstavě dodal:

 

„Po dlouhé době má u nás v Praze výstavu Mistr Rajlich. Přemýšlel jsem, jak tu slavnostní událost povznést a uvědomil jsem si, že právě v tyto dny slavíme u nás ´na Západě´ osvobození americkou armádou, zatímco vy ´na Východě´ slavíte osvobození sovětskou armádou. A do třetice jsem Chod. A mistr Rajlich je vlastně taky tak trochu Chod. Je Jihočech a Jihočeši jsou tak trochu Skoro - Chodové. Tak jsem si na to oblékl tradiční chodský kroj.

 

Mistr Rajlich je jediný český malíř, jehož obraz zdobí stěnu soukromé komnaty holandské královny Beatrice.

A protože i já mám doma na zdi obraz od Mistra Rajlicha,

mohu hrdě prohlašovat, že mám něco společného s holandskou královnou Beatricí.

 

 

Mistr Rajlich, po emigraci v roce 1968, po menších peripetiích zakotvil právě v Holandsku.

A záhy tam dosáhl velkého uznání. Tak velkého, že sama holandská královna Beatrice projevila zájem mít doma jeho obraz.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor Martin Dostál poté řekl:

„Malíř Rajlich vystudoval překvapivě sochařství. Důvodem bylo zjištění, že na malířství by se nedostal… Po studiích se ale věnoval malbě a spoluzaložil Klub konkretistů.“

 

„Vznikl v roce 1967 v Praze, původně to byly zejména představitelé českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění - kinetického umění, jež teoreticky zaštiťoval teoretik A. Pohribný. Dominují matematické principy, seriálnost... Mezi hlavní představitele patřili Z. Sýkora (1920 - 2011), R. Kratina, na Slovensku Eduard Antal (1929 - 2011), Štefan Belohradský (1930 - 2012), Jarmila Čihánková (1925), Alojz Klimo (1922 - 2000), Tamara Klimová (1922 - 2004), A. Cepka (1936) a Tomáš Rajlich.“

 

Po okupaci – kterou provedla sovětská vojska nejen na východě republiky, ale i na západě, tedy i Plzně, Tomáš Rajlich emigroval, s malými přestupy se dostal až do mondriovského  Holandska. Volba to byla šťastná, protože Holandsko je protestantská země, otevřená Ne - Holanďanům a dobře prosperující země. Holandsko bylo například vůbec první opravdu kapitalistickou zemí na světě. A co platí především, od nepaměti  holandská malířská komunita byla světovou špičkou v malířství. Tomáš Rajlich mezi ně záhy zapadl. Přiřadil se k místním modernistům. A již v roce 1971, tedy ve svých 31 letech měl svoji první výraznou výstavu v Haagu. A vystavuje tam dodnes. Naposledy rozsáhlou výstavou právě letos. Až do roku 2010 také v Haagu bydlel. Stal se tak druhým nejslavnějším holandským Čechem. Tím prvním je pro Holanďany Jan Amos Komenský.

 

Je smutné, že v roce 2008 měl u nás významnou výstavu v Národní galerii, ale vzhledem k výměně na postu ředitelů NG a dalším okolnostem, prošla tato výstava bez širší informovanosti veřejnosti.

 

O Tomasu Rajlichovi lze tedy bez zábran říci, že je to holandský světový umělec, který žije u nás.“

 

 

Výstava Tomase Rajlicha je retrospektivní

Rajlichova výstava v poměrně širokém a retrospektivním záběru opětovně připomenula zásadní kvality umělcova díla, které si neochvějně drží dodnes svoji kvalitu a osobitý přístup k tvorbě.

 

  • Datum vzniku vystavených obrazů, vskutku průřezové, se pohybuje v časovém rozsahu od roku 1967 do roku 2016
  • datace jednoho z obrazů vypovídá i o osudech autora. Obraz z roku 1967 byl  v pohnutých letech vandalsky zničen, ale v klidném období autorova života ho autor znovu obnovil. Nese tedy dataci 1967 – 1971
  • Mezi použitými technologiemi najdeme akryl na bavlně, sedlářské cvočky, barevnou tužku na papíře, staniol, tuš na desce, staniol a akryl na papíře
  • V  80. letech, kdy i Gerhard Richter se oddával ploše šedých monochromů, se objevil termín Fundamental Painting – fundamentální malba, což je pojem vystihující minimalistickou obrazovou strategii, která zkoumá postexistenciální podstatu samotné malby, její barvu,strukturu,povrch,zkrátka obraz jako obraz … Sám Rajlich se za ´fundamentálního ´ malíře ostatně považuje a tento způsob práce osobitě rozvíjí dodnes. Kolážové kompozice s použitím různě barevných monochromních staniolů a s jejich přirozenou a náhodnou strukturou, jsou svého druhu vyústěním tohoto principu. Směrem, kdy malba asi skutečně dosahuje svého hraničního minima i maxima
  • (z textu Martina Dostála)

 

Tomáš Rajlich  (*1940) pochází z Čech

Patří k podstatným osobnostem evropského konceptuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních dobových tendencí.

Rajlich se začal prosazovat na české scéně už koncem 60. let. 20. století.

 

 

Spoluzaložením Klubu konkretistů v roce 1967 deklaroval svůj zájem o přísné geometrické struktury, nicméně i v kontextu skupiny Rajlich zaujal konzistentní a imanentní malířskou cestu, která se opírala o jemný, ale neustálý posun v použití jím zvolených výrazových prostředků.

Zatímco konkretisté zůstali u struktury, Rajlicha zajímala také textura, živý povrch, rukopisná stopa; zájem o „živou“ geometrii je patrný už v kresbách od 2. pol. 60. let. Retrospektivní výstava na Kampě tedy zdokumentuje malířův vývoj živé monochromatizující malby, včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou aluminiovou folií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem 60. let přesídlil do Holandska; v současné době střídá své pobyty v Praze, v severní Itálii a v Paříži

1971: první Rajlichova výstava v Gemeentemuseum Den Haag

1974: výstava v Paříži

1976: výstava v Paříži

Na dosud nejrozsáhlejší Rajlichově výstavě v České republice se objeví i dosud neviděné práce a také konvolut prací na papíře.

Kurátor výstavy: Martin Dostál

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

tel.: 257 286 144

Máme otevřeno: denně od 10.00 do 18.00 hodin

www.museumkampa.cz

Hodnocení:  69 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková