TOMÁŠ HRŮZA: KOSTKY BYLY VRŽENY aneb jsme na křižovatce nebo dojíždíme právě na konečnou?

28.02.2022 16:55

 

KOSTKY BYLY VRŽENY

TOMÁŠ HRŮZA

PROLUKA – GALERIE POD VRŠOVICKÝM NEBEM

Od 9. 2.  2022

 

 

Tomáš Hrůza (*1979) je vizuální umělec a pedagog na pražské FAMU. Je spoluzakladatelem organizace Fotograf 07 provozující Fotograf Gallery, Fotograf Magazine a Fotograf Festival – soubor nezávislých, ale úzce provázaných projektů, které se kriticky vztahují k otázkám, trendům a vizím současné fotografie a vizuální kultury. Spolu se svým bratrem Petrem Hrůzou založil nezávislou informační platformu ArtMap, která poskytuje širokou škálu kulturních služeb v oblasti výtvarného umění. Kromě nakladatelské činnosti, ArtMap poskytuje skrze online obchod a kamenné knihkupectví v Praze a v Brně jedinečný výběr uměleckých publikací.

 

 

Díky své vášni pro putování založil společně s Jiřím Zemánkem neziskovou organizaci Pilgrim, která se zaměřuje na téma revitalizace vztahu člověka a přírody v ekofilozofické rovině. Tomáš vystudoval fotografii na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se vyjadřuje zejména skrze fotografii a video. Zajímá ho především poetická reflexe přírody. Často kombinuje svou tvůrčí práci s cestami do méně či více vzdálených prostředí a kultur.

https://artbiom.cz/database/25/tomas-hruza

 

 

Artefakt, o kterém si musíte přečíst návod

 

Proluka je galerie moudrých. Zdánlivě – zejména kolemjdoucím pejskařům – se mohou zde vystavovaná díla jevit jako cosi co tam je, ale o co jde, kdo ví. Jednou je to líbivější, jindy méně. Zakroutí nad tím hlavou a taženi svým miláčkem odkráčí k jinému značkovacímu místu. Nic proti pejskařům, a už vůbec nic proti nelehkým uměleckým dílům. Jen se ty dvě roviny chovají jako kdysi ve slavném filmu Hej rup pánů V+W, kdy v jedné nezapomenutelné a moudré scéně, stříhali živý plot. Musí to být jako „když střelí“ zvolali, a začali každý z jiné strany. Bez domluvy. A samozřejmě, že se ve svých rovinách minuli. A opakovaně. Takže stejně se míjejí pejskaři s filozofií díla na „jejich psí louce“. I zde chybí domluva. V případě artefaktů na přírodní galerii Proluka, přečtení přiložené vysvětlivky autora, či autorského týmu.

Namítnout lze, že umění má mluvit samo za sebe a bez komentáře. Ale ono mluví, nic proti tomu, akorát že vyslovuje víc, než přijímá ten, kdo je náhodně míjí zaujat svými starosti. A to je pak škoda. Pro obě strany. Artefakty v galerii Proluka, zkrátka to malé zdržení pro přečtení poslání vystaveného díla, vesměs potřebují.

Potřebují přečíst návod, aby diváka jako výtah posunuly o patro, či dokonce o pár pater výše. A skulptura Tomáše Hrůzy si takové divákovo povznesení opravdu zaslouží. A zaslouží si je vlastně i ten náhodný divák. Stane-li se tak, kráčí dál a v hlavě se cosi ozývá. Ne, že by se hned rozsvítilo a že by hned změnil styl života, ale začne o tom uvažovat. A dílo, o kterém je třeba uvažovat, je dílem, které stojí za to být vnímáno a viděno. Jen to ale chce malinko popíchnout.  A tak – pro jistotu a jako výzbroj, než se třeba v rámci jarní procházky vydáte do téhle vždy otevřené galerie, galerie Proluka, podívat na dílo Tomáše Hrůzy, nazvané Kostky byly vrženy, přetiskujeme doprovodný text, či chcete-li – „návod na pochopení“.

Zaslouží si to. Autor i jeho dílo.

 

 

Návod na pochopení díla Kostky byly vrženy

 

  • K další umělecké intervenci pro Galerii ProLuka jsme oslovili Tomáše Hrůzu. Společně ve spolupráci s grafickým designerem Janem Matouškem a technickou podporou sochaře Mateje Al-Aliho vytvořili autorské dílo do veřejného prostoru Bezručových sadů ve Vršovicích.
  • Tomáš Hrůza ve své nové realizaci pracuje s tématem transformace, pro kterou je nezbytný pohyb a přetváření stávajících postojů a hodnot. Upozorňuje na nevyhnutelnou potřebu odpoutání se od tradic Západu jako nutnosti pro změnu vědomí a nového diskurzu. Stará původní východiska a vztahy je již důležité přepsat, nabídnout novou formu, jak zpracovávat náš vnější svět. Zanechat velké myšlenky a velké muže minulosti, pokusit se vyprávět příběh založený na jiném poznání a vytvořit si prostor pro nový způsob chápání světa.
  • Šest citátů, které naznačují průřez myšlení posledních 500 let západní civilizace, tedy od dob pokolumbovských, pochází zároveň z období, kdy dochází k největším ztrátám přírodního bohatství, ekonomického růstu a nastartování současné ekologické krize.
  • Objekt, na němž jsou texty umístěny, symbolizuje pohyb a cirkulaci, která již dávno postrádá smysl, stává se naopak naší brzdou a protichůdným mechanismem, který nás již nezachrání.

Jak přesně říká Liebnizův citát:

„Tento svět je nejlepší možný ze všech světů“

– tedy nezbývá nám nic jiného, než se naučit mít už dost a žít, to co máme. Nevíme, jak dlouho to tak zůstane.“

 

Tomáš Hrůza (*1979) vystudoval Ateliér fotografie Pavla Baňky na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Jako pedagog působil na Katedře fotografie FAMU.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

KOSTKY BYLY VRŽENY

TOMÁŠ HRŮZA

PROLUKA – GALERIE POD VRŠOVICKÝM NEBEM

Od 15. 2.  2022

Galerie ProLuka – Bezručovy sady, Praha 10 – Vršovice

(park naproti domu Slovenská 23), zastávka tram Krymská

Pořádají: Čtyři dny

https://ctyridny.cz/