Tomáš Knoflíček a Libor Novotný: ´Ve znamení břevna a růží´ aneb proč se náboženský i umělecký svět většinou míjí?!

15.01.2015 13:51

Entrance  Gallery – Praha

15. 1. – 15. 2. 2015

 

Vernisáž společné výstavy nerozlučné autorské dvojice začal jako vždy  Entrance Talk(em) za osobní přítomnosti obou autorů, Tomáše Knoflíčka (1973)  a Libora Novotného (1979).  Na video nám ještě předvedli ukázky z ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka /´Intervence, instalace, infiltrace´, který  se konal 14. 10. – 16. 11. 2014.

 

Pokud jde o výstavu, výstavní prostor  jsme rozdělili několika břevny, do nichž jsme umístili papírové červené růže… jak z podlahy, tak i ze stropu na nás shlížely desítky  růží (krásné by byly živé, že, to by ale nebylo asi správným záměrem!)  A proč to všechno? Čteme, prosím,  dál..

 

 


 

Proč je výstavní název ´Ve znamení břevna a růží?  

„Název … je odvozen ze znaku břevnovsko-broumovského opatství. Ten je sdružený; v heraldicky pravém štítu má … ostrev (břevno, přesněji silná větev s pahýly); v levém štítu tři … kosmá břevna (pruhy), z nichž prostřední nese trojici … růží. Štít s ostrví, připomínající název místa, je znakem opata, levý, tradicí spojovaný s rodem zakladatele (Slavníkovci), příslušel převoru a konventu.“

Milada Vilímková – Pavel Preiss, Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989

 

 

O vzájemné odluce  náboženství a ´současného umění´

„James Elkins v jedné ze svých studií zabývající se současným uměním ve vztahu k náboženství píše, že pojednávat tuto tématiku vážně a bez ironie či kritického

hlediska je v dnešní době velice složité a vzácné. Umění bylo přitom po dlouhá století spojováno právě s duchovním prožitkem, rituálem či modlitbou. Nejpozději s nástupem moderny se ale stalo de facto jakékoli umělecké dílo s náboženským poselstvím (v euroatlantickém prostoru rozumějme křesťanským) a priori podezřelé. Netřeba samozřejmě dodávat, že církev tuto nedůvěru opětovala, a že se na oplátku v jejích očích stejně podezřelým stalo samo moderní umění. Ironií osudu však na tento „rozchod“ doplatily obě strany, neboť právě vzájemná odluka náboženství a „současného umění“ (ve smyslu teze, že každé umění bylo někdy současné) nasměrovala oba aktéry k trendu nevyhnutelné marginalizace jejich role v životě moderního (dle potřeby lze libovolně doplnit předponami post-, hyper-) člověka.

 

  • Příčin této odluky je přirozeně celá řada. Za jednu z klíčových lze nicméně považovat tu, že se umění, ve snaze emancipovat se, pokusilo víře konkurovat. Už se nespokojilo jen s výkladem – tím méně s pouhou ilustrací – ale hledalo a nabízelo řešení. A to bylo zcela jiné, než to, které předkládá křesťanství. Moderní umění a náboženství se totiž zásadně rozcházejí v otázce soteriologie. Zatímco křesťanská nauka tak naši spásu odkládá do více či méně vzdálené budoucnosti na onom světě, touhou avantgardy – jež byla po celé 20. století většinou bytostně levicová – bylo, učinit ji dostupnou již na tomto světě a nasměrovat ji blíže do naší přítomnosti.

Místně specifická instalace Ve znamení břevna a růží tak může být v první řadě čtena jako zpráva o tomto stavu vzájemného odcizení. Vychází sice z genia loci břevnovského kláštera, kde se „díky prozíravému a kultivovanému výběru architektů a dalších umělců podařilo, zejména v barokní době, vytvořit klášterní komplex jedinečné hodnoty a významu.“ Činí tak ale poněkud podvratně, prostředky, jež mají blíže k subverzi než k empatii.

  • Ve své podstatě instalace představuje v prostoru roztroušený, fragmentovaný znak břevnovského kláštera, k jehož konstrukci bylo užito všedních materiálů a banálních či kýčovitých předmětů, jimž je – vedle role prosté ilustrace – dedikována i svého druhu symbolická hodnota. Namísto vážně míněné záležitosti jde ale spíše o kvazi-hru s barokní ikonografií, emblematikou či heraldikou, v níž se namátkou OSB desky proměňují v odkaz na benediktinskou řeholi (Ordo Sancti Benedicti – OSB) či laciné dekorace z papírových růží v připomínku vanitas, tzn. pomíjivosti všech věcí.

 

Tytéž motivy lze však vztáhnout i přímo k prostoru, kde se nacházejí. Volně roztroušené trámy dávají vzpomenout na kdysi alarmující stav barokní budovy oranžerie, která v důsledku neomluvitelné lhostejnosti vzala téměř za své v éře budování socialismu, a v duchu stejné logiky se i papírové „heraldické“ růže proměňují v lokální odkaz na někdejší funkci stavby, tzn. zahradního skleníku. Nakonec ale instalace sděluje především lakonickou pravdu, že objekt oranžerie (realizovaný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem za působení nejvýznamnějšího břevnovského stavebníka, opata Otmara Zinkeho), který dnes metamorfoval do podoby galerie současného umění, souvisí pramálo s duchovním životem kláštera. V praxi tak ilustruje, že se, namísto někdejší vzájemně oživující kooperace, oba světy, náboženský i umělecký, v zásadě míjejí.“ (Copyright © 2015 Entrance Gallery)

 

Entrance Gallery

Oranžérie Břevnovského kláštera

169 01 Praha 6 – Břevnov

Markétská 28/1

www.entrancegallery.com

Máme otevřeno: čtvrtek –neděle: 12.00  -18.00 hod

Vstupné: dobrovolné

 

Galerie Entrance

zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci, která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění. Od počátku jejího vzniku byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční. Galerie Entrance prezentuje progresívní mladou generaci umělců, především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců, kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati. Prostor galerie Entrance by měl sloužit mladým umělcům jako zázemí, které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol a profesionální uměleckou sférou. Program galerie se soustředí především na autorské výstavy. Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios. V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera.

Vernisáže jsou uváděny přednáškami jednotlivých autorů – Entrance Talks. Jedná se o krátký proslov nebo performance, při které umělec stručně představí sebe a svou aktuální tvorbu přímo v galerii. Všechny přednášky jsou postprodukčně zpracovány a archivovány.

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková