Tomáš Predka a Stefan Reiterer: Zeitgeist/Duch času aneb jak lze probudit ducha času?!

16.02.2015 11:34

Galerie Kód – Praha

5. – 19. 2. 2015

Byli jsme pozváni do, nám  na www.www-kulturaok-eu.cz  dosud neznámé galerie Kód. V překrásně rekonstruovaných a bíle natřených sklepních prostorech činžovního domu  vystavené práce obou autorů vynikly zcela dobře. Protože díla  byla bez popisek, nemuseli jsme bádat nad tím, kdo z těch dvou vystavujících je lepší či zajímavější…jen jsme si užívali příjemnou atmosféru vernisáže... přemýšlejíc o  možnostech dosud nevyužívaných desítek sklepů v Praze...

 

Dejme slovo kurátorům (Klára Burianová, Ján Gajdušek)

Tomáš Predka a Stefan Reiterer představují v Galerii Kód společnou site-specific instalaci, otevírající mnohopohledovou hru vzájemných propojení.

 

Pozorovatel se skrze pozici svého vlastního těla v daném čase stává spolutvůrcem kompozice a dešifruje tak vizuální souvztažnosti mezi jednotlivými obrazy a objekty. Každý bod potenciálního zastavení umožňuje pozorovat jinou scénu vedle sebe viditelných obrazů.

 

Skrze průhledy do či z bočních místností se pevná instalace pod různými úhly proměňuje a stává se neuchopitelnou. Je závislá na faktorech, které může proměnit jedině sám recipient vlastní vůlí. Obrazy se před námi zjevují či mizí, podle pozice našeho těla a my tak máme možnost konstruovat pro náš zrak vlastní ideální spojení.
 

Zeitgeist instalaci by měl divák spoluutvářet svým pohledem a uvědomit si skrze ni dimenze času, prostoru a jejich vzájemné působení. Co se v jistou chvíli nachází vedle jednoho objektu, může se vzápětí ocitnout vedle jiného, co bylo tenkou linií zavěšenou ve vzduchu, stává se širokým pásem suverénně protínajícím prostor, co se zdánlivě nachází v těsné blízkosti, může být ve skutečnosti vzdáleno.

 

 

Otevírá se zde polemika, jakými se věci jeví být a jaké ve skutečnosti jsou. Otázky spojené s fenoménem tady a teď a naším subjektivním zakoušením světa.

Umělci jsou vzájemně provázáni.

 

 

Místnosti jsou protkané obsáhlými možnostmi sledů pohledů, které jejich díla propojují v nekonečném těkání od jednoho k druhému.

 

 

 

 

 

 

Instalace se stává kompaktním dílem bez příslušnosti k jednomu či druhému, bez rozdělení jeho a moje, je jedním fungujícím organismem, kde není možné odebrat komponentu bez ztráty funkce celku.
 

Východiska obou umělců jsou si v jistých rovinách velmi blízká.

 

Tomáš Predka se ve svých obrazech vyrovnává s flashbacky. Záblesky prožitých situací se zde proměňují v znejasněné chiméry projektované do pláten. Abstraktnímu projevu tak předchází konkrétní situace, která již proběhla a opakuje se v plátně ve své proměněné formě.

 

Stefan Reiterer pracuje s metamorfózou přírody. Využívá záběrů z Google Earth, které následně deformuje a kolážuje do svých maleb. Drobné práce jsou abstrakty předcházejícími prostorovým objektům, ve kterých jsou tato východiska využita do maximální polohy. Několikrát převedený námět se tak opět dostává do trojrozměrné dimenze, avšak opět jako v případě Tomáše Predky v abstrahované formě.
Zatímco Tomáš Predka využívá linearitu časových vzdáleností jednotlivých prožitků, Stefan Reiterer pracuje s prostorem, převedeným z dálky do blízkosti člověka obrazem sdíleným na internetu. Tento obraz pak zpětně využívá ke konstrukci jakési prostorové krajiny, která je však proměněná procesem jednotlivých změn, které jí předcházely. Zůstává zde jakési napětí převedeného původního materiálu, kdy Stefanova tvorba se drží země a Tomášova obklopujícího volného prostoru. Autoři se tak v dialogu doplňují a otevírají společně bránu Zeitgeist.

 

Galerie Kód je jedním z nezávislých projektů využívajících prostor Kouřimské 5,

prostory jsou využívány za podpory Jiřího a Jaroslava Trmalových.

 

130 00 Praha 3

Kouřimská 2376/5

(nedaleko stanice metra Želivského)  

 

Vstup: volný

Další informace  info@galeriekod.cz

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková