Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek: ´Cyklus´ v Galerii KIN jídelna aneb zachráníme galerii před developery?

07.11.2014 10:51

Galerie KIN jídelna – Praha

5. 11. 2014 – 6. 1. 2015

 

Eva Pejchalová a  Marie Vránová,  organizátorky svébytného počinu nás pozvaly dne 5. 11. 2014 do zcela atypického výstavního prostoru, jímž je Galerie KIN jídelna, která se nachází v areálu továrny Koh-i-noor a. s. ve Vršovicích v Praze v reálném prostoru dosud ještě funkční závodní jídelny.

 

Filipika proti developerům

Je dávno ověřené, že industriální architektura je po svém dosloužení coby průmyslový objekt jako stvořená pro umělce. A je také chronicky známo, že právě tyto objekty jsou u nás - po vzoru dávné akce, jakou byla sanace podstatné části Starého Města pražského na konci 19. století, dobově nazývaná trefně jako Bestia triumhans - likvidovány bez náhrady a milosti. A když to nejde prosadit přes památkáře a veřejnost, tak prostě objekt vyhoří, naruší se mu statika a pak se musí samozřejmě strhnout. A na jeho místě se pak může stavět neinvenční komerční prefabrikovaná pseudoarchitektura prodejních pasáží, kterým se u nás říká ´galerie´, či procovských bytů sloužících zpravidla jako (snad?) vhodné úložiště jistě poctivě nabytých peněz tuzemců či dokonce cizinců, kterým se pro změnu říká absurdně ´park´.

Jedním z řady podobných brutálních aktů likvidace se má stát i továrna Koh-i-noor ve Vršovicích.

 

Nechme stranou, jak je možné, že továrna světového jména, vybudovaná v roce 1907 ´králem knoflíků Waldesem´ dosloužila a nestačí už současným potřebám. Nechme stranou i restituční spory, které se z iniciativy potomků rodiny Waldesů táhnou už 20 let.

 

Podstatné je, že tento, na svou dobu, moderní objekt, který samozřejmě už není celý v původním stavu, má padnout jako lán obilí pod kombajnem za oběť výstavbě dalších bytů, na něž ti potřební stejně nemají.

 

Zkrátka je to tak, že otázka zní, co s továrním objektem bude dál? A to, co bude dál, se dá docela dobře vytušit. I když…

 

Závodní jídelna

„Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl.“ Jules Laforgue

 

 

Dvě umělkyně proti kolu dějin?

Ne vše je na staré továrně špatné. A jednou z nejkrásnějších hal je nesporně prostorná prosklená závodní jídelna nalézající se na začátku Kavkazské ulice, tedy v podstatě na úpatí skvostného funkcionalistického kostela sv. Václava. Tento modernistický železobetonový kostel byl postaven v letech 1929–1930 podle projektu architekta Josefa Gočára, který je odborníky považován za jednu z nejzdařilejších funkcionalistických církevních staveb v České republice.

Z obrovských oken zmíněné jídelny je kostel vidět ve dne i nádherně osvětlený v noci. Za denního světla místnost stávající jídelny dokonce působí dojmem kreslírny na AVU. A atmosféra továrního objektu pak dokresluje soulad řemesla a umění.

 

Prostě, počin na vytvoření Galerie KIN jídelna byl z tohoto pohledu víc než vhodný, i když možná jen dočasný a poněkud asi donquichotovský.

Nicméně, oběma umělkyním – Evě Pejchalové a a Marii Vránové, které se tohoto pokusu ujaly, patří potlesk a stisk palců. Bylo by to krásné.

 

Ale teď k výstavě?

Prostor není pro galerijní účely dosud k dispozici celý. Jde tedy spíše o jakési galerijní performance, protože Galerii KIN jídelna je zde fakticky vymezena jen jedna stěna. Kuriozitou je, že konzumenti dovážených obědů – chtě nechtě – mohou souběžně konzumovat i díla mladých studentů výtvarných oborů. Od 5. 11. 2014 do 6. 1. 2015 se tedy jedná o fotografie dvou studentů, Tomáše Lumpeho a Pavla Matouška nazvané Cyklus.

 

Podle tiskového materiálu nabízeného zájemcům jde o:

„Fotografickou instalaci,která vzdává hold lidskému životu a tomu, co jej přesahuje. Zároveň, ač to možná není na první pohled zcela zjevné, má stejnou měrou velmi blízko i k tématu strávnictví. Banální objekty zde díky svým světelným proměnám fungují nečekaně a celý námět je tak přenesen doslova do jiné dimenze. Autoři připomínají, že naše vnímání prostoru může být stejně dobře popsáno prostorem samotným, tak jako právě světlem...“

 

Dodejme, že Tomáš Lumpe i Pavel Matoušek jsou studenty magisterského programu v ateliéru Fotografie prof. Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se věnují celé škále aktuálních témat, pro něž volí i různé formy zpracování. Mají prý úctu k tradičnímu velkoformátovému přístupu, což je i základem jejich experimentální tvorby.

