Tomáš Císařovský: Zatajený dech aneb snad nás ani příroda, ani fauna neudusí

20.11.2014 11:02

Galerie Petr Novotný  –  Praha 7

19. 11. – 20. 12. 2014

Nejnovější  výstava v Galerii Petr Novotný představila nejnovější tvorbu , z doby posledních tří let, pražského malíře Tomáše Císařovského, kterého můžeme považovat za jednoho z našich nejvýznamnějších  současných  malířů. Vernisáže byl  autor vystavených děl, velkoformátových olejů na plátnech,  také osobně přítomen včetně svých četných přátel- umělců.

 

Dobře známe jeho obrazy např. hraběte Jiřího Lobkowicze a jeho paní Betty, bohémského hraběte Tomáše Kolowrata (bohužel už nejsoucího mezi námi), Karla Schwarzenbergera a dalších, které zcela  věrně,  nejen ve tváři, ale i jejich zobrazovaným postojem, zachycují tyto zajímavé osobnosti českých dějin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda * Lidé a zvířata * Poustevníci * Dívky s hady a se srnami

V malířské tvorbě Tomáše Císařovského se střídají obrazy s figurálními motivy s obrazy krajin. Nedávno k lidským figurám Císařovský přidal i faunu, ať už tu z cizokrajných zemí nebo, jako v případě obrazů na této výstavě, tu tuzemskou. Z obrazů dýchá jistá  uvolněnost, použití  jásavých barev nás jako návštěvníka pohladí po duši, pozadí obrazu není ničím rušené, abychom to mohli všechno vydýchat…dokonalá znalost anatomie figur lidských i zvířecích může nás jen stále ohromit…

 

 Autor sám ke své práci na aktuálních obrazech řekl: „Během malování si často všímám, že na dlouhou dobu zadržuji dech. Ruka si to žádá. Aby tahy štětce byly co nejpřesnější. Tělo se nemá co chvět. Nedostatek kyslíku si často a rád vynahrazuji dlouhými procházkami lesem. Jenže jsou chvíle, kdy i tam zatajuji dech. To když zahlédnu srnu. Pokud hned nepláchne, ale ustrne, nedýcháme oba. Hledíme na sebe, na krátkou chvíli se spolu ocitáme na onom světě.
Poslední dobou maluji na plátno ošetřené průhledným šepsem. Při práci na takovémto gruntu je nezbytné mít jasný záměr a nechybovat. Zkušenost a odvahu mně dodalo malování rozměrných akvarelů, kde jde v podstatě o totéž
. Když se skvrna špatně položí, už se nedá vzít zpátky.“
(zdroj: www.galeriepn.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Císařovský

  • narodil roku se 1962 v Praze
  • 1983 až 1988 studoval na Akademii výtvarných umění
  • nyní žije a pracuje v Praze
  • od roku 1985 vystavuje samostatně


  
Samostatné výstavy (výběr)
1992  Korrekte Aussprache, Galerie Binz 39, 
          Zürrich 
1994  Naty, přepni to, Galerie MXM, Praha
1995  Lidové obrazy, Galerie U dobrého 
          pastýře, Brno
1996  Bez koní, Galerie Rudolfinum, Praha
1997  U konce s dechem, Galerie Václava 
          Špály, Praha
2000  Ecce homo, Galerie Hammer-Herzer, 
          Weiden
          Silnice, Národní galerie - Veletržní 
          palác, Praha
2001  Nejisté vyhlídky, Galerie U bílého 
          jednorožce, Klatovy
          Země, mraky a salsa, Galerie MXM, 
          Praha
2003  Pravda, láska, lež a nenávist, Galerie 
          ad astra, Kuřim
2006  Rok psa, Galerie Litera, Praha
          Krajina a lidé, Galerie umění, Karlovy 
          Vary (s Erikou Bornovou)
          Prázdniny v Čechách, Galerie České
          pojišťovny, Praha
          Věcné břemeno, Galerie ad astra, Kuřim
2007  Zatmění, Východočeská galerie,
          Pardubice, 
          Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava 
2010  Inkarnáty, Galerie ad astra, Kuřim
2011  Kam až, Galerie Václava Špály, Praha
2011  Free flow, Bloom gallery, 798 district, 
          Peking
2011  Nostalgie /obrazy z 80. let/, Galerie Petr
          Novotný, Praha

   
Zastoupen ve veřejných sbírkách
NG Praha, Galerie hl. m. Prahy, AJG Hluboká nad  Vltavou, Galerie Klenová, Klatovy,

Státní zámek  Mikulov, Neue Galerie Graz,

Sammlung Ludwig,  Aachen, Museo d`arte moderna,

San Marino

 

170 00  Praha 7 - Holešovice

Heřmanova 35
Máme otevřeno denně mimo neděli a pondělí 12.00 – 18.00 hodin

mimo tuto dobu po domluvě na: tel.: +420 608 862 324

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková