Tomáš Němec: Pokoj s matrací aneb zneklidňující netradiční akty šestice mužů

30.06.2014 15:50

Galerie Art Salon S Tančící dům

12. 6. - 24. 8. 2014

 

Zúčastnili jsme se vernisáže v překrásné galerii s výhledem na Vltavu, v Tančícím domě. A na  vernisáži prodejní výstavy výstavy obrazů a kreseb  mladého malíře Tomáše Němce,  jehož vše podstatné teprve čeká, jsme  zhlédli komorní  figurální obrazy vskutku odvážného rázu a velké síly.  Barevné, až přímo naturalistické, akty šestice  mužů – Vaška, Davida, Jana, Alexe, Alexandra a Andreje, jež nám po jejich zhlédnutí z paměti hned tak nevymizí. 

  • Němcovy obrazy vznikají v disciplinované euforii a horečnaté potřebě kreativně přetavit neklid i radost zároveň. Touha po rajské zahradě, hledání a naplnění ve světě krásy a rozhodnutí nekompromisně kráčet za svými romantickými ideály, poznamenávají celou jeho malířskou tvorbu. Němcovou největší předností je smysl pro barvu, tvar, gestický rukopis a motivická věrnost. Jeho malby si zapamatujeme pro jejich nadčasovou senzualitu, křehkost a nuance extatických vjemů i nostalgických nálad. Tomáš Němec  volně prochází různými obrazovými žánry a  malířskými postupy, nad jejichž soudržností lze  upřímně žasnout.
  • Na této výstavě jsme konfrontováni  s výběrem autorových obrazů z poslední doby. Jedná  se o monotematický soubor  komorních formátů,které obsahují několik rozměrnějších  pláten, které dočasně spojuje výstižný název - ´´Pokoj s matrací´.   Titul evokuje život umělce samotného. Je to život nespoutaný, vášnivý, zároveň střídmý až asketický. Většinu času tráví autor ve svém ateliéru zavalen prací.
  • Matrace jako dočasné lůžko nebo pokoj se objevuje ve všech těchto obrazech jako místo, kde spočívá povalující se nahý model.  Je to stále stejný typ půvabné chlapecké krásy. Ačkoliv nám postavy zcela výjimečně hledí do očí a jejich identita nevězí v dalších znacích nebo symbolech, jedná se o konkrétní portréty několika málo reálných osob s vlastním osudem.
  • Mladí muži jsou pozorování z bezprostřední blízkosti a ve velmi intimních pozicích. Přestože jsou mnohdy nazí, nepůsobí však, jakoby hráli roli pouhého modelu. Na jejich smyslném, jakoby nevědomém, až lhostejném pózování je cosi velmi nenuceného i hrozivého zároveň.  Postavy sedí, leží, odpočívají nebo čtou obnažené nechráněné, působí téměř jako oběti neznámé obsese, jako objekty marnivého sběratele.
  • Autor svůj model zachycuje s jeho typickou ostříží metodou – pohotovými skicovitými tahy naznačující nestálost a prchavost chvíle. Chvějivost jeho výtvarného jazyka zdůrazňuje neklidnou, rozmarnou a vrtošivou atmosféru situace i tragicky přepjatý podtón pozorování pomíjivé krásy. Na výstavě nalézáme pouze tento jediný a opakující se figurální motiv, jenž je zdánlivě prostý, mechanický, pro někoho i v přehnané míře líbezný. Přesto obrazový soubor obsahuje rozměr tajemství, které  navozuje různé asociace a odstíny komplikovaných emocí…
  • kurátor Michal Pěchouček

 

120 00 Praha 2

Tančící dům

Jiráskovo náměstí   1981/6

Máme otevřeno denně od 10.00 do 19.00 hodin

Hodnocení:  40 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: autorka

 

P. S.: O patro níž je výstava Adam Jílek : Mezi ránem, silnicí a polem 

Adam Jílek: Mezi ránem, silnicí a polem aneb zcela nikdy neprožijeme blažené nekonečno