 

Pan profesor Pavel Baňka byl samozřejmě na vernisáži prací svých studentů také osobně přítomen a www.www-kuturaok-eu.cz se s ním setkala téměř jako s důvěrně známým.

Spolupracovali jsme totiž ve své době s jeho dcerou Markétou Baňkovou, když tenkrát byla také ještě studentka, podobná těm prezentujícím se na této výstavě. A tak jsme si rádi s panem profesorem ozřejmili mimo jiné i její odborný růst, dnes už lemovaný řadou oceňovaných publikací.

 

Galerii KIN držíme palce

A tak jsme, stejně jako pan profesor Baňka, mohli oběma umělkyním, nadšeným vizionářkám a provozovatelkám této – snad – budoucí krásné galerie KIN, slíbit, že jim budeme v jejich úsilí držet palce. A držíme…

 

Galerie KIN jídelna

Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek – Cyklus

 

Kavkazská, Praha 10 - Vršovice

Druhé vstupní dveře budovy Koh-i-noor a.s., z ulice Kavkazská, směrem od Čechova nám.

zastávka tramvaje č. 22 - Čechovo nám.

zastávka tramvaje č. 4, 7, 24 - Koh-i-noor

zastávka autobusu č. 124, 139 - Čechovo nám.

zastávka autobusu č. 101, 124, 139 - Koh-i-noor

 

Máme otevřeno: v době podávání obědů pro strávníky závodní jídelny

Koh-i-noor a.s. každý všední den 11.30-13.00 hodin

 

Galerie reaguje na stále funkční závodní jídelnu v areálu továrny Koh-i-noor a.s. a zaměřuje se na prezentaci umělců různorodých oborů vizuálního a performativního umění.

 

Výzva pro umělce

Galerie KIN jídelna vyzývá mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace k vytvoření uměleckého díla pro prostor jídelny Koh-i-noor a.s. na její vymezenou plochu stěny 231,5 x 134,5 cm. Svá portfolia, odkaz na webové stránky a návrh díla prosím zasílejte na adresu: atelierkin@gmail.com

 

Vytvořené dílo bude zveřejněno na blogu Galerie KIN jídelna a bude probíhat ve stejné době s hlavním uměleckým projektem, který se zaměřuje na výstavní prostor stěny nad výdejním oknem jídelny.

 

Zdalipak víte, že…

 

  • Galerie KIN se zaměřuje na prezentaci uměleckého díla, které bude vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše stěny 231,5 x 134,5 cm nad výdejním oknem jídelny, kde původně visel obraz ´Pohled na tovární budovy´ od malíře Karla Lišky, který byl ukraden v roce 2010.
  • Umělecké dílo v prostoru Galerie KIN jídelna je přístupné veřejnosti jen v době vernisáže, pak už pouze pro strávníky jídelny.
  • Galerie oslovuje mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace.
  • Kontakt: atelierkin@gmail.com
  •  
  •  

 

Ukradený obraz

Podoba obrazu ´Pohled na tovární budovy´ od Karla Lišky není známá. Podnik Koh-i-noor a. s. vlastní rám ukradeného obrazu, který vymezuje velikost pro plátno 231,5 x 209 cm. Obraz působil ponuře, těžce. Byl hodně tmavý, jako kdyby byl malován za soumraku. Pohled na továrnu byl vytvořen pravděpodobně ze železničního mostu před zástavbou obytných budov na ulici Vršovická. Obraz byl ukraden v roce 2010. Pachatel není doposud znám. Plátno bylo vyříznuto a jeho rám se nalezl asi rok po uplynulé krádeži při stěhování nábytku, kdy byl objeven za skříněmi v prostorách závodní jídelny.

(podle výpovědi správce objektu Koh-i-noor a.s. pana Františka Buchty)

 

  • Karel Liška

Karel Liška se narodil 2. 4. 1914 v Poltavě na Ukrajině. Od roku 1919 žil v Československu. Studoval soukromě u malíře F. Jelínka, pak profesuru kreslení na ČVUT v Praze a PedF UK

tamtéž. Maloval zejména krajiny, zátiší a podobizny. Věnoval se ilustraci a navrhoval divadelní výpravy. Byl profesorem grafické školy v Praze. 1969 emigroval do Německa. Zemřel 1987 v Daisendorfu v Německu.

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/eva-pejchalova-a-marie-vranova%3a-%c2%b4svatek-kin%c2%b4-aneb-kdyz-zamestnanci-koh-i-nooru-novy-spinaci-predmet-nenavrhli/

 

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková